Ældrefællesskaber & Biblioteker

Tænketanken har undersøgt, udviklet og afprøvet aktiviteter for ensomme ældre. Projektet viser,
at biblioteket kan gøre en positiv forskel, når man nytænker bibliotekets rum og kompetencer,
og bringer det i spil i nye samarbejder.

Resultaterne stammer fra det designantropologiske projekt ’Ældrefællesskaber & Biblioteker’, der er initieret af Tænketanken og udført i samarbejde med en række biblioteker og boligsociale medarbejdere. Ønsket har været at undersøge bibliotekets og kulturens potentiale til at modvirke ensomhed blandt ældre i samarbejde med aktører fra lokalområdet. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

I en periode på halvandet år har lokale projektgrupper bestående af biblioteksmedarbejdere og boligsociale medarbejdere fra fra hhv. Varde, Skælskør, Dalum og Kbh S arbejdet sammen om at skabe og afprøve aktiviteter for de ældre. I alt er fem forskellige aktivitetsforløb blevet afprøvet på de fire biblioteker, hvor 143 ældre har deltaget på landsplan.  

 

De 4 mest markante udbytter ud fra den kvalitative evaluering er:

 • Ensomheden er mindsket hos halvdelen af deltagerne.
 • Halvdelen har fået mod på at tage mere initiativ og opsøge nye fællesskaber.
 • Tre fjerdedele oplever, at de har fået flere venner/bekendte efter at have deltaget i aktivitetsrækken.
 • Flere end tre fjerdedele oplever at kende flere ansigter og navne på andre ældre i lokalområder

 

Tre faktorer har vist sig at være udslagsgivende for det positive udbytte i forhold til at afhjælpe ensomheden og øge livskvaliteten:

 • Biblioteket som ramme for aktiviteterne
 • Opmærksomme og relationsskabende værter der inkluderer og inddrager
 • Begrænset deltagerantal hvor en overvejende del af deltagerne oplever ensomhed 

Udbredelse af projektets nye viden

På baggrund af projektets erfaringer og resultater er der udviklet en række produkter, konkrete guides og redskaber, som biblioteker, boligsociale medarbejdere og andre interesserede kan bruge til at afholde aktiviteter, der kan afhjælpe ensomhed.

Læs rapporten for at få den fulde indsigt i projektets forløb, erfaringer og nye viden

Læs håndbogen hvis du vil nøjes med en kondenseret udgave af rapporten og komme hurtigt i gang med at arbejde med de nye metoder selv. Håndbogen kan bestilles gratis i trykt udgave ved at skrive til komm@fremtidensbiblioteker.dk. Vi fakturerer for portoen.

Læs aktivitetsskelettet at kende – det er en rettesnor med 6 metodiske greb, vi anbefaler, men tager højde for, når man holder aktiviteter med en ambition om at afhjælpe ensomhed blandt ældre.

Print den korte udgave af aktivitetsskellettet og hæng den et synligt sted for dig og dine kollegaer.

Tag 4 minutters pause og med vores lille animationsfilm, der forklarer aktivitetsskelettet kort. Den må du også meget gerne dele med dine kolleger.

Hent dokumentet som indeholder alle vores fem guides til aktivitetsafholdelse:

 • GUIDE A: Afhjælp ensomhed i jeres eksisterende aktiviteter.
 • GUIDE B: Lav nye aktiviteter, der afhjælper ensomhed. .
 • GUIDE B1: Historiecaféen
 • GUIDE B2: Lyttecaféen
 • GUIDE B3: Mænd og Mekanik

Vinderne af de 50.000 kr er fundet
Stort tillykke til Holbæk Bibliotek og Randers Bibliotek, som hver især har fundet 50.000 kr til at kickstarte bibliotekets arbejde med ældre og fællesskaber. Juryen vurderet og diskuteret alle de indsendte forslag, men Holbæk og Randers vinder for deres orginale idé og stærke samarbejder.

Læs pressemeddelsen her

Baggrund for projektet

Projektet er et samarbejde mellem fire folkebiblioteker og fire nærliggende almene boligområder. Formålet er at samle ny viden om og skabe metoder til, hvordan kulturelle og sociale aktiviteter kan udvikles og benyttes til at mindske ensomhed og øge livskvaliteten hos ældre mennesker. 

Læs mere om baggrunden for projektet her.

Brug vores skemaer og værktøjer, så slipper du for at lave dine egne, når i skal i gang med aktiviteterne:

Evalueringsskema

 • Evalueringsskemaet er et redskab, som kan du kan bruge, når du tilpasser aktiviteterne undervejs.
 • Brug skemaet til på struktureret vis at finde ud af, hvad deltagerne kan lide og mindre godt kan lide ved aktiviteten, og hvordan man kan gøre aktivitetsforløbet endnu bedre. Se en introduktion til hvordan på skemaet.

Anonymt spørgsmål

 • Det anonyme spørgsmål er et redskab, som du kan bruge, når du vil have en pejling på deltagernes tilfredshed med aktivitetsrækken.
 • Brug det anonyme spørgsmål til at få de ældre, som er generte eller ikke har lys til at sige noget i plenum, i tale. Lad evt. deltagerne få spørgsmålet med hjem, og bed dem om at skrive en uddybning og kommentarer. Lad deltagerne aflevere det udfyldte spørgsmål, når de kommer igen den næste gang.

Deltageroverblik

 • Deltageroverblikket er et redskab, som skal hjælpe tovholderen til at holde styr på hvem, der har tilmeldt sig.
 • Brug skemaet, når du får tilmeldinger til aktiviteten i starten. Brug det undervejs og følg med i, hvem der måske falder fra og skal mindes om aktiviteterne

Oversigt over mulige lokale samarbejdspartnere

 • Oversigten over samarbejdspartnere er et redskab, som du kan bruge i planlægningen til at få kontakt til potentielle samarbejdspartnere.
 • Brug skemaet i planlægningen af aktivitetens indhold. Fyld selv flere lokale aktører på.

Rekrutteringsredskab

 • Rekrutteringsredskabet er et redskab, som kan bruges til at komme i kontakt med deltagere.
 • Brug redskabet, når du skal i kontakt med ældre ensomme, som måske vil deltage. Brug det, som du synes, er relevant, og tilpas sproget, så du kan se dig selv sige det.

Planlægningsskema

 • Planlægningsskemaet er et redskab, som du kan bruge i planlægningen af aktiviteter.
 • Brug skemaet til på struktureret vis at planlægge alle aktivitetsgange. Udvid gerne skemaet, hvis du har brug for flere elementer eller aktivitetsgange.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN 
med 4 millioner kroner.