Det Sociale Bibliotek

Hvilken rolle spiller biblioteket ift. sociale samfundsudfordringer som f.eks.
integration,udsatte børnefamilier, ensomhed, udkantsproblematikker mm.
Tænketanken ser på, hvordan biblioteket fungerer som mødested og samlingspunkt.

Folkebibliotekerne er for alle og derfor har de en særlig forpligtigelse overfor alle sociale lag i samfundet. Det fysiske rum på bibliotekerne danner mødested for mange, da bibliotekerne med 37,7 mio. årligt besøgende er den mest besøgte kulturinstitution i Danmark. Her danner biblioteke en ramme for et frirum for børnefamilierne, et sted at studere for de unge, et sted de ældre kan læse den daglige avis, et sted nytilflyttede kan komme og få hjælp, samt et rum for kreativitet såsom kreative strikkeklubber. Tænketanken har derfor udpeget en række samfundsproblematikker, som bibliotekerne kan være med til at løfte.

Integration

En af samfundsudfordringerne er integration, hvor det vil være oplagt at tænke bibliotekerne ind i, da det er en stor udfordring for kommunerne. Folkebibliotekets rolle i integration er… Forpligter at bringe viden og de demokratiske tanker… Medansvar for alle borgere. Brobygger til lokalsamfundet for kommunernes nye borgere.

Bl.a. viser en undersøgelse fra DB at bibliotekerne styrker integrationen: http://www.db.dk/biblioteket-styrker-integrationen.

(Flygtninge: http://www.db.dk/flygtningeservice) 

(link til side: http://www.fremtidensbiblioteker.dk/integration1):

Udsatte børnefamilier

Har vi ikke noget projekt om. Men måske linke til nogle biblioteker, som har arbejdet med dette. Legerum på bibliotekerne, så man kan mødes. Også link til læsning.

Ensomhed (link til ensomhed og ældre projekt):

Fordi biblioteket er ejet af alle. Bør kunne rumme alle, komme med tilbud til alle. Gerne være en aktiv medspiller i samfundet, som sætter fokus på social sundhed. Ikke kun udlån af bøger, men også strikkeklubber, keramik, mødested.

Samfundsudfordring: at ensomhed er udbredt og en udgift… 

Udkantsproblematikker:

Har vi lavet noget med det? Særlig mødested her? Udkant – Lolland, øerne, Sydjylland? 

Os:

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi?

Det kulturelle og sociale bidrag: hvor stor en værdi bibliotekerne har for borgerne, værdsat gennem betalingsvillighed, svarende til ca. 4 mia. kr.
Værdi gennem læsning: bibliotekernes bidrag gennem fritidslæsning, dettes betydning for uddannelsesniveau med højere lønninger og produktivitet, der til følge er svarende til et bidrag på 2 mia. kr.
Værdi gennem digital omstilling: bibliotekernes bidrag gennem offentlige og private besparelser der giver en besparelse på op til 200 mio. kroner.

Make Movements: 3D, laserskære, design software, Web. Bib., co-creation. Makespaces. Innovation.

Fra DB: bibliotekerne i mange lokalsamfund er det sidste ikke-kommercielle mødested, hvor borgerne kan komme helt uforpligtende, og samtidig få hjælp og vejledning.”