Vær med i konkurrencen "Skab fællesskab"

Vind 50.000 kr. til en arrangementsrække for ældre på dit bibliotek

Som en inspiration til at arbejde mere systematisk med ældrefællesskaber på biblioteker landet over lancerer Tænketanken Fremtidens Bibliotek en konkurrence, hvor to biblioteker kan vinde et beløb på 50.000 kr. til at kickstarte bibliotekets arbejde med ældre og fællesskaber.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i projektet "Ældrefælleskaber & Biblioteker" undersøgt, hvordan kulturelle aktiviteter kan bryde ensomhed og dermed øge livskvaliteten blandt ældre. Resultatet er blandt andet seks konkrete anbefalinger til, hvordan man kan skabe fællesskaber blandt ældre omkring kulturelle aktiviteter, hvor biblioteket er et centralt omdrejningspunkt for aktiviteterne.

Med afsæt i projektets nye metoder og indsigter kan dit bibliotek være med til at afhjælpe ensomhed blandt ældre. 

Læs mere om de seks elementer i aktivitetsskellettet her.

Sådan gør du

Reglerne er simple: Udfyld formularen, der beskriver en kulturel arrangementsrække på dit bibliotek.

Tag udgangspunkt i hver af de seks elementer i aktivitetsskelettet, når I planlægger jeres arrangement, og uddyb, hvordan netop jeres ide kan gøre en forskel for ældre, der føler sig ensomme.

Formularen skal blandt andet indeholde grundige beskrivelser af:

  • arrangementsrækkens tema, indhold og specifikke målgruppe
  • hvordan vil I nå ud til de ældre og få dem til at deltage (her lægger vi vægt på, at I også indtænker de ældre, der ikke normalt kommer meget ud – ej heller på biblioteket)
  • hvilke lokale samarbejdspartnere I samarbejder med (eksempelvis boligsociale medarbejdere til rekruttering eller potentielle bidragydere til indhold).

Udfyld og send formularen som pdf-fil til konkurrence@fremtidensbiblioteker.dk, senest 8. februar 2018.

Juryen vælger to vindere, der hver modtager 50.000 kr. samt faglig sparring med Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

 

Arrangementsrækken skal bestå af minimum seks aktivitetsgange og skal afvikles i løbet af foråret/efteråret 2018. De første arrangementer være igangsat inden 1. juli 2018.

Har I spørgsmål til deltagelsen, er I velkomne til at skrive eller ringe til os på konkurrence@fremtidensbiblioteker.dk eller telefon 30 27 25 54.

Konkurrencen er en del af projektet “Ældrefællesskaber & Biblioteker”, som er udviklet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker og støttet af VELUX FONDEN. De to præmier på i alt 100.000 kroner er finansieret af VELUX FONDEN.

 Læs mere om projektet på her, hvor du også kan finde guides, en håndbog, en instruktionsfilm og en rapport med videre.

Jury

Konkurrencens forslag vil blive vurderet af en spændende jury bestående af:

  • Peter Qvortrup Geisling (læge og tv-vært)
  • Merete Pryds Helle (forfatter)
  • Lars Linderholm (afdelingschef i Ældresagen)
  • Michel Steen-Hansen (direktør i Danmarks Biblioteksforening)
  • Terkel Andersen (chefkonsulent i Frivilligrådet)
  • Lotte Hviid Dhyrbye (leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker)