En generation af stærke læsere – greb til læselyst

Som den største leverandør af litteratur til fritids- og lystlæsning, har bibliotekerne potentiale for at gøre en stor samfundsmæssig forskel ved at fremme børns appetit for læsning. Flere undersøgelser viser, at læselyst ikke blot fremmer læseevnen, men også den generelle evne og lyst til læring.

Projektets udformning

Med projektet ”En generation af stærke læsere – greb til læselyst” vil Tænketanken Fremtidens Biblioteker i samarbejde med Københavns Biblioteker, Læremiddel.dk og National Videnscenter for Læsning sætte fokus på børns læselyst.

Der vil blive udarbejdet ny kvantitativ og kvalitativ viden på området, som tager højde for den digitale udvikling og børns ændrede medievirkelighed.

Projektet løber som udgangspunkt fra september 2016 til marts 2018.

Målet med projektet

Der er i dag allerede en række nationale initiativer og målrettede lokale tiltag på bibliotekerne for at styrke læsning. Der mangler dog ny forskningsbaseret viden om, hvad der virker og hvorfor. Der er især behov for ny viden om, hvordan børns læselyst og medievaner hænger sammen.

Målet er aktivt at indsamle viden og udvikle værktøjer, som kan styrke bibliotekernes egen praksis på området og endeligt kvalificere grundlaget for de enkelte bibliotekers Åben Skole-strategi.
 

Konkret vil projektet:

  • Skabe et kvantitativt og kvalitativt vidensgrundlag om børns læsevaner, deres veje til at finde læsestof og deres fællesskaber omkring læsning i den nye medievirkelighed
  • Give anbefalinger til bibliotekernes praksis på området
  • Styrke den nationale vidensdeling på området gennem test af eksisterende praksisnær metode
  • Øge fokus på bibliotekernes betydning for børns læsekompetencer i den brede offentlighed og særligt i forhold til skoleområdet
  • Identificere og sætte fokus på bibliotekarens kernekompetencer på området og hermed styrke bibliotekernes sammearbejde og komplementære kompetencer i forhold til folkeskolen

 

Målgruppen

Projektets primære målgruppe er børn på mellemtrinnet. Det grunder blandt andet i, at der allerede er en lang række early literacy tiltag i forhold til førskole og indskolning. Herudover viser det sig, at der er et stor frafald på fritidslæsning netop i denne målgruppe.

For mere information

Projektet er støttet af: