Undersøgelser af den trykte bog

Bogen og litteraturens vilkår 2015

Bog- og Litteraturpanelets årsrapport, der præsenterer en kortlægning af eksisterende statistikker om bogens og litteraturens produktion, distribution og forbrug i Danmark.
Download rapporten her

Engelske undersøgelser

Survey fra Pew Research Center om e-bøger versus den fysiske bog:
Pew Reseach Centers survey viser at udvikling i e-bogs læsningen nærmest er stabil, hvorimod at læsning af fysisk bog er faldet lidt.
Se hovedresultater