Biblioteker og integration - 2016

Et medansvar over for alle borgere 

Birger Mortensen fra KL holder oplæg på dialogmøde, maj 2016

Integrationen af flygtninge er en af kommunernes største udfordringer, og Komminernes Landsforening (KL) har netop udgivet et inspirationskatalog om vejen til vellykket integration. Bibliotekerne er ikke nævnt i dette katalog, men biblioteket er – og kan i endnu højere grad være – en særlig samarbejdspartner, der agerer brobygger til lokalsamfundet for kommunernes nye borgere. Vi stiller spørgsmålet, om det ikke netop også er bibliotekets ansvar at tage godt imod nye medborgere og bidrage til integrationen i kommunerne?

Bibliotekarforbundet og Tænketanken Fremtidens Bibliotekers indsats har til formål at lade praktikere, politikere og forskere drøfter, hvilke gode initiativer der allerede eksisterer i dag. Ikke mindst hvordan biblioteker og bibliotekarer bliver en del af den kommunale indsats i forhold til flygtninge og integration.

Er du interesseret i at blive inviteret til eventuelle kommende arrangementer send kontaktinfo til lhd@fremtidensbiblioteker.dk.