Morgenmøder 2021

Vi holder korte digitale møder ca. 1 gang hver måned. Dels for at give indsigter og inspiration fra projekter, der er i gang, f.eks. ”Læsevaneundersøgelsen” og ”Projektet Sammen om Verdensmål”. Dels for at få input til nye projekter og præsenterer projektidéer for jer mhp. feed- back, kvalificering samt mulighed for at være med helt fra start og være med til at idéudvikle. 

 

OKTOBER: Tirsdag den 26. oktober, 8.45- 9.30 
Ny undersøgelse: Verdensmål, biblioteker & 60+  

Få et kig ind i Tænketankens nye undersøgelse om verdensmålene, biblioteker og målgruppen 60+ i forbindelse med projektet Samme om Verdensmål. Moos-Bjerre Analyse har gennemført en national undersøgelse for Tænketanken, hvor vi har undersøgt 60+ viden om, holdning til og engagement i verdensmålene og den bæredygtige udvikling. Undersøgelsen peger også på, hvordan folkebiblioteker kan styrke deres rolle i at understøtte de ældres frivillige engagement og skabe lokalt involverende fællesskaber. Endeligt har vi undersøgt, hvordan bibliotekscheferne ser på folkebibliotekernes rolle i verdensmålsagendaen. På morgenmødet præsenterer Jacob Julzari fra Moos-Bjerre hovedresultater, og vi drøfter undersøgelsen.

Deltag via dette Teams-link 

 
NOVEMBER: Tirsdag den 16. november, 8.45 – 9.30 
Nyt udviklingsprojekt: Fra skønlitterær læsning til ledelse i en omskiftelig verden 
Vi har et nyt udviklingsprojekt i støbeskeen og vil gerne præsentere projektet, muligheder og have jeres feed-back. Grundidéen er, at der efterlyses en ny ledertype, der besidder sociale færdigheder som empati og åbenhed. En ledertype, der kan forholde sig åbent til en verden i hastig forandring og hyppigere kriser. Forskningen peger på, at læsning af skønlitteratur fremmer lederens sociale færdigheder som empati, trivsel, virkelighedssans og åbenhed. Et perspektiv, der bakkes op af flere toneangivende ledere, der går så langt, at de siger, at vi bør ”smide ledelsesfaglitteraturen ud” og erstatte den med skønlitteratur. Det findes endda et ledelsesfag på amerikanske Havard University med dette som omdrejningspunkt. Det vil vi gerne prøve af i Tænketanken. På morgenmødet giver vi et review over forskning og forsøg på området og præsenterer en projektskitse mhp. feed-back og evt. deltagelse i projektudviklingen.

Deltag via dette Teams-link


DECEMBER: Torsdag den 9. december, 8.45 – 9.30 
Ny Læsevaneundersøgelse – på vej 
Det er fire år siden, undersøgelsen Børns læsning 2017: Overblik og indblik udkom, og meget er sket på læseområdet. Nu er en ny undersøgelse på trapperne. Center for Anvendt Skoleforskning og Tænketanken er midtvejs i projektet Ny viden: Børn og unges læseglæde og læsefællesskaber., der gennemføres med tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til folkebiblioteker og PLC'er. Den nye rapport med friske tal og findings udkommer i sommeren 2022. Projektets hovedaktivitet er selvfølgelig en ny læse- og medievaneundersøgelse. Vi arbejder også denne gang med et mixed methods-studie, hvor vi kombinerer kvalitative og kvantitative data 5.-8. klasser over hele landet.  På morgenmødet inviterer ind i maskinrummet, fortæller om undersøgelsesdesignet og lægger op til en drøftelse af, hvad den nye undersøgelse kan bruges til i praksis. 

 Deltag via dette Teams-Link