Digital Vidensoversigt

Oversigt over analyser, undersøgelser, projekter, artikler mm. som projektet bruger i de indledende faser.

Fra bibliotekerne:

Fremtidens biblioteker, undersøgelse fra Axciell om danskernes forhold til det fysiske og digitale bibliotek, maj 2016
Littteraturformidling på sociale medier, projekt med Litteratursiden, Kbh. Hovedbibliotek og Odense bibliotekerne
Bibliotekerne skaber fællesskaber om litteratur, Litteratursiden, 2016
Rapport om UX ift. DDB CMS
Studerendes tekstpræferencer 2016, Tænketanken Fremtidens Biblioteker 2016
Studerendes tekstpræferencer 2014, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, 2014
Fremtidens biblioteker, målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, 2013
Opgave, RUC, Digitaliseringens betydning for rummet, 2011
Digitale lokale udviklingsstrategier – indspark og inspiration, Tænketanken, 2016

Andre områder:

Dansk IT’s anbefalinger til digitale kompetencer, 2016
Fælles kommunal digitaliseringsstrategi 2016 – 2020, KL
Case: Odense Kommunes implementering af digitaliseringsstrategi
Danskernes medievaner 2015, DR
Digitale kompetencer  – IT i danske skoler i et internationalt perspektiv, Bundsgaard et al., 2014,  Aarhus Universitetsforlag
Mediernes udvikling 2015, SLSK, 2015
Befolkningens adfærd på nettet, Erhvervsstyrelsen, 2015
Debat: Medierådet: Public Service favner ikke børn og unge, Altinget, 2016
Artikel; Hvad er digital kompetence, Center for digital dannelse, 2015
It-anvendelse i befolkningen 2015, Danmarks Statistik, 2015
PIAAC (danskernes kompetencer), UVM, 2013
Halvdelen af alle mennesker i verden er snart online, Elektronista
Video: Vejlø om digitale trends og teknologier i 2016, Elektronista
Artikel: Vi skal lære elever at læse digitalt (Ph.D-projekt), Gymnasieskolen, 2014

Internationale undersøgelser:

Digitisation in public libraries: challenges and practice in Germany, 4th Conference NAPLE Forum, 2007
Will digitisation destroy libraries or make us stronger?, The Guardian, 2014
The Future of Libraries Has Little to Do with Books, The Daily Good, 2015
What Will Become of the Library?, Slate, 2014
The Future of Libraries: Short on Books, Long on Tech, 2machines

 

FRA ANDEN VIDENSOVERSIGT

IFLA Trendrapport 2013
Informationseksperter har analyseret udviklingen i informationssamfundet. Rapportens fem trends er formuleret som udsagn om nogle af de helt centrale udfordringer, alle skal holde øje med, når informationsmængderne vokser og nye teknologier kommer til.

Danmarks Biblioteksforening har fået oversat de fem trends i rapporten til dansk til brug for kommunale som nationale diskussioner og strategier. Hent den danske version