Efterår i læsebåndets tegn

Tænketankens projekt Lyst til læsebånd i hele landet er nu gået ind i fase 2. Målet er, at flere elever skal få gode læseoplevelser i forbindelse med læsebånd i skoletiden.

 

Folkebiblioteker og udvalgte skoler i ni kommuner er netop gået i gang med at teste læsebåndsaktiviteter, som de har udviklet i fællesskab. Frem til februar 2020 vil elever fra mellemtrinnet og udskolingen fx eksperimentere med frilæsning på eReolen Go, lyttelæsning, og formidling af læseoplevelser på Instagram.

Her kommer et udpluk af aktiviteterne:  

I Vejle samarbejder biblioteket og Fælleshåbsskolen om læsebånd i udskolingen. Der bliver sat fokus på, hvordan elever i 8. klasse med inspiration fra bibliotekets Booktalks og efter læsning af titler på eReolen Go kan formidle læseoplevelser til hinanden og andre via Instagram. Eleverne har været til Book Tasting, hvor de smagte på forskellige bøger, inden de valgte titler.

Eleverne går sammen med en makker og vælger en titel, som de har lyst til at læse og dele med andre. Aktiviteten bygger på en af de vigtige pointer i undersøgelsen Børns læsning 2017: At venner er en vigtig inspirationskilde til læsning.

I Næstved på Karrebæk Skole er målgruppen 4., 5. og 6. årgang. Her skal der afvikles fire forskellige forløb. Et af dem zoomer ind på krop og læsning. Hvad gør det ved læseglæden, hvis man ser på læsning som en helkropslig aktivitet, og at eleverne dermed selv må vælge hvilken stilling, man vil ligge i, når man skal læse i læsebånd? Puder, liggeunderlag og pandelamper kan komme i spil, når nogle af eleverne skal eksperimentere med mørkelæsning. Forløbet undersøger, hvordan selv elever kan tilpasse de fysiske rammer for læsning, sådan at de matcher den enkeltes præferencer. 

Hvad sker der nu?

Den 6. november 2019 mødes alle projektets aktører til en midtvejsworkshop i København for at dele erfaringer.
I 2020 samler Nationalt Videncenter for Læsning op på alle aktiviteterne, der bliver præsenteret i en publikation og på en konference i efteråret 2020.

Læsebånd er en fast praksis på mange skoler over hele landet, og håbet er, at erfaringerne fra dette projekt kan give konkrete redskaber til at understøtte elevers læselyst i skoletiden.