Nyheder

Illustration: Stæhr Montage.

Ny national undersøgelse
Tænketanken udgiver ny hovedrapport fra projekt SAMMEN OM VERDENSMÅl, som afdækker adfærd, holdninger og kendskab til bæredygtighed og verdensmål blandt borgere over 60 år. Resultaterne viser blandt andet, at 77 procent er bekymrede for, at klimaforandringer vil påvirke yngre genereationers liv. Læs mere her

Inspirationskatalog corona erfaringer cases biblioteker

Algoritmer, Data & Demokrati
Projektet Algoritmer, Data & Demokrati (ADD) har udgivet ny undersøgelse om befolkningens forhold til den teknologiske udvikling. ADD-projektet arbejder for at demokratiet styrkes af udviklingen blandt andet gennem dialog, digital dannelse og teknologiforståelse. Tænketanken deltager i projektet.
Dyk ned i undersøgelsen 

Verdensmål og borgerinddragelse
Bliv endnu bedre til at arbejde med verdensmål og borgerinddragelse! 10 nye biblioteker kan blive del af et landsdækkende projekt fra februar 2022, der skal engagerer seniorer i den bæredygtige udvikling. I kommer til at arbejde med med verdensmål, bæredygtighedspsykologi og designtænkning. Læs mere om hvad I får med ved at være med. Læs mere her

Viden om Børn og unges læsevaner 
Tænketanken er sammen med Center for Anvendt Skoleforskning og en lang række andre aktører i gang med at gennemføre en ny og udvidet undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner. Den nye undersøgelse kommer i løbet af sommeren 2022.
Se tidligere undersøgelser

Læsebånd & læselyst
I håndbogen 'Lystlæsning i læsebånd: En håndbog til skoler og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd' er samlet gode råd og praktiske anvisninger til fagprofessionelle om at stimulere elevers læselyst i læsebånd. Du kan også lytte til tre podcast om læselyst i læsebånd. 
Læs/lyt her & bestil håndbogen

Inspirationskatalog
Inspirationskataloget: Nye biblioteksrum - erfaringer, cases og læringer fra en Coronatid samler op på bibliotekernes erfaringer under Corona. Arbejdet udspringer af drøftelser i netværket Next Generation og cases fra netværkets medlemmer. Det er første spadestik ift. at samle op på erfaringer, lære af dem og bringe videre ind i den nye normale biblioteksvirklighed. Læs her