Nyheder

bogpanelet børns læsekultur læsevaner

Ny rapport fra Bogpanelet 
Bogpanelet har udgivet en ny undersøgelse: "Børn og unges læsekultur: Kvalitativ undersøgelse af børn og unges læsning i en digitaliseret verden". Undersøgelsen fremlægger et nuanceret billede af børn og unges læsekultur og digitaliseringens påvirkning. Undersøgelsen er udarbejdet af Will & Agency for Kulturministeriet og Bogpanelet.

Læs undersøgelsen her

biblioteksrum workshop

PIXI-udgave
Bestil PIXI-udgaven af den nye segmenteringsundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen. I PIXIen får du både hovedresultaterne fra undersøgelse og greb til, hvordan du lokalt kan arbejde med segmenteringsundersøgelsen. Du kan få tilsendt eksemplarer af PIXIudgaven  ved at sende mail til Kristine Lykke Roed her

Hent PIXI elektronisk her

læsning børn unge læselyst læseglæde

Nyt fagligt netværk
Tænketanken og Applaus lancerer fagligt netværk for biblioteksansatte i forlængelse af den seneste segmenteringsundersøgelse. Netværket fokuserer på publikumsudvikling og brugerindsigter i en bibliotekskontekst og henvender sig primært til medarbejdere og mellemledere der arbejder med publikumsudvikling. Det er gratis at deltage. 

Læs mere om netværket her

børns læseglæde læsekultur læsning

Artikel
Læs artiklen 'Skønlitteraturen som refleksionsrum for ledere' i seneste udgave af Bib forum. Projektleder Lisbet Vestergaard har skrevet en artikel om Tænketankens erfaringer med at bruge skønlitteraturen  i en ledelseskontekst. Læs om hvad skønlitteraturen kan give af værdi i den enkeltes ledelsespraksis. 


Find artiklen her (side 16-17)

 
Biblioteksbrug segmentering

Unge, demokrati og skønlitteratur
Der er udrullet demokratilæseforløb i 8 kommuner rundt om landet, hvor udskolingselever sammen med læseguider har brugt litteraturen som afsæt til at tale om det, der rører sig i og omkring dem. Det har skabt entusiasme, læseglæde og meningers mod blandt deltagerne. Du kan læse og se mere om projektet og erfaringer fra både skole, bibliotek og unge læseguider.

Hør mere her 

 

 

 

 

 

 

National indsats for børn og unges læseglæde

Børn og unges læseglæde 
Børn og unges læseglæde og læsekultur er trængt, og det kalder på, at de møder litteraturen på nye måder. Det kræver en særlig national indsats at løfte læseglæden tilbage i børn og unges liv og samarbejder mellem fagprofessionelle, forskere, forældre og de ypperste videnspersoner: Børnene selv. Derfor er målet med denne nationale indsats at skabe en stærk læsekultur i børn og unges hverdag

Læs mere om indsatsen her