Nyheder

NYT projekt inddrager 60+'erne 
Seks ud af ti borgere på 60+ vil gerne bidrage aktivt til en bæredygtig fremtid, viser en helt ny undersøgelse fra Tænketanken. Men de er sjældent målgruppe for projekter og tiltag, der arbejder med FN’s verdensmål. Nu vil projektet Sammen om verdensmål i samarbejde med syv pilotbiblioteker og støtte fra VELUX FONDEN inddrage borgere 60+ i arbejdet med verdensmålene. Læs mere her

Inspirationskatalog corona erfaringer cases biblioteker

NYT Inspirationskatalog
Inspirationskataloget: Nye biblioteksrum - erfaringer, cases og læringer fra en Coronatid samler op på bibliotekernes erfaringer under Corona. Arbejdet udspringer af drøftelser i netværket Next Generation og cases fra netværkets medlemmer. Det er første spadestik ift. at samle op på erfaringer, lære af dem og bringe videre ind i den nye normale biblioteksvirklighed. Læs her

Guide: Folkebibliotekernes betydning
Roskilde Centralbibliotek har sammen med Seisomonaut udgivet en guide til, hvordan du kan arbejde lokalt med Folkebibliotekernes værdi og være med til at nuancere samtalen om Folkebibliotekernes betydning. Guiden er udviklet på baggrund af den nye undersøgelse "Folkebibliotekernes betydning for borgerne i Danmark". Se Guiden her

Viden om Børn og unges læsevaner 
Tænketanken skal sammen med Center for Anvendt Skoleforskning og en lang række andre aktører lave en ny og udvidet undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner. Den nye læsevaneundersøgelse er blandt de 34 projekter, der har fået midler af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje. Se tidligere undersøgelser

Håndbog om læsebånd
Håndbogen Lystlæsning i læsebånd: En håndbog til skoler og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd er nu udgivet. I håndbogen er gode råd og praktiske anvisninger til fagprofessionelle, der arbejder med at stimulere elevers læselyst i læsebånd. Håndbogen kan både bestilles i fysisk form eller hentes digitalt. Du kan læse mere her

Podcastserie
I tre podcasts stiller vi skarpt på projektet 'Lyst til læsebånd i hele landet'. I tre episoder deler forskere, lærere, biblioteksansatte og elever ud af deres erfaringer fra læsebåndsprojektet. Podcasten henvener sig til bibliotekarer, lærere, læsevejledere, studerende og andre med interesse for børns læselyst. Episoderne kan lyttes uafhængigt af hinanden. Lyt med her