Nyheder

Webinar: Biblioteket som kulturhub
Få inspiration på webinaret ''Biblioteket som kulturhub' til at (gen)skabe folkebiblioteket som moderne og imødekommende kulturcentre, styrke lokalsamfundet og fællesskabet med biblioteket som vært på webinar med Lokale og Anlægsfonden (LOA). LOA præsenterer deres spritnye idékatalog til at arbejde med biblioteket som kulturhub. Det er den 17/9 fra kl. 10.00- 11.30.

Læs mere og tilmeld dig her

biblioteksrum workshop

Temadag: Social udsathed
Vi sætter fokus på en særlig brugergruppe på de danske folkebiblioteker, nemlig mennesker med social udsathed f.eks. hjemløshed, misbrug eller sindslidelser. De har ofte andre ønsker og behov end børnefamilierne og kulturbrugerne, som vi ofte fokuserer på. Vi skal inspireres af positive indsatser, der allerede findes og give plads til de dilemmaer, der også kan opleves. Dato: 20/8 i Aarhus

Se program og tilmeldig her

læsning børn unge læselyst læseglæde

Webinar: Mental trivsel
Hvordan kan bruge indretningen på vores biblioteker til at skabe bedre trivsel blandt de besøgende? Gode rum er afgørende for vores sundhed, trivsel og kreativitet, og det er vigtigt at skabe rum, som vi kan lide at færdes i, og som påvirker os positivt – også på biblioteket. Få inspiration fra LAIKA Rumdesign til at indrette med det mentale trivsel er i fokus. Dato: 27/8, 10.00-11.30. 

Se program og tilmeld dig
her

børns læseglæde læsekultur læsning

Interview. Ord som en god start på livet

ORD var navnet på et særligt forløb for flersprogede mødre, hvor målet var at styrke små børns udvikling af sprog. Det nu afsluttede projekt fandt sted på en række af Københavns Biblioteker og var støttet af Nordea-fonden. Tænketanken Fremtidens Biblioteker havde rollen som formidlingspartner, og i den forbindelse har vi bidraget med en artikel til fagmagasinet Sundhedsplejersken, nr. 3 2024. Her har vi interviewet to sundhedsplejersker, der støttede op om de lokale forløb.

Læs hele artiklen her 

Sammen om fremtiden

Webinar: Læsningens drivkræfter
Hvad engagerer børn og unge, når de læser? Hvordan kan man arbejde med forskellige drivkræfter og formål med læsning i praksis? Og hvad hæmmer og fremmer læsning? Sammen med DM inviterer vi til webinar den 5/9 kl. 9-10 med forskningschef og forfatter Thomas Illum Hansen om hans nye bog der kortlægger de drivkræfter, der kan motivere, engagere og udvikle glæde ved læsning.

Læs mere og tilmeld dig her

 

 

 

 

 

National indsats for børn og unges læseglæde

Børn og unges læseglæde 
Børn og unges læseglæde og læsekultur er trængt, og det kalder på, at de møder litteraturen på nye måder. Det kræver en særlig national indsats at løfte læseglæden tilbage i børn og unges liv og samarbejder mellem fagprofessionelle, forskere, forældre og de ypperste videnspersoner: Børnene selv. Derfor er målet med denne nationale indsats at skabe en stærk læsekultur i børn og unges hverdag

Læs mere om indsatsen her