Nyheder

tænketanken på sommerferie

Ny vidensafdækning
I forbindelse med projektet 'En national indsats for børn og unges læseglæde' er netop udgivet en forundersøgelse af arbejdet med børn og unges læseglæde og læsekultur med særligt fokus på samarbejdet mellem folkebiblioteker og skolernes pædagogiske læringscentre. 

Læs mere her   

biblioteksrum workshop

Pixi udgave
Bestil PIXI-udgaven af den nye segmenteringsundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen. I PIXIen får du både hovedresultaterne fra undersøgelse og greb til, hvordan du lokalt kan arbejde med segmenteringsundersøgelsen. Du kan få tilsendt eksemplarer af PIXIudgaven  ved at sende mail til Kristine Lykke Roed her

Hent PIXI elektronisk her

læsning børn unge læselyst læseglæde

Læsehack - unges egne ideer
"Et LæseHack er en måde, der kan få en til at læse mere, og læse på en måde, der fungerer for en selv". 30 unge deltog i to LæseHacks. sommeren 2023 for at udvikle aktiviteter til at inspirerer andre unge til at læse - og læse mere. Det har vi samlet i et digitalt inspiratinskatalog. Mange af ideerne egner sig sig til fællesskaber om læsning. 

Læs mere

børns læseglæde læsekultur læsning

Artikel: Ledelse og læseglæde
E
t mantra i arbejdet med udviklingsprojekter er: Der skal en stærk ledelsesforankring til. Men hvad ligger der i det begreb? Og hvorfor giver det fra et ledelsesmæssigt synspunkt værdi at samarbejde om børn og unges læseglæde på tværs af de PLC og folkebiblioteker? Vi har talt med tre chefer fra Gentofte kommune.


Læs artikel i Danmarks Biblioteker her

 
Biblioteksbrug segmentering

Unge, demokrati og skønlitteratur
Der er udrullet demokratilæseforløb i 8 kommuner rundt om landet, hvor udskolingselever sammen med læseguider har brugt litteraturen som afsæt til at tale om det, der rører sig i og omkring dem. Det har skabt entusiasme, læseglæde og meningers mod blandt deltagerne. Du kan læse og se mere om projektet og erfaringer fra både skole, bibliotek og unge læseguider.

Hør mere her 

 

 

 

 

 

 

National indsats for børn og unges læseglæde

Børn og unges læseglæde 
Børn og unges læseglæde og læsekultur er trængt, og det kalder på, at de møder litteraturen på nye måder. Det kræver en særlig national indsats at løfte læseglæden tilbage i børn og unges liv og samarbejder mellem fagprofessionelle, forskere, forældre og de ypperste videnspersoner: Børnene selv. Derfor er målet med denne nationale indsats at skabe en stærk læsekultur i børn og unges hverdag

Læs mere om indsatsen her