Nyheder

børns læsning konference mediebrug læsevaner

Guides til forældre, fagpersoner og unge
Tænketanken Fremtidens Biblioteker har sammen med Center for anvendt Skoleforskning udarbejdet en række guides til fagperson, til forældre og til unge med tips og idéer til, hvordan man kan bringe læsning ind i hverdagen.
Klik
og find guides her 

børn og unges læsevaner medievaner læselyst læsekultur

Unge, demokrati og skønlitteratur
Tænketanken skal sammen med Læseforeningen udvikle demokratilæseforløb sammen med unge læseguider, kommuner, skoler, biblioteker og civilsamfunds-organisationer på tværs af landet. Projektet skal styrek unges stemme og samfundsengagment gennem fælles læseoplevelser. Læs mere her

Børn og unges læsning 2021 som e-bog 
Den nye undersøgelse 'Børns og unges læsning 2021' er også tilgængelig som e-bog. Den kan hentes gratis fra den 7. juni. Undersøgelsen er gennemført af Center for Anvendt for Skoleforskning for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og er udgivet på Aahus Universitetsforlag.
Klik her for at hente som e-bog

Podcast om Børn og unges læsning
Der er udgivet to podcast om undersøgelsen Børn og unges læsning 2021. Her er bla. én podcast til lærere, om hvad undersøgelsens resultater kan bruges til i skolen og én podcast bibliotekarer og forældre. Her kan du bla. få baggrundsviden om undersøgelsen og konkrete tips til at stimulere børn og unges læseglæde. Se her
 

 

Læsebånd & læselyst
I håndbogen 'Lystlæsning i læsebånd: En håndbog til skoler og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd' er samlet gode råd og praktiske anvisninger til fagprofessionelle om at stimulere elevers læselyst i læsebånd. Du kan også lytte til tre podcast om læselyst i læsebånd. 
Læs/lyt her & bestil håndbogen

Inspirationskatalog
Inspirationskataloget: Nye biblioteksrum - erfaringer, cases og læringer fra en Coronatid samler op på bibliotekernes erfaringer under Corona. Arbejdet udspringer af drøftelser og cases fra netværket Next Generation. Det er første spadestik ift. at samle op på erfaringer, lære af dem og bringe videre ind i den nye normale biblioteksvirklighed. Læs her