Nyheder

NYT projekt: Verdensmål & ældre
I et nyt projekt samarbejder Tænketanken med biblioteker i syv kommuner på tværs af landet om at engagere ældre borgere i lokale fællesskaber omkring FN’s verdensmål. Samtidig skal projektet styrke ældres trivsel gennem dét, at gøre en forskel sammen med andre. Projektet har fået bevilliget 5.5 millioner kroner af VELUX FONDEN. Læs mere her.

Folkebibliotekernes potentialer

Udnyt folkebibliotekernes potentialer
KL sætter fokus på bibliotekernes betydning med et debatoplæg henvendt til alle landets borgmestre. Under titlen "UDNYT FOLKEBIBLIOTEKERNES POTENTIALER" lægges der op til, at kommunerne skal bruge bibliotekerne meget mere aktivt end til bogudlån alene. Læs mere om udspillet her

Følger du os? 
Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram holder vi løbende vores følgere opdateret på seneste nyt fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker - for eksempel nye undersøgelser, kommende projekter og arrangemener samt inspiration og viden fra bibliotekssektoren.

NYT projekt: Børn og unges læsevaner 
Tænketanken skal sammen med Center for Anvendt Skoleforskning og en lang række andre aktører lave en ny og udvidet undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner. Den nye læsevaneundersøgelse er blandt de 34 projekter, der har fået midler af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje. Se tidligere undersøgelser

Håndbog om læsebånd
Håndbogen Lystlæsning i læsebånd: En håndbog til skoler og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd er nu udgivet. I håndbogen er gode råd og praktiske anvisninger til fagprofessionelle, der arbejder med at stimulere elevers læselyst i læsebånd. Håndbogen kan både bestilles i fysisk form eller hentes digitalt. Du kan læse mere her

Ny podcastserie
I tre podcasts stiller vi skarpt på projektet 'Lyst til læsebånd i hele landet'. I tre episoder deler forskere, lærere, biblioteksansatte og elever ud af deres erfaringer fra læsebåndsprojektet. Podcasten henvener sig til bibliotekarer, lærere, læsevejledere, studerende og andre med interesse for børns læselyst. Episoderne kan lyttes uafhængigt af hinanden. Lyt med her