Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Vi skaber viden og debat om bibliotekernes samfundsmæssige

rolle nu og i fremtiden

Læs mere om hvem vi er her

Bestil rapport: Digitale Biblioteksstrategier
Tænketanken har udarbejdet en undersøgelse af borgernes digitale biblioteksbrug: Indblik i borgernes brug af de digitale bibliotekstilbud, barriere og motivation, digitale udviklingstendenser, segmentering af borgerne i otte digitale profiler og konkrete anbefalinger.

 

Hvad skal bibliotekerne nu?

Hen over sommeren har Politiken bragt en artikelserie som sætter spørgsmålstegn ved hvilken rolle bibliotekerne skal have i samfundet. Læs artiklerne her

IFLA 2017

Mød Tænketanken på IFLA's postersession 2017 i Wroclaw, Polen. Vi er i Polen med de to posters: 'Digital Library Behavior' og 'What motivates children to read' den 21. og 22. august. Vi har poster no. 14 & 59.


Viden om ældre, ensomhed og biblioteker
Tænketankens projekt Ældrefællesskaber og biblioteker har løbende indhentet viden om ældre, ensomhed, biblioteker og kultur & sundhed. Du kan finde nationale og internationale undesøgelser inden for området her.

Projekt: Ældrefællesskaber & Biblioteker
I Tænketankens igangværende projekt, "Ældrefællesskaber & Biblioteker", udvikler vi metoder til, hvordan biblioteket, i samarbejde med den boligsociale indsats og andre lokale aktører, kan skabe aktiviterer, der øger trivsel og nedsætter ensomheden blandt ældre borgere.  

Projekt: Børns læselyst og læsevaner 
En generation af stærke læsere -Greb til Læselyst undersøger børns læselyst og bibliotekets rolle i den nye medievirkelighed. Vi har som del af projektet indsamlet viden og undersøgelser om emnet. Se vidensoversigten her.