Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Vi skaber viden og debat om bibliotekernes samfundsmæssige

rolle nu og i fremtiden

Læs mere om hvem vi er her

Nyheder

NYT projekt: Verdensmål, ældre & biblioteker
I et nyt projekt samarbejder Tænketanken med biblioteker i syv kommuner på tværs af landet om at engagere ældre borgere i lokale fællesskaber omkring FN’s verdensmål. Samtidig skal projektet styrke ældres trivsel gennem dét, at gøre en forskel sammen med andre. Projektet har fået bevilliget 5.5 millioner kroner af VELUX FONDEN. Læs mere her.

NY! Podcast: Lyst til læsebånd i hele landet 
I tre podcasts stiller vi skarpt på projekt Lyst til læsebånd i hele landet. I tre episoder deler forskere, lærere, biblioteksansatte og elever ud af deres erfaringer fra læsebåndsprojektet. Podcasten henvender sig til bibliotekarer, lærere, læsevejledere, studerende og andre med interesse for børns læselyst. Episoderne kan lyttes uafhængigt af hinanden. Lyt med her.

laesning laesevaner born unge

Nyt projekt 
Tænketanken skal sammen med Center for Anvendt Skoleforskning og en lang række andre aktører lave en ny og udvidet undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner. Den nye læsevaneundersøgelse er blandt de 34 projekter, der har fået midler af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje. Følg med her eller her på Facebook.

Folkebiblioteker i tal 2019
Danske folkebiblioteker var med et samlet besøgstal på 37,4 millioner blandt de mest besøgte kulturinstitutioner i Danmark i 2019. Rapporten ”Folkebiblioteker i tal 2019”, som Slots- og Kulturstyrelsen står bag, giver blandt meget andet indblik i, hvem der brugte bibliotekernes tilbud i 2019 og til hvad – og hvem der ikke benyttede bibliotekernes tilbud. Læs undersøgelsen her

 


 

Ny håndbog om læsebånd er udkommet
Håndbogen Lystlæsning i læsebånd: En håndbog til skoler og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd er nu udgivet. I håndbogen er gode råd og praktiske anvisninger til fagprofessionelle, der arbejder med at stimulere elevers læselyst i læsebånd. Håndbogen kan både bestilles i fysisk form eller hentes digitalt. Du kan læse mere her

 

 

Børns læsevaner
Vores rapport om børns læsevaner er blevet endnu mere konkret og håndgribelig. I vores pixi-udgave står uddrag og konklusioner fra rapporten fra 2017, samt et udvalg af de mest beskrivende citater fra børnene. Du kan bestille vores pixi-bog til dig og dine kollegaer ved at skrive til kom@db.dk