Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Vi skaber viden og debat om bibliotekernes samfundsmæssige

rolle nu og i fremtiden

Læs mere om hvem vi er her

NY undersøgelse om børns læsevaner

Tænketanken er klar med den største undersøgelse af børns læselyst anno 2017 og hvilken indflydelse sociale og digitale medier har på børns læsning. Læs rapporten her.

LYD – en konference om lydbøger
Lydbøger er populære som aldrig før, og for bibliotekerne rummer det et stort potentiale. Hør mere om emnet, når der holdes konference om lydbøger tirsdag den 5. december på Middelfart Bibliotek. Læs mere og tilmeld dig her.

Invitation til konference den 27. november
Tænketanken inviterer til konference ”Ældrefællesskaber og kultur – En konference om biblioteker, lokale samarbejder og indsatser mod ensomhed.” Det sker på Vartov i København den 27. november fra 9.30-16.00. Læs mere og tilmeld dig her.

Viden om ældre, ensomhed og biblioteker
Tænketankens projekt Ældrefællesskaber og biblioteker har løbende indhentet viden om ældre, ensomhed, biblioteker og kultur & sundhed. Du kan finde nationale og internationale undesøgelser inden for området her.

Projekt: Ældrefællesskaber & Biblioteker
I Tænketankens igangværende projekt, "Ældrefællesskaber & Biblioteker", udvikler vi metoder til, hvordan biblioteket, i samarbejde med den boligsociale indsats og andre lokale aktører, kan skabe aktiviterer, der øger trivsel og nedsætter ensomheden blandt ældre borgere.  

Bestil rapport: Digitale Biblioteksstrategier
Tænketanken har udarbejdet en undersøgelse af borgernes digitale biblioteksbrug: Indblik i borgernes brug af de digitale bibliotekstilbud, barriere og motivation, digitale udviklingstendenser, segmentering af borgerne i otte digitale profiler og konkrete anbefalinger.