Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Vi skaber viden og debat om bibliotekernes samfundsmæssige

rolle nu og i fremtiden

Læs mere om hvem vi er her

Nyheder

Påskelukket

Vi, i tænketanken, går på påskeferie fra på torsdag den 18. og er retur igen tirsdag den 23. april, hvor vi igen svarer på mails.
Vi ønsker alle nogle gode fridage! 

 

Fremtidens forskningsbiblioteker
Tænketanken har indgået et samarbejde med Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU). Tænketanken skal understøtte en udviklingsproces, der skal afdække muligheder for udviklingen af FFU-bibliotekerne og som involverer ledere, medarbejdere og andre, der arbejder med udvikling af sektorens kompetencer.

Projektet er støttet af DEFF - Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Du kan læse mere om samarbejdet her

Tematiske workshops
I forbindelse med oplæg til national læsestrategi, afholdes tre tematiske workshops med en bred kreds af interessenter. Formålet er at få input til anbefalinger og konkrete initiativer, som koalitionsgruppen kan bearbejde og prioritere.
Første workshop om temaet 'Tilgængelighed', finder sted den 25. marts. Den 26. marts er temaet 'Fagprofessionelles betydning for børns læselyst' og afsluttende, den 5. april, er temaet 'Forældres rolle for børns læselyst' Du kan læse mere her

Seneste udgivelser

Publikation: Strategiske trædesten
Processen mod en ny national læsestrategi for børn og unge, der både omfatter interviews, kernegruppemøde og arbejdsmøde med en bred kreds af interessenter, er nu sammenfattet i vores nye publikation.
Du kan læse og downloade publikationen her

Fem greb til læselyst
Beskæftiger du dig med børn og biblioteker? Så er disse fem håndgribelige greb til dig, som gerne vil arbejde med børne læselyst. Folderen markerer afslutningen på vores projekt om børns læsevaner. Download folderen her

Komprimeret udgave af rapporten om børns læsevaner
Vores rapport om børns læsevaner er blevet endnu mere konkret og håndgribelig. I vores pixi-udgave står uddrag og konklusioner fra rapporten fra 2017, samt et udvalg af de mest beskrivende citater fra børnene. Du kan bestille vores pixi-bog til dig og dine kollegaer ved at skrive til kom@db.dk