Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Vi skaber viden og debat om bibliotekernes samfundsmæssige

rolle nu og i fremtiden

Læs mere om hvem vi er her

Nyheder

Next Generation
Næste møde for netværksgruppen Next Generation er 8. maj i Vejle, hvor temaet er bibliotekets rolle som adgangsgivende eller ligestillende institution med fokus på brugere med særlige behov

Folkemøde 2018
Vi er igen med på Folkemødet på Bornholm, nærmere betegnet 'Det sociale telt'. Vi deltager i og er med til at arrangere debatter om biblioteker og bibliotekernes rolle. Mere info følger snart her og på facebook!

Tillykke til Holbæk Bibliotek
Den 3- april overrakte Tænketanken Fremtidens Bibliotek præmien på 50.000 kr. til at få skabt en arrangmentsrække for demente og deres pårørenende på Holbæl Biliotek. Læs mere her og her. Foto: Joe Kniesek
 

Seneste udgivelser

NY samlet rapport om børns læsning
Den 28. februar blev rapporten 'Børns Læsevaner 2017: Overblik og indblik' offentliggjort på en konference i København. Rapporten består af en kvantitativ undersøgelsesdel om børns læse- og medievaner på mellemtrinnet og en kvalitativ undersøgelse blandt børn i 6. klasse. 

Kvantitativ undersøgelse om børns læsevaner
Tænketanken er klar med den største undersøgelse af børns læselyst anno 2017 og hvilken indflydelse sociale og digitale medier har på børns læsning. Læs rapporten her.

Rapport om ældrefællesskaber og biblioteker
Tænketanken har undersøgt, udviklet og afprøvet aktiviteter for ensomme ældre. Projektet viser, at biblioteket kan gøre en positiv forskel, når man nytænker bibliotekets rum og kompentencer, og bringer det i spil i nye samarbejder. Læs mere her