Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Vi skaber viden og debat om bibliotekernes samfundsmæssige

rolle nu og i fremtiden

Læs mere om hvem vi er her

Nyheder

Fra rapport til høring på Christiansborg
En bred koalitionsgruppe har siden januar 2019 sat fokus på børn og unges læsning. Arbejdet er mundet ud i publikationen "En stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national læsestrategi", som gruppen vil overrække til den nye regering ved en høring på Christiansborg onsdag den 11. september. Danmarks Biblioteksforening har igangsat strategiarbejdet, og Tænketanken har stået for processen

Nyt strategioplæg om børn og læsning
Tænketanken har i foråret 2019 stået for processen med at formulere En stærk læsekultur: Oplæg til en national læsestrategi for børn og unge. Danmarks Biblioteksforening har taget initiativ til oplægget, der præsenteres på en høring på Christiansborg den 11. september. En lang række aktører har bidraget med konkrete anbefalinger. Læs publikationen ved at trykke på billedet ovenfor

Ny rapport:
Fag,- Forsknings- og Uddannelsesbibliotekerne (FFU-biblioteker) tilpasser sig kontinuerligt ændringer i samfundet og uddannelsessektoren. Men hvilken fremtid skal de tilpasse sig? I samarbejde med DFFU har Tænketanken undersøgt de fremtidige behov for services, kompetencer og potentialer for et styrket engagement i samfundet. Læs rapporten ved at trykke på billedet ovenfor

Læsning og læsebånd
Tænketanken har afholdt kick-off på et nyt udviklingsprojekt om, hvordan biblioteker og skoler skaber læselyst gennem læsebånd. Biblioteks- og skolefolk fra 8 kommuner, Nationalt Videncenter for Læsning og eReolen GO deltog i seminaret 'Lyst til læsebånd' d. 24/4 på Vejle bibliotek. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje, og du kan læse meget mere om det her

Læs Digitalt!
Tænketanken har for Danmarks Biblioteksforening udviklet formidlingsmateriale til forældre for at få børn til at læse/lytte mere digialt og via den vej få gode læseoplevelser. På baggrund af eksisterende viden, en kvalitativ forundersøgelse og en række eksperters arbejde, har vi samlet 3 gode grunde til at læse digitalt og en vejviser til digital læsning. Læs mere her og bestil plakter og foldere.

  

Børns læsevaner
Vores rapport om børns læsevaner er blevet endnu mere konkret og håndgribelig. I vores pixi-udgave står uddrag og konklusioner fra rapporten fra 2017, samt et udvalg af de mest beskrivende citater fra børnene. Du kan bestille vores pixi-bog til dig og dine kollegaer ved at skrive til kom@db.dk