Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Vi skaber viden og debat om bibliotekernes samfundsmæssige

rolle nu og i fremtiden

Læs mere om hvem vi er her

Konference den 24. april
Rapporten 'Digitale Biblioteksstrategier' lanceres på en konference mandag den 24. april, på Den Frie på Østerbro. Ud over præsentationen af rapporten vil der være en række spændende oplæg. 

 

Greb til Læselyst
Nyt projekt, "Greb til Læselyst" ønsker at fremme børns fritidslæsning, da flere undersøgelser viser at det ikke kun fremmer læseevnen, men også den generelle evne og lyst til læring.

Feature: E-bøger og bibliotekerne
E-bogen er på vej frem og vi ser allerede så småt, hvordan det ændrer brugeres behov og vaner. Derfor må det diskuteres, hvordan bibliotekerne positionere sig på dette marked. Hvordan kan bibliotekernes ydelser bedst integreres i det digitale? 

Studerendes tekstpræferencer 2016
Tænketanken har i foråret 2016 gennemført en undersøgelse af studerendes digitale og fysiske tekstpræferencer. Studiet viser, at den fysisk bog stadig foretrækkes, selvom mere og mere studiemateriale er digitalt.

Ældrefællesskaber & Biblioteker
I Tænketankens igangværende projekt, "Ældrefællesskaber & Biblioteker", udvikler vi metoder til, hvordan biblioteket, i samarbejde med den boligsociale indsats og andre lokale aktører, kan skabe aktiviterer, der øger trivsel og nedsætter ensomheden blandt ældre borgere.  

Feature: Digitale strategier for fremtiden
Tænketanken Fremtidens Bibliotekers aktuelle projekt, "Digitale strategier for fremtiden" peger på, at folkebibliotekernes digitale tilbud bør tænkes i naturlig forlængelse af bibliotekernes fysiske kerneydelser.