Om Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Tænketanken skal fremme viden og debat om hvordan bibliotekerne udvikler en aktiv og naturlig position i opbygning og udvikling af fremtidens videnssamfund i den digitale tidsalder.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker undersøger, tester og skaber viden om hvad fremtidens bibliotek skal indeholde, hvilke services der skal tilbydes, og hvilke behov der er i samfundet og hos brugeren.

 

Baggrund

Tænketanken Fremtidens Biblioteker blev etableret i juni 2012. Tænketanken repræsenterer 30 folkebiblioteker, 5 biblioteksorganisationer og en række private virksomheder, der deltager aktivt i Tænketankens aktiviteter og støtter arbejdet økonomisk.

Den røde tråd i biblioteksvirksomheden har gennem alle år været et demokratisk og dannende virke over for den danske befolkning. Der har været fokus på en ligelig oplysnings-service for alle, som svar på industrisamfundets udfordringer. Vidensamfundets udfordringer er nogle andre, men der er i virkeligheden mere end nogensinde brug for et samlende og dannende bibliotek.

I dag står bibliotekerne i en situation, hvor de vilkår, som oprindeligt var med til at bestemme dets rolle og udformning, er ændret. Globalisering, individualisering og digitalisering har ændret rammebetingelserne og sat bibliotekerne i deres oprindelige form under pres. 

Tænketanken er etableret for at finde løsninger på nogle af disse udfordringer. Gennem en række projekter som typisk strækker sig over 1,5 år, ønsker Tænketanken at undersøge og skabe debat om, hvilken rolle bibliotekerne skal have i fremtidens samfund.

Tænketanken blev i første omgang etableret som et 2-årigt projekt fra 2013- 2015 og fortsætter indtil videre frem til oktober 2020.

Partnerne bag Tænketanken er Bibliotekschefforeningen, Bibliotekarforbundet, INF, DFFU og Danmarks Biblioteksforening, der også administrerer projektet.

Se oversigt over aktiviteter i Tænketankens første fase her