Tænketankens egne undersøgelser

Digitale lokale udviklingsstartegier

Inspirationskataloget er en lille folder, der indeholder indspark og inspiration fra en række af de vigtigste aktører med kendskab til fremtidens digitale tendenser. Den digitale udvikling på biblioteksområdet fordrer stærkt fokus på både det fysiske og digitale bibliotek som ét folkebibliotek.

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Folkebibliotekerne bliver ofte vurderet på undersøgelser om brugertilfredshed, antal udlånte bøger og besøgstal, selvom de løfter mange opgaver af stor samfundsmæssig værdi. Målet med denne undersøgelse er derfor, at sætte fokus på den samfundsøkonomiske værdi folkebibliotekernes tilfører samfundet. 

Studerendes tekstpræferencer 2016

Tænketanken har gennemført en undersøgelse af studerendes digitale og fysiske tekstpræferencer. Undersøgelsen er foretaget af Epinion og Moos-Bjerre Analyse. Studiet viser, at mere end hver 4. studerende på mellemlang og lang videregående uddannele, i dag vælger digitalt studiemateriale. Der er dog stor forskel på hvilken form for studiemateriale, der er er tale om.

Målgruppebaseret viden

Målgruppebaseret viden

Hvor godt kender bibliotekerne i virkeligheden brugerne/ikke-brugere, og hvad skal der til for at nå dem. Tænketanken har i samarbejde med analysevirksomheden Moos-Bjerre lavet undersøgelsen "Fremtidens Biblioteker – Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling" for at bliver klogere på en række centrale spørgsmål omkring brugerne af bibliotekerne.

Frivilligundersøgelse

Tænketanken har sammen med Danmarks Biblioteksforening foretaget en undersøgelse, der stiller skarpt på frivillighed, og hvordan det kan bruges som en aktiv ressource i forhold til fremtidens biblioteker. Undersøgelsen afdækker hvor meget og hvordan, der bliver arbejdet med frivillige på de danske kulturinstitutioner og identificerer fremtidige forventninger og behov.

Folkets Bibliotek – et design-antropologisk projekt

Tænketanken Fremtidens Biblioteker, 50 studerende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) og Antropologi/KU har været på feltstudier på biblioteker i Slagelse, Næstved, Roskilde og Ballerup, for at finde ud af hvad biblioteket skal kunne tilbyde nu og i fremtiden.