Vores fokusområder

Bibliotekerne spiller en central rolle for en række vigtige velfærds– og samfundsområder.

Tænketanken sætter fokus på disse temaer og udfordringer, som tegner et billede

af nogle bredere tendenser og udviklingsspor for fremtidens biblioteker.

 

 

Det Sociale Bibliotek

Hvilken rolle spiller biblioteket ift. sociale samfundsudfordringer som f.eks. integration, udsatte børnefamilier, ensomhed, udkantsproblematikker mm. Tænketanken ser på, hvordan biblioteket fungerer som mødested og samlingspunkt. 

Det Digitale Bibliotek

Fremtidens bibliotek er i stigende grad digitalt. Vi undersøger sammenhænge, borgernes præferencer og ændrede adfærd på bibliotekerne og ude i samfundet, samt hvordan det digitale bibliotek komplementerer det fysiske bibliotek. 

Læselyst

Læsning er en grundkompetence for læring generelt, hvor bibliotekerne spiller en central rolle for børns læselyst. Vi skaber viden om børn og voksnes læseadfærd, digital påvirkning, vaner og mønstre, via vores projekter med en lang række aktører. 

Dannelse

Dannelse er traditionelt set en hovedopgave for biblioteket. Vi sætter fokus på det moderne dannelsesbegreb, og hvordan bibliotekets kerneværdi stadig ligger i at formidle viden og læring ud til den brede del af befolkning.