Undersøgelser

Her kan du finde links til vidensoversigter for vores projekter, samt andre relaterede undersøgelser.

Vidensoversigter til Tænketankens projekter

Undersøgelser af Danmarks Biblioteksforening

DB har gennemført en lang række undersøgelser om det danske folkebibliotek, mange i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Se oversigten her.

Undersøgelser af folkebiblioteket

Fremtidens Biblioteker 2016 Axciell
Analyseinstituttet Wilke har undersøgt danskernes forhold til deres bibliotek for Axciell. 1.005 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år er spurgt om deres forhold til biblioteket. Blandt de vigtigste konklusioner er, at danskerne jævnligt besøger det lokale bibliotek, og bogen af pap og papir er stadig hovedattraktionen. Men den rivende digitale udvikling vil forandre bibliotekerne. Det fysiske bibliotek vil stadig være det bærende element, men det skal kunne mere, og mere digitalt indhold står højt på danskernes ønskeliste.

 

Folkebiblioteker i tal 2015
Kulturstyrelsen årlige udgivelse med nøgle tal for de folkebibliotekernes virksomhed i det foregående år. Publikationen kombinere data fra folkebibliotekernes indberetninger til Danmarks Statistik og Biblioteksbarometeret for 2015.


Bedre Biblioteker 2013 | Kulturstyrelsen
Kulturstyrelsens undersøgelse viser, hvad biblioteksbrugere synes om deres bibliotek og de mange forskellige tilbud, som stilles til rådighed. 27.000 brugere fordelt mellem 179 biblioteker deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen er den mest omfattende af sin art hidtil. Generelt er der meget stor tilfredshed og især med service, hjælp og vejledning fra personalet. 
 

NonUser 2012 | Moos-Bjerre Analyse for bibliotekerne på Fyn
En kvantitativ undersøgelse blandt den fynske befolkning med fokus på den del af befolkningen, der ikke bruger folkebibliotekerne. I rapporten kan man blandt andet læse, hvor mange procent af Fyns befolkning der benytter bibliotekerne og hvor mange af dem, der ikke benytter biblioteket.
 

Biblioteker & biblioteksbrug i tal 2012 | Moos-Bjerre Analyse for Tænketanken
Michael Moos-Bjerre har lavet første opsamling af dokumentation og undersøgelser af biblioteker og biblioteksbrug.

 

Samarbejde mellem borgerservice og biblioteker | DB undersøgelse
Danmarks Biblioteksforening har senest i efteråret 2011 gentaget en undersøgelse fra 2009 af hvilke samarbejdsmodeller der eksisterer rundt omkring i kommunerne.

 

Samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker | DB undersøgelse
Danmarks Biblioteksforening spurgte i foråret 2011 kommunerne om der foregår samarbejde mellem biblioteket og de folkeoplysende organisationer.

 

Biblioteksbrugernes vaner 2009 | DB undersøgelse
Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet og HK Kommunals Biblioteksudvalg fik i 2009 lavet en Gallupundersøgelse af brugernes vaner.

 

Pew Research Center – Libraries 2016
Trends in visiting public libraries have steadied, and many Americans have high expectations for what their local libraries should offer.

 

Undersøgelse fra OCLC: The Library in the Life of the User: Engaging with People Where They Live and Learn 2015
Ny undersøgelse fra OCLC om brugeradfærd. Undersøgelsen illustrerer hvordan noget brugeradfærd ændres i takt med den teknologiske udvikling mens noget forbliver.

 

Ny rapport fra PewReserachCenter: Libraries at the Crossroads 2015
Ny undersøgelse fra PewResearchCenter 2015 viser at borgerne i USA efterspørger nye services og at bibliotekerne er vigtige for lokalsamfundet.


Forskningsresultater fra USA 2013
Resultater fra Pew Research Center viser, at unge amerikanere læser flere bøger og bruger biblioteket hyppigere end deres ældre landsmænd.

Undersøgelser om den trykte bog

Kulturvaner

Danskernes kulturvaner 2012 | Kulturministeriet
Kulturministeriets kulturvaneundersøgelse belyser befolkningens kulturvaner, medieforbrug og fritidsaktiviteter.  Det er den syvende i rækken af de traditionsrige undersøgelser af danskernes kulturvaner, der har været gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998 og 2004. Bibliotekerne er et af rapportens fokusområder.

Læsevaner