Digitale Biblioteksstrategier

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i samarbejde med analysevirksomheden Moos-Bjerre & Lange udarbejdet en undersøgelse af borgernes brug af de digitale bibliotekstilbud og udarbejdet en en rapport der både giver indsigter i borgernes brug og forventninger til det digitale bibliotek, digitale udviklingstendenser, segmentering af borgerne i otte digitale profiler og konkrete anbefalinger til at arbejde med digitale brugerprofiler.

Hovedresultater fra rapporten

Borgerne bruger de digitale bibliotekstilbud mere og mere. I dag bruger 46% af befolkningen de digitale tilbud, og hver fjerde borger har gjort det digitale tilbud til en fast del af deres biblioteksvaner.

Mindsker adgangsbarriererne

Det digitale bibliotek er vigtigt, da det kan være med til at reducere adgangsbarriererne til bibliotekstilbuddene for mange borgere. Der er særligt to aspekter, der normalt har betydelig effekt på biblioteksbrug: Uddannelsesniveau og afstand til nærmeste bibliotek.

Uddannelsesniveau

Rapporten viser, at uddannelsesniveau har mindre betydning for den digitale biblioteksbrug, end i den fysiske. De digitale bibliotekstilbud kan på den måde være en betydningsfuld faktor i forhold til at nå nye biblioteksbrugere.

Afstand

Undersøgelsen viser, at jo længere væk man bor fra det fysiske bibliotek, jo hyppigere bruger man det digitale bibliotek i sammenligning med brugere, som bor tæt på deres fysiske bibliotek.

Tæt sammenhæng mellem brugen af det fysiske og digitale bibliotek

Undersøgelsen peger på flere aspekter, der har betydning for brugen af det digitale bibliotek. Den vigtigste faktor for brugen af det digitale bibliotek er brugen af det fysiske bibliotek, og meget få er kun digitale biblioteksbrugere. Brugen af det fysiske bibliotek fremmer altså brugen af det digitale bibliotek og vise versa.

Digitale forventninger kombineret med fortsat fysisk tilstedeværelse

37% af borgerne mener, at der skal satses på udvikling af de digitale bibliotekstilbud frem for de fysiske bibliotekstilbud. Samtidig mener 90% af borgerne, at det fysiske bibliotek skal bestå, uanset i hvor høj grad folk går over til digital biblioteksbrug.

Otte digitale segmenter – med store forskelle

Rapporten præsenterer otte digitale befolkningsgrupper, der adskiller sig på en lang række forskellige parametre: Køn, alder, uddannelse, fysisk og digitalt biblioteksbrug, digitaliseringsgrad i øvrig, inspirationskilder, brugsformål, forventninger mm. De otte segmenter præsenteres med en række nøgletal mht. deres brugsmønster, barrierer og motivation i forhold til digitalt biblioteksbrug.

De otte segmenter og andele af befolkningen:

Store forskelle i andelen af hyppige brugere segmenterne i mellem. I nedenstående figur er procentandelsen den andel, som har angivet at bruge det digitale bibliotek en eller flere gange om ugen eller måneden.

For yderligere information:

Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker tlf. 2763 1494.

Michael Moos-Bjerre, Moos- Bjerre & Lange, Tlf. 2624 6806.

Her kan du finde Tænketankens pressemeddelse for lanceringen af rapporten.

Se oversigt over indhentet viden her.

Læs rapporten her


 

Såfremt man ønsker at få tilsendt rapporten fysisk, kan man sende en mail til lhd@fremtidensbiblioteker.dk, med navn, leveringsadresse og antal. Rapporten er gratis, men der faktureres for forsendelse. 

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med ca. 6500 besvarelser og inddrager desuden data og findings fra en kvalitativ forundersøgelse foretaget af Actant i 2016. Forundersøgelsen er baseret på 12 etnografiske dybdeinterviews. Forundersøgelsen er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Endeligt er rapporten suppleret med 5 interviews.

Feature

Feature omkring e-bogens fremgang og bibliotekernes unikke rolle som litteraturformidler i det digitale

Læs featuren her

Feature

Vores feature "Det fysiske og digitale bibliotek som ét Folkebibliotek" omkring de digitale udfordringer for folkebiblioteket.

Læs featuren her

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen