Ældrefællesskaber & biblioteker

Tænketanken har undersøgt, udviklet og afprøvet aktiviteter for ensomme ældre. Projektet viser, at biblioteket kan gøre en positiv forskel, når man nytænker bibliotekets rum og kompetencer, og bringer det i spil i nye samarbejder.

Resultaterne stammer fra det designantropologiske projekt ’Ældrefællesskaber & Biblioteker’, der er initieret af Tænketanken og udført i samarbejde med en række biblioteker og boligsociale medarbejdere. Ønsket har været at undersøge bibliotekets og kulturens potentiale til at modvirke ensomhed blandt ældre i samarbejde med aktører fra lokalområdet. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

I en periode på halvandet år har lokale projektgrupper bestående af biblioteksmedarbejdere og boligsociale medarbejdere fra fra hhv. Varde, Skælskør, Dalum og Kbh S arbejdet sammen om at skabe og afprøve aktiviteter for de ældre. I alt er fem forskellige aktivitetsforløb blevet afprøvet på de fire biblioteker, hvor 143 ældre har deltaget på landsplan.  

Læs rapporten her

Læs håndbogen her

De 4 mest markante udbytter ud fra den kvalitative evaluering er:

  • Ensomheden er mindsket hos halvdelen af deltagerne.
  • Halvdelen har fået mod på at tage mere initiativ og opsøge nye fællesskaber.
  • Tre fjerdedele oplever, at de har fået flere venner/bekendte efter at have deltaget i aktivitetsrækken.
  • Flere end tre fjerdedele oplever at kende flere ansigter og navne på andre ældre i lokalområder

 

Tre faktorer har vist sig at være udslagsgivende for
det positive udbytte i forhold til at afhjælpe ensomheden og øge livskvaliteten:

  • Biblioteket som ramme for aktiviteterne
  • Opmærksomme og relationsskabende værter der inkluderer og inddrager
  • Begrænset deltagerantal hvor en overvejende del af deltagerne oplever ensomhed 

Projektet er støttet af VELUX FONDEN 
med 4 millioner kroner.