Ældrefællesskaber & biblioteker

Tænketanken har undersøgt, udviklet og afprøvet aktiviteter for ensomme ældre. Projektet viser, at biblioteket kan gøre en positiv forskel, når man nytænker bibliotekets rum og kompetencer, og bringer det i spil i nye samarbejder.

Resultaterne stammer fra det designantropologiske projekt ’Ældrefællesskaber & Biblioteker’, der er initieret af Tænketanken og udført i samarbejde med en række biblioteker og boligsociale medarbejdere. Ønsket har været at undersøge bibliotekets og kulturens potentiale til at modvirke ensomhed blandt ældre i samarbejde med aktører fra lokalområdet. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

I en periode på halvandet år har lokale projektgrupper bestående af biblioteksmedarbejdere og boligsociale medarbejdere fra fra hhv. Varde, Skælskør, Dalum og Kbh S arbejdet sammen om at skabe og afprøve aktiviteter for de ældre. I alt er fem forskellige aktivitetsforløb blevet afprøvet på de fire biblioteker, hvor 143 ældre har deltaget på landsplan.  

LÆS RAPPORTEN HER

LÆS HÅNDBOGEN HER

Projektet er støttet af VELUX FONDEN 
med 4 millioner kroner.