Strategiske trædesten mod National Læsestrategi

- mobilisering og input

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har med projektet ’En generation af stærke læsere: greb til læselyst’ skabt ny og unik viden via en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af børns læsevaner, læselyst og bibliotekskultur. Undersøgelserne kalder på både retning og handling for at sikre en læsekultur blandt børn og unge. For selv om børnene i undersøgelserne på mange måder er selvhjulpne, har lært at læse, bevæger sig rundt på mange digitale platforme og i mange tilfælde selv kan tage bussen til det nærmeste folkebibliotek, så er det ikke nok. Børn på mellemtrinnet har fortsat brug for, at voksne omkring dem interesserer sig for deres læsning og mediebrug og ikke slipper dem for tidligt. Derfor har Danmarks Biblioteksforening taget initiativ til en National Læsestrategi.

Ambitionen med en national strategi er at få flere børn til at læse, at læse mere og læse af lyst. Derfor har Tænketanken og Danmarks Biblioteksforening samlet en række relevante aktører omkring børns læsning med henblik på at komme med input til hvad en kommende strategi skal have fokus på. 

Det er tydeligt, at der er brug for, at både skoler, pædagogiske læringscentre, forældre og folkebiblioteker giver inspiration til læsning og gør noget aktivt for at åbne læsningen i en fælles indsats om børns læsekultur. En indsats, der fordrer et nyt samarbejde mellem skole, hjem, bibliotek og alle de andre aktører, der er omkring børns læsning.

Konkret er der blevet etableret en kernegruppe af de mest centrale aktører omkring børns læsning. Kernegruppen har identificeret 4 strategiske temaer som en kommende national strategi bør have fokus på. 50 fagfolk og foreninger fra skole, hjem, biblioteker, forlag, private aktører, elevråd mm. har på en workshop arbejdet med og kvalificeret de 4 strategiske temaer og leveret input til det kommende strategiske arbejde.

De 4 temaer er uddybet her.

De strategiske temaer:

 • Tema 1:
  Læsekultur i en digital og analog verden
 • Tema 2:
  Tilgængelighed
 • Tema 3:
  Fagprofessionelles betydning for børns læsning
 • Tema 4:
  Forældres rolle
Workshop i Forfatterforeningen d. 26. september 2018 Workshop i Forfatterforeningen d. 26. september 2018

Aktører fra følgende organisationer deltager i projektet:

 • Albertslund Kommune
 • Bibliotekarforbundet
 • Bibliotekschefforeningen
 • Boghandlerforeningen
 • BookBites
 • Børne- og Kulturchefforeningen
 • Danmarks Biblioteksforening
 • Danmarks Lærerforening
 • Danske Forlag
 • Danske Skoleelever
 • Danske Skønlitterære Forfattere
 • Dansklærerforeningen
 • DBC
 • Egmontfonden
 • eReolen
 • Forfatterforeningen
 • Gyldendal
 • Herning Centralbibliotek
 • Høst og Søn
 • IBBY Danmark
 • Kommunernes Landsforening
 • Københavns Universitet
 • Læs for Livet
 • Læsekonsulenternes Landsforening
 • Maneno Aps
 • McDonalds Danmark
 • Medierådet for Børn og Unge
 • Nationalt Videncenter for Læsning
 • NOTA
 • Odense Centralbibliotek
 • Ordet Fanger
 • Pædagogisk LæringsCenterForening
 • Skole og forældre
 • Skolelederforeningen
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Tellerup
 • Trivium
 • Tænketanken Fremtidens Biblioteker
 • UC Lillebælt
 • Aalborg Centralbibliotek