Møder og tematiske workshops

I forbindelse med udarbejdelse af en ny national læsestrategi, afholdes en række møder og workshops for koalitionsgruppen og en bred kreds af interessenter omkring børns læsning

Koalitionsgruppen udgør strategiprocessens forankringspunkt. Dens rolle er at:

·       Kvalificere processen og tidsplanen for arbejdet med strategien
·       Diskutere og træffe beslutning ang. format for det endelige produkt
·       Udarbejde den endelige tekst
·       Sikre forankring af strategien på længere sigt.
 

Koalitionsgruppen mødes fem gange i løbet af vinteren og foråret 2019 på disse datoer:
15. januar, 23. januar, 27. februar, 9. april og 29. maj.

Derudover afholdes der tre tematiske workshops med en bred kreds af interessenter. Formålet med dem er at få input til anbefalinger og konkrete initiativer, som koalitionsgruppen kan bearbejde og prioritere

Workshop den 25. marts i Brønderslev om temaet 'Tilgængelighed'

Workshop den 26. marts hos Bibliotekarforbundet på Frederiksberg om temaet
'Fagprofessionelles betydning for børns læselyst'

Workshop den 5. april hos Danmarks Biblioteksforening i København om temaet 'Forældres rolle for børns læselyst'