Biblioteksbrug i dag og i morgen: Viden og greb

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketankens nye store vidensprojekt 'Biblioteksbrug i dag og i morgen' skal skabe et nyt stærk vidensgrundlag om borgernes behov og sammen med biblioteker og andre aktører udvikle handlingsgreb til biblioteksudvikling.

WEBINAR- : Biblioteket som kulturhub


17. september 2024 kl. 10.00-11

Biblioteket som kulturhub – præsentation af idékatalog

Har I lyst til at (gen)skabe folkebiblioteket som moderne og imødekommende kulturcentre, styrke lokalsamfundet og fællesskabet med biblioteket som vært? Få inspiration til hvordan, når Lokale og Anlægsfonden præsenterer deres spritnye idékatalog til arbejdet med folkebiblioteket som kulturhub.

LOAs initiativ er designet til at styrke lokalsamfundet og genskabe biblioteket som et mødested for mennesker i forskellige aldersgrupper. Det handler om at transformere biblioteket til en levende, inkluderende og moderne kulturhub, der tilbyder en bred vifte af aktiviteter og arrangementer for samfundet.

På dagen snakker vi om, hvorfor det er vigtigt at skabe moderne, imødekommende biblioteksrum til fællesskaber, og vi får inspiration til, hvordan man kommer godt i gang. Desuden får vi information om fremtidige søgemuligheder hos LOA, hvad end det drejer sig om omformning af eksisterende lokaler eller nye rammer.

Læs mere om Lokale og Anlægsfondens kampagne Biblioteket som Kulturhub her: Kampagne: Biblioteket som kulturhub - Lokale og Anlægsfonden (loa-fonden.dk)

Program: Det fulde program offentliggøres i august.

Tilmelding: Du tilmelder dig via følgende link, og herefter vil begivenheden fremgå af din kalender. På dagen for webinaret trykker du ’deltag i begivenheden’ i kalenderen. Registrer dig her: https://events.teams.microsoft.com/event/433f2e80-44e5-4b60-a3d5-322c5ae874cb@0e159902-4f61-4230-9192-27757f408a70

 

Nyt netværk - Publikumsudvikling i fremtidens biblioteker


Tænketanken og Applaus lancerer fagligt netværk for biblioteksansatte

Kunne du tænke dig at indgå i et større netværk med fokus på publikumsudvikling og brugerindsigter i en bibliotekskontekst? Så bliv en del af det nye faglige netværk. Netværket henvender sig primært til mellemledere og udviklingsmedarbejdere, der arbejder med publikumsudvikling. Netværket udspringer af segmenteringsundersøgelse for at sikre forankring og samtale om arbejdet med publikumsudvikling på tværs af biblioteker.
  
Første netværksmøde afholdes d. 22. maj 2024 i Horsens.

Praktisk:
• Der afholdes ca. 5 netværksmøder om året, deltagelse er gratis.
• Et netværksmøde varer ca. 5 timer inkl. frokost.
• Værtskabet går på skift mellem deltagerne i netværket. Værtskabet inkluderer: planlægning af dagen i samarbejde med Fremtidens Biblioteker og Applaus, lægge hus til netværksmøde og sørge for forplejning.

Som deltager i netværket forpligter du dig på:
• At være aktiv og debatterende på netværkets møder.
• At være med til at bringe relevante emner og erfaringer til debat i og udenfor netværksmøderne.
• At være klar til at lade dig selv udfordre, og at være med til at udfordre andre på holdninger.
• På skift stå for at arrangere og afholde et netværksmøde.
• Hjælpe med at udbrede netværkets debatter og artikler til relevante aktører i resten af biblioteks- og kulturdanmark.
 
Vil du at høre mere om netværket eller tilmelde dig kontakte projektleder Kristine Lykke Roed, 24625197, klr@fremtidensbiblioteker.dk.

Rapport: segmenteringsundersøgelsen 2023


Læs rapporten "Biblioteksbrug i dag og i morgen - en målgruppebaseret kortlægning"

Nu er undersøgelsen ’Biblioteksbrug i dag og i morgen’ klar. Undersøgelsen er en segmenteringsundersøgelse, der præsenterer 9 segmenter/målgrupper, og hvad der driver deres biblioteksbrug eller mangel på samme. I rapporten er også tværgående findings om f.eks. køn, uddannelsesniveau, transporttid, geografi, rummets betydning og meget mere.

Undersøgelsen er foretaget af analysefirmaet Moos-Bjerre A/S. Analysegrundlaget kommer fra en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 repræsentativt udvalgte borgere, samt 54 kvalitative interviews med eksperter og borgere.

Du finder rapporten digitalt her 

Bestil rapport i fysisk eksemplar:
Du kan også bestille fysiske eksemplarer af rapporten ved at skrive til klr@fremtidensbiblioteker.dk
 Oplys att., adresse, kontaktoplysninger og det ønskede antal rapporter i mailen.

Oplæg
Vi kommer gerne ud og holder oplæg om undersøgelsen – enten fysisk eller online. Kontakt projektleder Kristine Lykke Roed på mail klr@fremtidensbiblioteker.dk

Pixiudgave: segmenteringsundersøgelsen 2023


Nu kan du læse pixiudgaven "Biblioteksbrug i dag og i morgen - viden og greb"

I pixiudgaven fremlægges undersøgelsens hovedresulater og en segmentering af eksisterende og potententielle biblioteksbrugere. Derudover præsenteres en række arbejdsspørgsmål og greb til brugen af resultaterne og det videre arbejde, som undersøgelsen fohåbentlig giver anledning til. 

Pixiudgaven kondenserer rapportens resultater og supplere med konkrete, anvendelsesorienterede greb. 

 

Du finder pixien digitalt her

 

Bestil pixiudgave i fysisk eksemplar
Du kan også bestille fysiske eksemplarer af pixiudgaven ved at skrive til klr@fremtidensbiblioteker.dk. Oplys att., adresse, kontaktoplysninger og det ønskede antal i mailen.

Skriv en tekst her

Bestil oplæg om segmenteringsundersøgelsen


Hos Tænketanken fortæller vi altid gerne om vores undersøgelser! Det kan både være online eller fysisk ude på jeres bibliotek og for eksempel i forbindelse med et personalemøde eller en temadag.

Et oplæg om segmenteringsundersøgelsen 2023 giver indblik i, hvordan danskernes oplevelse og brug af folkebibliotekerne ser ud i dag og har udviklet siden Tænketankens forrige segmenteringsundersøgelse i 2013, regionale forskelle i brug og hvad der påvirker borgerne til at bruge biblioteket. Desuden præsenterer vi ni bruger- og ikke-brugersegmenter blandt danskerne samt arbejdsspørgsmål til, hvordan man kan implementere undersøgelsens resultater i arbejdet ude på bibliotekerne.

Har I lyst til at høre mere om segmenteringsundersøgelsen 2023 så kontakt projektleder Kristine Lykke Roed på mail klr@fremtidensbiblioteker.dk.

Om projektet


Tænketankens udgave for snart 10 år siden den første nationale segmenteringsundersøgelse. Rapporten gav sektoren ny viden om borgerne og er blevet brugt i det meste af landet til udvikling på hoved- og lokalbiblioteker. Meget er sket siden. Også på bibliotekerne. Arrangementer og formidling er i vækst og har ændret karakter. Efter Corona har digitale tilbud bidt sig fast, flere biblioteker servicerer ungdomsuddannelser, tilbyder verdensmålsaktiviteter og borgerservice. Bibliotekerne sørger for høj grad af lokal involvering og engagement, men alligevel er brugerandelen på 50% stort set status quo siden 2013. Det kalder på ny viden og nye greb til at udvikle biblioteket.

Folkebibliotekernes fremtidige udviklingen bør tage afsæt i borgernes behov og kobles med praksiserfaringer. Tænketanken vil derfor med en ny segmenteringsundersøgelse give et nyt vidensgrundlag, der bidrager til nationale indsigter i, hvad der kan få flere borgere til at bruge biblioteket, samt viden om udviklingsmulighederne og målgruppebaseret biblioteksudvikling i lokale kontekster.

Projektet vil derfor: 1) skabe et nyt nationalt vidensgrundlag med praksisanvendelige segmenteringer ud fra kvalitativt og kvantitativt data og 2) på baggrund af grundlaget sammen med biblioteker/andre aktører udvikle handlingsgreb til udvikling i 3 spor: Grupper i udsatte positioner, publikumsudvikling: Hvordan skaber man langsigtede relationer til brugere og motiverer dem til at vende tilbage, sprede budskab og engagere sig? og Rum, funktion & fællesskaber: Hvordan skaber vi gode biblioteksrum, der rummer lokal forskellighed, engagement og fællesskaber? 

Det sker i projektet


September

WEBINAR:Biblioteket som kulturhub – præsentation af idékatalog, 17. september, 2024, kl. 10.00-11.30

Tidligere afholdte arrangementer


Workshop forløb om publikumsudvikling

PUBLIKUMSUDVIKLING I FREMTIDENS BIBLIOTEKER v. Applaus
– et inspirationsforløb til dig, der arbejder med publikumsudvikling i praksis

Publikumsudvikling i en tid med opmærksomhedsøkonomi, digitalisering og kulturelt demokrati handler om at involvere dem, det involverer. Men involvering betyder noget forskelligt for forskellige mennesker, og derfor må du gå på opdagelse i, hvad der betyder noget for det publikum, du gerne vil nå.

Publikumsudvikling henviser til forskellige måder, hvorpå man kan arbejde med sit eksisterende eller potentielle publikum. Fra markedsførings- og kommunikationsindsatser, formidlingsinitiativer til programmering, vidensindsamling og borgerinddragelse. For at øge sandsynligheden for at det lykkes, skal arbejdet med publikumsudvikling være systematisk og metodisk klart, strategisk og organisatorisk forankret, og det skal være baseret på reviderbare videnformer og forankret i klare målsætninger.

Derfor stiller vi i Tænketanken Fremtidens Biblioteker i forbindelse med segmenteringsundersøgelsen 2023 skarpt på, hvorfor et øget kendskab til ens brugergrupper er essentielt, og hvordan man arbejder med at forankre den viden til glæde for sit publikum. Forløbet er tilrettelagt sådan, at du får lejlighed til at arbejde med et konkret publikumsudviklingsprojekt på dit bibliotek.

Workshopgange

 • 22/11 kl. 10.00 – 12.00 start-op webinar (online)
  Design dit publikumsudviklingsprojekt!

   
 • 6/12 kl. 10.00 – 16.00 første workshop, Vartov
  Arbejd med dit publikumsudviklingsprojekt!
  Introduktion til procesovervejelser, designtænkning og designantropologi

   
 • 24/1 kl. 10.00 – 16.00 anden workshop, Borgernes Hus, Odense
  Skab universer med dit publikumsudviklingsprojekt!
  Introduktion til universbygning og segmenteret kommunikation

   
 • 27/2 kl. 10.00 – 16.00 tredje workshop, Vartov
  Gennemfør dit publikumsudviklingsprojekt! Introduktion til forankrings- og opfølgningsstrategier. 

   

Det praktiske
Forløbet er gratis (No show fee: 1.000 kr), der vil være forplejning undervejs. Nærmere info vil blive tilsendt efter tilmeldingsfristen. Bliver du forhindret, er det meget vigtigt, at du melder afbud inden første mødegang, så en anden kan få glæde af pladsen.

TILMELDING HER

Webinar - en indflyvning i hovedresultaterne fra undersøgelsen

Tirsdag d. 16. januar 2024 afholdte vi et webinar om segmenteringsundersøgelsens hovedresultater. Det er analysefirmaet Moos-Bjerre, der har gennemført undersøgelsen og præsenterede resultaterne. Du kan se optagelsen af webinaret her:

Konference - Biblioteksbrug i dag og i morgen

Den 8. november lancerede vi den nye nationale undersøgelse af danskernes biblioteksbrug. På konferencen præsenterede vi de nyeste resultater om biblioteksbrug og diskuterede bl.a., hvordan man som kulturinstitution arbejder systematisk, metodisk og strategisk med målgrupper. Vi drøftede også, hvor biblioteket skal bevæges sig hen og for hvem. Konferencen foregik på Vartov i København K, Store Sal
 

Webinar om Ny Udsathed ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning

D. 4/10 afholdte Tænketanken et webinar, hvor Noemi Katznelson fra Center for Ungdomsforskning fortalte om projektet Ny Udsathed, der har fokus på den stigende mistrivsel blandt danske unge. Webinaret handlede om en ny kategori af udsatte unge og hvilke nye indsatser og tilgange det bringer med. 

Workshop: Fremtidens Biblioteksrum

D. 29/8 afholdte Tænketanken i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden en workshop om, hvordan vi kan sikre et biblioteksrum for alle. Workshoppen var det første arrangement i forbindelser med segmenteringsundersøgelsens temaspor om "rum, funktion og fællesskab". Læs om dagens vigtige pointer her   

Projektet er støttet af


Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Segmenteringsundersøgelsen 2013

Segmenteringsundersøgelsen 2023 er en opfølgning på en lignende segmenteringsundersøgelse fra 2013. Læs mere om denne undersøgelse her