Biblioteksbrug i dag og i morgen: Viden og greb

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketankens nye store vidensprojekt 'Biblioteksbrug i dag og i morgen' skal  skal skabe et nyt stærk vidensgrundlag om borgernes behov og sammen med biblioteker og andre aktører udvikle handlingsgreb til biblioteksudvikling.

Tænketankens udgave for snart 10 år siden den første nationale segmenteringsundersøgelse. Rapporten gav sektoren ny viden om borgerne og er blevet brugt i det meste af landet til udvikling på hoved- og lokalbiblioteker. Meget er sket siden. Også på bibliotekerne. Arrangementer og formidling er i vækst og har ændret karakter. Efter Corona har digitale tilbud bidt sig fast, flere biblioteker servicerer ungdomsuddannelser, tilbyder verdensmålsaktiviteter og borgerservice. Bibliotekerne sørger for høj grad af lokal involvering og engagement, men alligevel er brugerandelen på 50% stort set status quo siden 2013.  Det kalder på ny viden og nye greb til at udvikle biblioteket.

Folkebibliotekernes fremtidige udviklingen bør tage afsæt i borgernes behov og kobles med praksiserfaringer. Tænketanken vil derfor med en ny segmenteringsundersøgelse give et nyt vidensgrundlag, der bidrager til nationale indsigter i, hvad der kan få flere borgere til at bruge biblioteket, samt viden om udviklingsmulighederne og målgruppebaseret biblioteksudvikling i lokale kontekster.

Projektet vil derfor: 1) skabe et nyt nationalt vidensgrundlag med praksisanvendelige segmenteringer ud fra kvalitativt og kvantitativt data og 2) på baggrund af grundlaget sammen med biblioteker/andre aktører udvikle handlingsgreb til udvikling i 3 spor: Grupper i udsatte positioner, ublikumsudvikling: Hvordan skaber man langsigtede relationer til brugere og motiverer dem til at vende tilbage, sprede budskab og engagere sig? og Rum, funktion & fællesskaber: Hvordan skaber vi gode biblioteksrum, der rummer lokal forskellighed, engagement og fællesskaber? 

Undersøgelsesmetoder

Undersøgelsesdelen er mixed method studie: en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. I den kvantitative del forventer vi et panel på min. 2000 respondenter, repræsentativt fordelt. I den kvalitative del planlægger vi dybdeinterviews med ca. 25 respondenter fordelt på eksperter, stakeholders og forskellige profiler af borgere. Arbejdet suppleres med observationer på ca. 5 biblioteker.

Konsulentvirksomheden Moos-Bjerre gennemfører undersøgelsesdelen

Projektet er støttet af