Biblioteksbrug i dag og i morgen: Viden og greb

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketankens nye store vidensprojekt 'Biblioteksbrug i dag og i morgen' skal skabe et nyt stærk vidensgrundlag om borgernes behov og sammen med biblioteker og andre aktører udvikle handlingsgreb til biblioteksudvikling.

Om projektet


Tænketankens udgave for snart 10 år siden den første nationale segmenteringsundersøgelse. Rapporten gav sektoren ny viden om borgerne og er blevet brugt i det meste af landet til udvikling på hoved- og lokalbiblioteker. Meget er sket siden. Også på bibliotekerne. Arrangementer og formidling er i vækst og har ændret karakter. Efter Corona har digitale tilbud bidt sig fast, flere biblioteker servicerer ungdomsuddannelser, tilbyder verdensmålsaktiviteter og borgerservice. Bibliotekerne sørger for høj grad af lokal involvering og engagement, men alligevel er brugerandelen på 50% stort set status quo siden 2013. Det kalder på ny viden og nye greb til at udvikle biblioteket.

Folkebibliotekernes fremtidige udviklingen bør tage afsæt i borgernes behov og kobles med praksiserfaringer. Tænketanken vil derfor med en ny segmenteringsundersøgelse give et nyt vidensgrundlag, der bidrager til nationale indsigter i, hvad der kan få flere borgere til at bruge biblioteket, samt viden om udviklingsmulighederne og målgruppebaseret biblioteksudvikling i lokale kontekster.

Projektet vil derfor: 1) skabe et nyt nationalt vidensgrundlag med praksisanvendelige segmenteringer ud fra kvalitativt og kvantitativt data og 2) på baggrund af grundlaget sammen med biblioteker/andre aktører udvikle handlingsgreb til udvikling i 3 spor: Grupper i udsatte positioner, ublikumsudvikling: Hvordan skaber man langsigtede relationer til brugere og motiverer dem til at vende tilbage, sprede budskab og engagere sig? og Rum, funktion & fællesskaber: Hvordan skaber vi gode biblioteksrum, der rummer lokal forskellighed, engagement og fællesskaber? 

Det sker i projektet


Oktober

Webinar om Ny Udsathed ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning

Ny Udsathed - Mod tidssvarende forklaringer på den stigende udsathed blandt unge og indsatser der fremmer livsduelighed 

Med projektet om Ny Udsathed sætter Center for Ungdomsforskning fokus på den stigende mistrivsel blandt danske unge. Projektet bidrager således med forskningsmæssige svar på spørgsmål, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af psykisk mistrivsel og risikoen for udsathed.

Som CeFU skriver: ”Det er grundigt påvist, at social arv er afgørende for unges uddannelsesniveau, livschancer og trivsel. Imidlertid antyder nyere undersøgelser, at udsatheden er ved at ændre udtryk, og at middelklasseunge i stigende grad også rammes. Nye former for udsathed kræver nye indsatser og tilgange, der understøtter oplevelser af livsmestring hos unge i udsatte positioner.” I projektet er der i relation til forskellige livsarenaer fokus på 16-25-årige unge, der er ramt af psykisk mistrivsel, men alligevel ser ud til at have velfungerende ungdomsliv.

På webinaret bliver det nye udsathedsperspektiv præsenteret og udfoldet ligesom det bliver sat i relation til det mere traditionelle begreb om udsathed, og det diskuteres, hvorfor dette ikke længere er tilstrækkeligt i arbejdet med unge mennesker.

Deltagelse i webinaret er gratis, tilmeldingsfrist: 1. oktober 2023. Link til webinar vil blive tilsendt på registreret mail d. 2. oktober 2023. Tilmeld dig her

November

Sæt kryds i kalenderen!

Lancering af segmenteringsundersøgelsen 2023 ”Biblioteksbrug i dag og i morgen”

Kom med når vi d. 8. november lancerer segmenteringsundersøgelsen 2023 i Vartov.

På dagen skal vi blandt andet se nærmere på den nyeste viden om biblioteksbrugere, ikke-brugere og biblioteksbrug i Danmark, og vi skal diskutere, hvordan man som institution arbejder målrettet med brugergrupper, og hvorfor dette er vigtigt, når man er en institution for alle.

Mød blandt andre museumsdirektør for Trapholt Karen Grøn og teaterchef på Det Kongelige Teater Kasper Holten når vi skal høre om deres strategiske overvejelser og erfaring med at arbejde med målgrupper, øge besøgstal og nå forbeholdne brugergrupper, der ikke troede at hverken ballet eller kunstmuseer var noget for dem.

Med oplæg, samtaler og den nyeste viden på biblioteksområdet bliver du inspireret til at navigere i oplevelsesøkonomiens komplekse samspil mellem kulturelle målgrupper og nytænkende institutionelle praksisser – og dermed til, hvordan vi forhåbentlig kan være mere bibliotek for flere.

Vi glæder os til at se dig!

Klik her for tilmelding og pris

 

Workshop forløb om publikumsudvikling

PUBLIKUMSUDVIKLING I FREMTIDENS BIBLIOTEKER v. Applaus
– et inspirationsforløb til dig, der arbejder med publikumsudvikling i praksis

Publikumsudvikling i en tid med opmærksomhedsøkonomi, digitalisering og kulturelt demokrati handler om at involvere dem, det involverer. Men involvering betyder noget forskelligt for forskellige mennesker, og derfor må du gå på opdagelse i, hvad der betyder noget for det publikum, du gerne vil nå.

Publikumsudvikling henviser til forskellige måder, hvorpå man kan arbejde med sit eksisterende eller potentielle publikum. Fra markedsførings- og kommunikationsindsatser, formidlingsinitiativer til programmering, vidensindsamling og borgerinddragelse. For at øge sandsynligheden for at det lykkes, skal arbejdet med publikumsudvikling være systematisk og metodisk klart, strategisk og organisatorisk forankret, og det skal være baseret på reviderbare videnformer og forankret i klare målsætninger.

Derfor stiller vi i Tænketanken Fremtidens Biblioteker i forbindelse med segmenteringsundersøgelsen 2023 skarpt på, hvorfor et øget kendskab til ens brugergrupper er essentielt, og hvordan man arbejder med at forankre den viden til glæde for sit publikum. Forløbet er tilrettelagt sådan, at du får lejlighed til at arbejde med et konkret publikumsudviklingsprojekt på dit bibliotek.

Workshopgange

 • 22/11 kl. 10.00 – 12.00 start-op webinar (online)
  Design dit publikumsudviklingsprojekt!

   
 • 6/12 kl. 10.00 – 16.00 første workshop, Vartov
  Arbejd med dit publikumsudviklingsprojekt!
  Introduktion til procesovervejelser, designtænkning og designantropologi

   
 • 24/1 kl. 10.00 – 16.00 anden workshop, Borgernes Hus, Odense
  Skab universer med dit publikumsudviklingsprojekt!
  Introduktion til universbygning og segmenteret kommunikation

   
 • 27/2 kl. 10.00 – 16.00 tredje workshop, Vartov
  Gennemfør dit publikumsudviklingsprojekt! Introduktion til forankrings- og opfølgningsstrategier. 

   

Det praktiske
Forløbet er gratis (No show fee: 1.000 kr), der vil være forplejning undervejs. Nærmere info vil blive tilsendt efter tilmeldingsfristen. Bliver du forhindret, er det meget vigtigt, at du melder afbud inden første mødegang, så en anden kan få glæde af pladsen.

TILMELDING HER

Tidligere afholdte arrangementer


Workshop: Fremtidens BIblioteksrum

D. 29/8 afholdte Tænketanken i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden en workshop om, hvordan vi kan sikre et biblioteksrum for alle. Workshoppen var det første arrangement i forbindelser med segmenteringsundersøgelsens temaspor om "rum, funktion og fællesskab". Læs om dagens vigtige pointer her   

Undersøgelsesmetoder


Undersøgelsesdelen er mixed method studie: en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. I den kvantitative del forventer vi et panel på min. 2000 respondenter, repræsentativt fordelt. I den kvalitative del planlægger vi dybdeinterviews med ca. 25 respondenter fordelt på eksperter, stakeholders og forskellige profiler af borgere. Arbejdet suppleres med observationer på ca. 5 biblioteker.

Konsulentvirksomheden Moos-Bjerre gennemfører undersøgelsesdelen

Projektet er støttet af