Kommende arrangementer i Tænketanken


2024


20. august 2024 | kl. 9.30-16.00 | Dokk1 i Aarhus

Temadag: Det gode bibliotek til mennesker med social udsathed

Vi sætter fokus på en særlig brugergruppe på de danske folkebiblioteker, nemlig mennesker med social udsathed. Personer, der på grund af f.eks. hjemløshed, misbrug eller sindslidelser befinder sig ’på kanten af samfundet’. De har ofte andre ønsker og behov end børnefamilierne og kulturbrugerne, som vi ofte fokuserer på.

På dagen skal vi inspireres af de positive indsatser, der allerede findes på de danske folkebiblioteker, give plads til de dilemmaer, der kan opleves med denne brugergruppe, og stille skarpt på, hvordan vi positivt involverer dem, så deres drømme, ønsker og forventninger til fremtidens biblioteker også bliver hørt og får plads i bibliotekernes offentlige rum.
Programmet er arrangeret sammen med Aarhus Bibliotekerne. 

Se program og tilmeld dig her

27. august, klokken 10.00-11.30

Webinar: Design til mental trivsel

Hvordan kan vi aktivt bruge indretningen på vores biblioteker til at skabe bedre trivsel blandt de besøgende? Den mentale trivsel er generelt under pres, og følelsen af angst og ensomhed fylder hos stadig flere og flere. Gode rum er afgørende for vores sundhed, trivsel og kreativitet, og det synes derfor vigtigere end nogensinde at skabe rum, som vi kan lide at færdes i, og som påvirker os positivt – også på biblioteket.

På webinaret præsenterer LAIKA deres arbejde med indretning og design, med særligt fokus på gode rum for hjernen, herunder fællesrum, fokusrum, legerum, frirum og bevægerum. Vi ser på, hvordan man via design og indretning kan skabe varierede miljøer, der giver plads til forskellige brugere og typer af ophold, og som samtidig har den mentale trivsel som omdrejningspunktet. For vi har alle sammen brug for variationer i rum for at trives og give vores hjerner de bedste betingelser for at arbejde, lære og være i.

Tilmeld dig her

5. september, klokken 09.00 - 10.00

Webinar: Læsningen drivkræfter

Hvad engagerer børn og unge, når de læser? Hvordan kan man arbejde med forskellige drivkræfter og formål med læsning i praksis? Og hvad er det for drivkræfter, der henholdsvis hæmmer og fremmer læsning?

Læsning har stor betydning for børn og unges dannelse og uddannelse i et moderne demokratisk samfund. Læse- og litteraturforsker Thomas Illum Hansen har i sin nye bog kortlagt de drivkræfter, der kan motivere og engagere og bidrage til at udvikle glæde ved litteratur og læsning, men også med faktorer, der henholdsvis hæmmer og fremmer. For læselyst er ikke bare en volumenknap, man kan skrue op for.

På webinaret introducerer han en model for læsningens drivkræfter – en model for, hvordan vi kan tale om det, der engagerer eller bevæger os, når vi læser.

Tilmelding her

17. september 2024 kl. 10.00-11.30

Webinar: Biblioteket som kulturhub – præsentation af idékatalog

Har I lyst til at (gen)skabe folkebiblioteket som moderne og imødekommende kulturcentre, styrke lokalsamfundet og fællesskabet med biblioteket som vært? Få inspiration til hvordan, når Lokale og Anlægsfonden præsenterer deres spritnye idékatalog til arbejdet med folkebiblioteket som kulturhub.

På dagen snakker vi om, hvorfor det er vigtigt at skabe moderne, imødekommende biblioteksrum til fællesskaber, og vi får inspiration til, hvordan man kommer godt i gang. Desuden får vi information om fremtidige søgemuligheder hos LOA, hvad end det drejer sig om omformning af eksisterende lokaler eller nye rammer.

Tilmeld dig her