Fokusområder

Bibliotekerne spiller en central rolle for en række vigtige velfærds– og samfundsområder. Med undersøgelser og debatter sætter Tænketanken Fremtidens Biblioteker fokus på disse temaer og udfordringer, som tegner et billede af nogle bredere tendenser og udviklingsspor for fremtidens biblioteker.

Her får du et overblik over Tænketankens fokusområder, egne undersøgelser og links til andre udvalgte, relevante undersøgelser.

 

DET SOCIALE BIBLIOTEK

Det moderne bibliotek er ikke kun bøger og samlinger, men er også et socialt mødested og samlingspunkt. I kraft heraf, skaber Tænketanken debat om, hvilken rolle biblioteket spiller ift. sociale samfundsudfordringer som f.eks. integration, udsatte børnefamilier, ensomhed, udkantsproblematikker med mere. 

Undersøgelser

Ældrefællesskaber & biblioteker

Folkets Bibliotek – et designantropologisk projekt

DIGITAL TRANSFORMATION

Fremtidens bibliotek er i stigende grad digitalt. Vi undersøger sammenhænge, borgernes præferencer og ændrede adfærd på bibliotekerne og ude i samfundet, samt hvordan det digitale bibliotek komplementerer det fysiske bibliotek. 

Undersøgelser

Digitale Biblioteksstrategier

Studerendes tekstpræferencer 2016

 

LÆSEKULTUR

Læsning er en grundkompetence for læring og udvikling, og bibliotekerne spiller en central rolle for dannelsen af børns læselyst. Tænketanken skaber viden om børn og voksnes læseadfærd, digital påvirkning, vaner og mønstre gennem vores projekter med en lang række relevante aktører.

Undersøgelser

En stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national læsestrategi

Strategiske trædesten: På vej mod en national læsestrategi for børn og unge

Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik

                                                           Børns læsning 2017: En kvantitativ undersøgelse af børns læsevaner

 

DANNELSE OG DELTAGELSE

Det står i biblioteksloven, at bibliotekets formål er at "fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet". Tænketanken sætter fokus på det moderne dannelsesbegreb, deltagelse, frivillighed samt kerneværdien, der fortsat er at formidle viden og læring ud til en bred del af befolkningen.

Undersøgelser

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Målgruppebaseret viden

Frivilligundersøgelse

                                                           Unges informationskompetencer 

FAG-, FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBIBLIOTEKERNE

Fag,- Forsknings- og Uddannelsesbibliotekerne tilpasser sig kontinuerligt ændringerne i samfundet og uddannelsessektoren. Men hvilken fremtid skal de tilpasse sig? Gennem undersøgelse af brugere og de ansatte, skaber Tænketanken viden om aktuelle tendenser på FFU-biblioteksområdet.

Undersøgelser

Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker