Tænketankens projekter og aktiviteter

Tænketanken Fremtidens Biblioteker tester, skaber viden og debat om, hvad fremtidens bibliotek skal indeholde. Vi undersøger, hvilke services der tilbydes, og hvilke behov der er i samfundet og hos brugeren, men også hvordan bibliotekerne udvikler en aktiv og naturlig position i opbygning og udvikling af fremtidens videnssamfund.

Læs om vores igangværende projekter ovenover, og se vores løbende begivenheder nederst på siden.

Vores resultater for projekterne bliver løbende publiceret her og via vores nyhedsbrev.

 

Hvad sker der i Tænketanken lige nu?

En stærk læsekultur hos børn og unge

Tænketanken har i foråret 2019 stået for formuleringen af publikationen 'En stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national læsestrategi'. Et oplæg som Danmarks Biblioteksforening har taget initiativ til, og som en lang række aktører har bidraget til med konkrete anbefalinger.

FFU-biblioteker

Ny rapport udarbejdet af Tænketanken i samarbejde med DFFU. Fag,- Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker tilpasser sig kontinuerligt ændringer i samfundet og uddannelsessektoren. Men hvilken fremtid skal de tilpasse sig? Rapporten belyser de fremtidige behov for services, kompetencer og potentialer for et styrket engagement i samfundet.

Fem greb til læselyst

Tænketanken har på baggrund af hele projektet om børns læse- og medievaner udgivet fem greb til at håndtere og forstå børne. Grebene er tiltænkt professioner, som til daglig arbejder med børn og læsning såsom bibliotekarer, skolelærer, PLC mm., men har også interesse for forældre.

Ny rapport om børns læsevaner

Nu er den samlede rapport om børns læsevaner 2017 udkommet i forbindelse med vores konference den 28. februar 2018. Denne rapport indeholder både en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af børn fra 3.-7. klasse.