Skønlitteratur og ledelse

Vores arbejdsliv er udfordret og kalder på nye rammer, rummelighed. Alt for mange oplever et arbejdsliv præget af mistrivsel, stress og udbrændthed. Samtidig tillægger vi arbejdet stor personlig værdi fordi det giver identitet og mening. Vi står i en brydningstid, hvor generationskløfterne vokser sig større, hvor mange unge efterspørger andre og nye former for rammer, rummelighed og ledelse. Der er kalder for en kalder på en ledertype, der kan forholde sig åben og som har mod til at at give refleksionen tid. Her kan skønlitteraturen spille en vigtig rolle. Læsningen kan blive en vej tilbage til det, ledelse handler om nemlig mennesker, og et helt særligt rum til fælles refleksion. Tænketanken har gennemført et pilotprojekt med 7 ledere, der har deltaget i en skønlitterær ledergruppe facilitereret af en ledelseskonsulent, og hvor skønlitteraturen løbende er udvalgt af en litteraturformidler.

Hvad rummer pilotprojektet?

En gruppe med 7 ledere fra forskellige sektorer og et bredt mix af faglige baggrunde mødes i alt 6 gange. På det første møde identificerer gruppen ledelsesdilemmaer og -temaer, som en litteraturformidler fra Københavns Hovedbibliotek derefter matcher med skønlitteratur ud fra sin faglige viden på området. Læsegruppens medlemmer læser, drøfter og reflekterer over værkerne i samtaler, der faciliteres af ledelseskonsulent Mikael Bierbaum. Forløbet varer 4 måneder, hvor lederne mødes hver tredje uge og læser flere tekster. Efter hvert møde udvælger litteraturformidleren en ny tekst, På og mellem  møderne reflekterer deltagerne over deres egen ledelse med afsæt i litteraturen.

 

"Litteratur kan styrke alle ledertyper"

Forskning peger på, at læsning af skønlitteratur kan fremme kompetencer som åbenhed og empati. Det er et perspektiv, der bakkes op af toneangivende ledere, der går så langt, at de siger, at vi bør ”smide ledelsesfaglitteraturen ud” og erstatte den med skønlitteratur. Fag i forretningsetik Harvard Business School har skiftet faglitteraturen ud med skønlitteratur. Her præsenteres de studerende for romaner, hvor karaktererne står i svære moralske dilemmaer, og hvorigennem de studerende lærer at håndtere flertydige situationer. 

”Litteratur kan styrke alle ledertyper, siger Peter Simonsen, professor i europæisk litteratur ved SDU. ”Jeg mener, det kan være gavnligt både for ledere, der i forvejen er gode til at indtage andres synsvinkler og forstå, hvordan det er at være en anden end en selv. Og for ledere, der har sværere ved at forså andre. Sådan nogle findes der jo, og de kan blive meget bedre og skarpere til det”, fortæller Peter Simonsen på lederstof.dk." (Danmarks Biblioteker, 2023, nr. 2)

Se webinar om skønlitterært forløb for 7 ledere