Skønlitteratur og ledelse

Vores arbejdsliv er udfordret og kalder på nye rammer og rumlighed. Alt for mange oplever et arbejdsliv præget af mistrivsel, stress og udbrændthed. Samtidig tillægger vi arbejdet stor personlig værdi, fordi det giver identitet og mening. Vi står i en brydningstid, hvor generationskløfterne vokser sig større og hvor mange unge efterspørger andre og nye former for rammer, rumlighed og ledelse. Det kalder på en ledertype, der kan forholde sig åben og som har mod til at give refleksionen tid. Her kan skønlitteraturen spille en vigtig rolle. Læsningen kan blive en vej tilbage til det, ledelse handler om nemlig mennesker, og et helt særligt rum til fælles refleksion. Tænketanken har gennemført et pilotprojekt med 7 ledere, der har deltaget i en skønlitterær ledergruppe facilitereret af en ledelseskonsulent, hvor skønlitteraturen løbende er udvalgt af en litteraturformidler.

"Litteratur kan styrke alle ledertyper"

Forskning peger på, at læsning af skønlitteratur kan fremme kompetencer som åbenhed og empati. Det er et perspektiv, der bakkes op af toneangivende ledere, der går så langt, at de siger, at vi bør ”smide ledelsesfaglitteraturen ud” og erstatte den med skønlitteratur. Fag i forretningsetik Harvard Business School har skiftet faglitteraturen ud med skønlitteratur. Her præsenteres de studerende for romaner, hvor karaktererne står i svære moralske dilemmaer, og hvorigennem de studerende lærer at håndtere flertydige situationer. 

”Litteratur kan styrke alle ledertyper, siger Peter Simonsen, professor i europæisk litteratur ved SDU. ”Jeg mener, det kan være gavnligt både for ledere, der i forvejen er gode til at indtage andres synsvinkler og forstå, hvordan det er at være en anden end en selv. Og for ledere, der har sværere ved at forså andre. Sådan nogle findes der jo, og de kan blive meget bedre og skarpere til det”, fortæller Peter Simonsen på lederstof.dk." (Danmarks Biblioteker, 2023, nr. 2)

Hvad rummede pilotprojektet?

En gruppe med 7 ledere fra forskellige sektorer og et bredt mix af faglige baggrunde mødtes i alt 6 gange. På det første møde identificerede gruppen ledelsesdilemmaer og -temaer, som en litteraturformidler fra Københavns Hovedbibliotek derefter matchede med skønlitteratur ud fra sin faglige viden på området. Læsegruppens medlemmer læste, drøftede og reflekterede over værkerne i samtaler, der faciliteredes af ledelseskonsulent Mikael Bierbaum. Forløbet varede 4 måneder, hvor lederne mødtes hver tredje uge og læste flere tekster. Efter hvert møde udvalgte litteraturformidleren en ny tekst. På og mellem  møderne reflekterede deltagerne over deres egen ledelse med afsæt i litteraturen.

 

TILMELD dig efterårets forløb: Ledelsesudvikling gennem læsning af skønlitteratur

Plads til refleksion, åbenhed og empati er centralt og efterspurgt i en tid, hvor forandringer i og nye krav til arbejdslivet præger rollen som leder. Det er er svært for mange ledere at skabe rum til netop dette i en presset hverdag. At læse skønlitteratur kan være en måde at skabe et personligt, refleksivt rum i din ledelsespraksis og være en vej tilbage til det ledelse handler om; mennesker.

I dette faciliterede forløb skaber læsning af skønlitteratur sammen med andre ledere, afsættet for ny inspiration, refleksion og erkendelse, end det der opstår i læsningen af fagliglitteratur eller i konventionelle ledelses-udviklingsforløb. Her skabes et rum der er dialogbaseret og undersøgende, uden dobbelte facitstreger og rigtigt eller forkert, hvor fokus er udelukkende på den enkelte leders meningsskabelse og association.

Tilmelding

Tilmelding sker via mail til lv@fremtidensbiblioteker.dk
Tilmeldingsfrist 3. juni 2024

Praktisk

Pris:
16.500 kr. (eksl. moms)

Datoer:
Torsdag den 29. august, kl. 16.00-19.00
Onsdag den 18. september, kl. 16.00-18.15
Onsdag den 9. oktober, kl. 16.00-18.15
Onsdag den 30. oktober, kl. 16.00-18.15
Tirsdag den 19. november, kl. 16.00-18.15
Tirsdag den 10. december, kl. 16.00-19.00

Lokation:
The Social House, Store Regnegade 12,
1110 København K

Der vil være let forplejning til alle møder

Læs mere og find al information her.

Webinar om skønlitterært forløb for 7 ledere, afholdt 12. september 2023