Fremtidens forskningsbiblioteker

- hvilke kompetencer og services er der brug for?

I takt med digitaliseringen og en lang række udviklingstendenser, har de danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) de seneste år udviklet sig markant og gennemgået store forandringer med afgørende betydning for udvikling af bibliotekerne.

Tænketanken har indgået et samarbejde med Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU).
Tænketanken skal understøtte en udviklingsproces, der skal afdække muligheder for udviklingen af FFU-bibliotekerne og som involverer ledere, medarbejdere og andre, der arbejder med udvikling af sektorens kompetencer.

 

Projektet er støttet af DEFF - Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.
Projektet løber indtil juli og kan følges her på siden og på vores Facebook.

Projektets styregruppe består af:

  • Bertil F. Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek
  • Nils Thidemann, Aalborg Universitetsbibliotek
  • Claus Vesterager Pedersen, sekretariatsleder DFFU
  • Pia Henriette Friis, Kolding Bibliotekerne, formand for Bibliotekschefforeningen 
  • Jette Fugl, Københavns Universitetsbibliotek, stedfortrædende formand for Bibliotekarforbundet

Hvis du er nysgerrig, kan du blandt andet læse mere her: