Læsning og læsebånd

Mange skoler har i dag læsebånd, hvor børnene læser 20-30 minutter hver dag. Der er ikke kendte erfaringer med, at folkebiblioteker systematisk er med til at kvalificere læsebåndene i dialog med lærere og læsevejledere samt at folkebibliotekerne vejleder og inspirerer børnene (og lærerne) til læsestof, der matcher deres interesser. Der er stort potentiale i at få folkebibliotekernes kompetencer i spil på skolerne. Læsebåndene er et oplagt kontaktpunkt, som flere fagligheder kan samles om.

Med dette projekt ønsker vi, at flere elever får gode oplevelser med læsebånd og at læsebåndene er med til at styrke børnenes læsekultur.

Projektet vil udvikle koncepter og redskaber til skolers og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd. Særligt fokus vil være på den mangfoldighed af primært børne- og ungdomslitteratur, der f.eks. findes på eReolen GO. Derfor skal mindst halvdelen af projektbibliotekerne fokusere på brugen af eReolen Go i skolers læsebånd for at styrke den digitale læsning.

Projektet vil bygge på et tæt samarbejde med lærere. Biblioteksmedarbejderne skal sammen med lærerne i den enkelte kommune udvikle aktiviteter, der gør den konkrete skoles læsebånd bedre for eleverne. Med indledende systematisk vidensopsamling, et gennemgående fokus på praksisudvikling og formidling af god praksis, vil projektet sikre, at der opsamles og bearbejdes erfaringer fra de deltagende kommuner, som spredes nationalt. 

Den primære målgruppe er elever i 6. og 7. klasse, men projektet er åbent for andre alderstrin.
6. + 7. klasse er valgt, da det er imellem disse klassetrin at der ses et markant fald i fritidslæsningen. Her er brug for en ekstra indsats. Nye tal fra UVM (okt. 2018) viser, at børn staver og læser dårligere. Samtidig ved vi, at børn læser mindre i fritiden, og at børn opfatter læsning som en skoleaktivitet. I 'Børns læsevaner 2017', siger børn, at de ville læse mere, hvis de kunne finde det, der passer til dem.   
 

Hvis du ønsker at vide mere om læsebånd, kan du besøge denne side, hvor Nationalt Videncenter for Læsning har undersøgt emnet nærmere.

Projektets samarbejdspartnere:

  • Nationalt Videncenter for Læsning
  • Biblioteker fra: Kbh., Sønderborg, Næstved, Allerød, Stevns, Svendborg, Vejle og Aalborg
  • eReolen
  • Danmarks Biblioteksforening

Projektets mål:

  • At styrke børns læsekultur gennem læsebånd i et samarbejde mellem biblioteker og skoler.
  • At styrke de tværfaglige samarbejdsformer mellem lærere og biblioteksansatte.
  • At udvikle bibliotekernes skolerettede formidlingsaktiviteter.