National indsats for børn og unges læseglæde

Børn og unges læseglæde og læsekultur er trængt, og det kalder på, at de møder litteraturen på nye måder. Det kræver en særlig national indsats at løfte læseglæden tilbage i børn og unges liv og samarbejder mellem fagprofessionelle, forskere, forældre og de ypperste videnspersoner: Børnene selv. Derfor er målet med denne nationale indsats at skabe en stærk læsekultur i børn og unges hverdag

Børn og unges læseglæde - et styrket samarbejde mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne

Børn og unges læseglæde og læsekultur er udfordret og står i et vadested. Skoler, pædagogiske læringsentre og folkebiblioteker har arbejdet med denne dagsorden i flere år. Men der er brug for et nationalt løft med nytænkning, nye samarbejdsformer og nye tilgange, der i højere grad involverer børn og unge. I marts 2022 trådte den reviderede bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre i kraft, som lægger op til et bredt samarbejde om udvikling og understøttelse af børns læsevaner og læsekultur i og uden for skolen. Kort efter blev undersøgelsen Børn og unges læsning 2021 offentliggjort med kritiske opmærksomhedspunkter og anbefalinger, der peger på behovet for netop nytænkning og partnerskaber.   

Samarbejdet mellem skoler og biblioteker er forskelligt landet over, ligesom der er variation, når det gælder kommuners ressource- og materialeniveauer. Et nationalt løft og en forening af kræfter er nødvendig, hvis vi skal ændres på udviklingen. Dette projekt samler en lang række aktører på nationalt og kommunalt niveau og bringer viden og forskellige fagligheder ind på en fælles udviklingsbane.   

Projektet vil på tværs af skoler og folkebiblioteker udforske, udfordre og udvikle samarbejdet om børn og unges læseglæde. Med afsæt i en vidensafdækning af aktuel praksis i arbejdet med læseglæde igangsætter vi udviklingsforløb i en række kommuner. Her vil skoler og folkebiblioteker udvikle samarbejdsmodeller, der kan bygge bro hen over forvaltninger og fagligheder og styrke arbejdet med læseglæde, en fælles forståelse af den nødvendige læse- og litteraturfaglighed i mødet med børn og unge samt skalérbare koncepter i relation til formidling, undervisning og vejledning.

Projektet løber fra maj 2023 til april 2025

Ny vidensafdækning

I forbindelse med projektet har Stine Reinholdt Hansen og Thomas Illum Hansen Center for Anvendt Skoleforskning ved UCL udarbejdet en forundersøgelse af arbejdet med børn og unges læseglæde og læsekultur med særligt fokus på samarbejdet mellem folkebiblioteker og skolernes pædagogiske læringscentre.

Den nye undersøgelse peger blandt andet på, at strukturelle forskelle udfordrer samarbejder på tværs af skoler og biblioteker. De to institutioner har forskellige formål, og de er underlagt forskellige rammer og vilkår, hvilket kommer til udtryk i forskellige tilgange til læsning og litteratur.

"Et styrket samarbejde om læseglæde kræver især to ting. For det første gensidig respekt og blik for de forskellige rum, rammer, ressourcer og fagligheder som en bred palet af muligheder. For det andet, at man samarbejder på et solidt, opdatereret vidensgrundlag og inden for stabile økonomiske og organisatoriske rammer."

Undersøgelsen vil blive brugt som fælles afsæt for det videre arbejde i de 17 deltagende indsatskommuner, hvor der i løbet af 2024 skal udvikles og gennemføres tværfaglige projekter.

Udvalgte pressefotos


Her ser du et udvalgt af de mange pressefotos der knytter til til projektet. Børnene er fra Brøndby Vester Skole i Brøndby. For at downloade fotos bedes du sende en mail til projektkoordinator Amanda Egebo på aoe@fremtidensbiblioteker.dk. Alle pressefotos skal krediteres www.joshuatree.dk

Indsats- og følgekommuner

På kortet ses hvilke kommuner, der er udvalgt som henholdvis indsats- og følgekommuner. 

Læs projektbeskrivelsen her

Projektet laves i samarbejde med

eReolen Go! er også med til at realisere den nationale indsats og kommer blandt til at bidrage med et mindre, kvalitativt studie, der følger børns brugerrejse fra at få inspiration til læsning på eReolen GO! til at finde konkrete titler. Kommunerne får også mulighed for at trække på eReolen GOs mange erfaringer med involvering af børn og unge i forskellige typer af formidlingstiltag. Find eReolen GO! her

Projektet er støttet af

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Kontakt projektleder Lisbet Vestergaard 

Mail: lv@fremtidensbiblioteker.dk

Tlf.: 22 58 09 12

Kontakt projektkoordinator Amanda Egebo
mail: aoe@fremtidensbiblioteker.dk
tlf: 31 50 54 01