National indsats for børn og unges læseglæde

Børn og unges læseglæde og læsekultur er trængt, og det kalder på, at de møder litteraturen på nye måder. Det kræver en særlig national indsats at løfte læseglæden tilbage i børn og unges liv og samarbejder mellem fagprofessionelle, forskere, forældre og de ypperste videnspersoner: Børnene selv. Derfor er målet med denne nationale indsats at skabe en stærk læsekultur i børn og unges hverdag

Børn og unges læseglæde - et styrket samarbejde mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne

Børn og unges læseglæde og læsekultur er udfordret og står i et vadested. Skoler, pædagogiske læringsentre og folkebiblioteker har arbejdet med denne dagsorden i flere år. Men der er brug for et nationalt løft med nytænkning, nye samarbejdsformer og nye tilgange, der i højere grad involverer børn og unge. I marts 2022 trådte den reviderede bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre i kraft, som lægger op til et bredt samarbejde om udvikling og understøttelse af børns læsevaner og læsekultur i og uden for skolen. Kort efter blev undersøgelsen Børn og unges læsning 2021 offentliggjort med kritiske opmærksomhedspunkter og anbefalinger, der peger på behovet for netop nytænkning og partnerskaber.   

Samarbejdet mellem skoler og biblioteker er forskelligt landet over, ligesom der er variation, når det gælder kommuners ressource- og materialeniveauer. Et nationalt løft og en forening af kræfter er nødvendig, hvis vi skal ændres på udviklingen. Dette projekt samler en lang række aktører på nationalt og kommunalt niveau og bringer viden og forskellige fagligheder ind på en fælles udviklingsbane.   

Projektet vil på tværs af skoler og folkebiblioteker udforske, udfordre og udvikle samarbejdet om børn og unges læseglæde. Med afsæt i en vidensafdækning af aktuel praksis i arbejdet med læseglæde igangsætter vi udviklingsforløb i en række kommuner. Her vil skoler og folkebiblioteker udvikle samarbejdsmodeller, der kan bygge bro hen over forvaltninger og fagligheder og styrke arbejdet med læseglæde, en fælles forståelse af den nødvendige læse- og litteraturfaglighed i mødet med børn og unge samt skalérbare koncepter i relation til formidling, undervisning og vejledning.

Hør mere her:

Kom med til webinar d. 31. august fra kl. 14-15, hvor indsatsen bliver præsenteret. Webinaret er åbent for alle interesserede og det er gratis at deltage. Du tilmelder dig ved at skrive til projektleder Lisbet Vestergaard - lv@fremtidensbiblioteker.dk 

Projektets tidsplan

Projektet løber fra 1. maj 2023 til 1. maj 2025 og falder i disse 5 faser med overlap (med forbehold for ændringer):   

Fase 1: Opstart (maj -  juni 2023)

  • Den endelige organisering og projektplan bliver udarbejdet.
  • Der bliver indgået samarbejdsaftaler med indsats- og følgekommuner.   

Fase 2: Vidensafdækning og præ-udviklingsforløb (maj – oktober 2023)

  • Vidensproduktion del 1 v. Center for Anvendt Skoleforskning bliver påbegyndt.
  • Viden bliver formidlet på åbne seminarer og specifikt til indsatskommuner på fælles opstart, der også rummer introduktion til aktionslæring.   

Fase 3: Udviklingsforløb (november 2023 – november 2024)

  • Forløb i indsatskommuner hvor skoler/PLCer og folkebiblioteker udvikler og tester samarbejdsmodeller, koncepter og metoder til involvering af elever.
  • Løbende netværksmøder og andre aktiviteter med fokus på sparring og erfaringsudveksling. 
  • Indsatserne v. Center for Anvendt Skoleforskning (vidensproduktion 2) bliver evalueret med fokus på skalerbarhed af samarbejdsmodeller og koncepter samt kompetencebehov.   

Fase 4: Konceptualisering og kompetencemodel (november 2024 – februar 2025)

  • Resultaterne fra projektets udviklingsfase bliver udmøntet i skalérbare modeller og koncepter for samarbejder, formidling, undervisning, vejledning og børne/unge-involvering i relation til arbejdet med læseglæde samt en kompetencemodel.   

Fase 5: Forankring, formidling og evaluering (marts– april 2025)

  • Indsatserne bliver forankret gennem fortsat formidling, udbredelse og tilrettelæggelse af, hvordan kompetencemodel kan operationaliseres og bruges i praksis.
  • Projektet bliver evalueret og formidles fortsat nationalt.   

Indsats- og følgekommuner

På kortet ses hvilke kommuner, der på nuværende tidspunkt er udvalgt som henholdvis indsats- og følgekommuner. NB: Kortet opdateres løbende med følgekommuner.

eReolen Go! er også med til at realisere den nationale indsats og kommer blandt til at bidrage med et mindre, kvalitativt studie, der følger børns brugerrejse fra at få inspiration til læsning på eReolen GO! til at finde konkrete titler. Kommunerne får også mulighed for at trække på eReolen GOs mange erfaringer med involvering af børn og unge i forskellige typer af formidlingstiltag. Find eReolen GO! her

Læs projektbeskrivelsen her

Projektet laves i samarbejde med

Projektet er støttet af

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Kontakt projektleder Lisbet Vestergaard 

Mail: lv@fremtidensbiblioteker.dk

Tlf.: 22 58 09 12