Læsningens digitale potentiale

Danmarks Biblioteksforening har igangsat projektet ’Læsningens digitale potentialer’, der udføres af Tænketanken Fremtidens Biblioteker.  Tænketankens undersøgelse ’Børns læsevaner 2017’ viste, at kun 20% af børnene på mellemtrinnet vælger at læse bøger digitalt, også selvom meget af fritiden tilbringes på digitale medier. (De fleste børn foretrækker stadig at læse fysiske bøger.) Og vi ved ikke hvorfor. Flere af undersøgelsens pointer og konklusioner peger i retning af, at børn tit bliver opfordret til og præsenteret for fysiske bøger derhjemme, i skolen og på biblioteket. Dette projekt skal være med til at få flere børn til at læse digitalt.

Her kan og skal bibliotekernes viden og formidling styrkes specifikt i forhold til dialogen med forældrene. Det kræver mere viden og identifikation af de digitale potentialer. Danmarks Biblioteksforening ønsker derfor at iværksætte en indsats, der skal være med til at få flere børn til at læse digitalt og skabe adgang til digitale læseuniverser. Det skal ske ved at styrke bibliotekernes viden om, formidling af og inspiration til børns digitale læsning ved at identificere den digitale litteraturs potentialer sammen med en række digitale eksperter. Denne viden bliver samlet i en udgivelse målrettet forældrene. Sigtet er dobbelt, da indsatsen skal afmontere mange af de myter, der er om digital læsning, og inspirere børnene til det digitale læseunivers gennem forældrene. Indsatsen er også indirekte målrettet biblioteksansattes viden, indsigter og motivation på det digitale læsefelt.

Projektets primære målgruppe, er børn på mellemtrinnet. Undersøgelsen ’Børns læsevaner 2017’ viste at knap 20% vælger digital litteratur, og over 1/3, at de ville læse mere, hvis de vidste, hvad de skulle læse.
Den sekundære målgruppe er forældrene, da de spiller en vigtig rolle som inspirationsgivere, men vi ved fra undersøgelsen 'Børns læsevaner 2017', at forældre, særligt mødre, spiller en stor rolle ift. børns læsevaner. Men mange forældre mangler viden om, hvordan de kan inspirere børn til at læse - særligt digitalt. ofte ikke ved, hvad de skal præsentere børnene for – særligt ikke digitalt.
Den sidste, og tertiære målgruppe, er de biblioteksansatte. (Tænketankens projekt 'Digitale Biblioteksstrategier' pegede på behov for at styrke digital formidling).

 

Projektets samarbejdspartnere:

 • Maneno
 • GoLittle
 • BookBites
 • Bibliotekarforbundet
 • Kolding Bibliotekerne og Esbjerg Bibliotek
 • KU/Medierådet for Børn og Unge
   

Projektets mål:

 • Styrke biblioteksviden om og formidling af digital litteratur
 • Styrke bibliotekernes dialog med forældre (og lærere)
 • Nedbryde barriere om digital læsning