Lyst til læsebånd

Hvordan kan folkebiblioteker og skoler i fællesskab styrke elevers læselyst og skoleklassers læsekultur gennem læsebånd? Det spørgsmål var motoren for Tænketankens udviklingsprojekt Lyst til læsebånd i hele landet, der blev gennemført i 2019 og 2020. Samarbejdspartnerne var Nationalt Videncenter for Læsning, eReolen GO og skoler samt folkebiblioteker i ni kommuner.

 

laesning laeselyst

Læsebånd på skemaet

Mange skoler i Danmark har læsebånd på skemaet, hvor eleverne for eksempel læser 15 minutter hver morgen, enten i en kortere periode eller hele skoleåret rundt. Læsebånd er typisk en ramme for den enkelte elevs frilæsning. Folkebiblioteker har netop fokus på at stimulere det enkelte barns læselyst. Læsebåndet har derfor været et oplagt kontaktpunkt for lærere og biblioteksansatte i de ni kommuner, der har deltaget i projektet. I hver kommune er der blevet udviklet og testet aktiviteter i læsebånd for elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 

læsbånd læsning læselyst biblioteker skoler

Bestil håndbogen eller download her

Projektets mange forskellige aktiviteter, ideer og erfaringer fra projektet er udgivet i håndbogen Lystlæsning i læsebånd: En håndbog til skoler og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd.

Du kan også bestille håndbogen i fysisk form ved at sende en mail til lv@fremtidensbiblioteker.dk

Håndbogen er gratis. Hent et digitalt eksemplar af håndbogen:

Lystlæsning i læsebånd

Lyt til tre podcast-episoder om projektet

7 måder til lystlæsning i læsebånd

I håndbogen præsenteres syv måder at stimulere elevernes lystlæsning i læsebåndet:

1. Inddrag eleverne

2. Læsende rollemodeller og adgang til bøger inspirerer  

3. Lyttelæsning er god læsning

4. Giv tid til læsning

5. Iscenesæt læsningen                                                 

6. Skab dialog om læsning

7. Understøt formidling af læseoplevelsen

Om projektet

Projektet bygger på Tænketankens undersøgelse, ’Børns Læsevaner 2017’, der blandt andet viste, at børn og unge læser mindre af lyst og forbinder læsning med skole og lektier. Undersøgelsen blev udarbejdet i et samarbejde mellem Tænketanken Fremtidens Biblioteker, læremiddel.dk og Nationalt Videnscenter for Læsning. Den primære målgruppe for dette projekt var elever på 5. og 6. klassetrin, da der på disse klassetrin ses et betydeligt fald i elevernes fritidslæsning. I undersøgelsen ’Børns Læsevaner 2017’ fortalte børnene blandt andet, at de ville læse mere, hvis det var nemmere at finde materialer, der passede til dem

Vil du vide mere om læsebånd?

Vil du vide mere om projektet kontakt projektleder Lisbet Vestergaard på mail lv@fremtidensbiblioteker.dk

Hvis du vil have mere viden om læsebånd, har Nationalt Videncenter for Læsning samlet aktuelle nyheder på denne side

Fakta om projektet

Projektperiode: Februar 2019 - september 2020

Projektet er udført i et samarbejde mellem Tænketanken Fremtidens Biblioteker,  Nationalt Videnscenter for Læsning, eReolen GO og ni projektkommuner.

Projektkommuner - Biblioteker og skoler i:
København, Sønderborg, Næstved, Stevns, Svendborg, Vejle, Holbæk, Viborg og Aalborg

Formål:
At styrke børns læsekultur gennem læsebånd i et samarbejde mellem biblioteker og skoler.
At styrke de tværfaglige samarbejdsformer mellem lærere og biblioteksansatte.
At udvikle bibliotekernes skolerettede formidlingsaktiviteter.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.