Undersøgelser af børn og unges læsevaner

Børn og unges læsekultur er udfordret. Undersøgelser peger på, at børn (og voksne) læser mindre. Og de læser mindre af lyst. Blot 20 procent af de danske skoleelever kan rigtig godt lide at læse – mod 43 procent internationalt. Og de danske skoleelever læser dårligere i dag end i 2011. Det er gået den forkerte vej i mange år. En af grundene er, at litteratur i dag er i skarp konkurrence med den nyeste serie på Netflix, mobilspil og influencervideoer på YouTube. Udviklingen er hverken sensationel eller ny – men det gør den ikke mindre vigtig. Tænketanken har derfor særligt fokus på børn og unges læsekultur og følger udviklingen med undersøgelser og projekter.  

Foto: www.joshuatree.com

Børn og unges læsning 2021

Det er fire år siden, at undersøgelsen Børns læsning 2017 trak overskrifter. Den omfattende undersøgelse viste, at danske børn ikke læser så meget i deres fritid som før. Måske ikke overraskende set i lyset af de mange digitale muligheder, men det var alligevel en øjenåbner, for tallene talte sit tydelige sprog. Nu kommer der snart en ny læsevaneundersøgelse, der vil vise, hvordan det står til med børn og unges læsekultur i dag, og hvordan den spiller sammen med deres øvrige medievaner.

Projektet ”Ny viden: Børn og unges læseglæde og læsefællesskaber” bygger på et partnerskab mellem Center for Anvendt Skoleforskning og Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Omdrejningspunktet er en ny, national undersøgelse af læse- og medievaner hos børn og unge i 5. til 8. klasse. Undersøgelsens titel er ”Børn og unges læsning 2021”, og den følger op på en tilsvarende undersøgelse fra 2017, som du kan læse mere om nedenfor.

Projektet bidrager med ny viden og indsigt i, hvordan danske elevers læseglæde samt læse- og medievaner har ændret sig de seneste fire år i lyset af den digitale udvikling.

Undersøgelsen Børn og unges læsning 2021 er udgivet af Aarhus Universitetsforlag og tegner et alsidigt og nuanceret billede af børn og unges læse-og medievaner. Bogen giver samtidig faglige anbefalinger og inspiration til, hvordn skoler og bilbioteker kan styrke børn og unges læsning.

SUMMARY: Children’s and Young People’s Reading 2021

Children’s and Young People’s Reading 2021: English summary Report by Stine Reinholdt Hansen, Thomas Illum Hansen & Morten Pettersson Selection for English summary and non-professional translation by Mikkel Christoffersen

Children’s and Young People’s Reading 2021” contains findings from the quantitative and the qualitative research. With the report we wish to contribute with new and nuanced knowledge from an important field of study with many different actors as stakeholders. We hope that teachers, pedagogues, library people and decision makers will use the report and its recommendations as a shared point of departure for the continued work with children’s and young people’s joy of reading and reading communities

DOWNLOAD SUMMARY HERE

Bestil gratis eksemplar

Bogen 'Børn og Unges Læsning 2021' ligger klar til at blive sendt ud til alle interesserede, så skynd dig at bestille dit eget gratis eksemplar ved at sende en mail til Lisbet Vestergaard på lv@fremtidensbiblioteker.dk. Vi sender gratis så længe lager haves. Undersøgelsen er udarbejdet af Center for Anvendt Skoleforskning for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og forfatterne til bogen er Stine Reinholdt Hansen, Thomas Illum Hansen og Morten Pettersson. Bogen er udgivet af Aarhus Universitetsforlag. Rapporten er gratis, men du betaler selv porto.
 
Send en mail til Lisbet Vestergaard og skriv hvor mange du ønsker tilsendt.

Projektdeltagere

Forskningsteamet bestående af bestående af Stine Reinholdt Hansen, Thomas Illum Hansen og Morten Pettersson fra Center for Anvendt Skoleforskning ved UCL står for den forskningsbaserede undersøgelsesdel, mens Tænketanken Fremtidens Biblioteker fungerer som overordnet projektleder og blandt andet koordinerer inddragelsen af relevante aktører.  

Projektet kvalificeres fagligt af en projektgruppe med 11 aktører fra folkebibliotekerne og skoleverdenen, herunder eReolen, Bibliotekernes Læsespor og Center for Undervisningsmidler, UCL. Derudover fungerer en digitalt baseret netværksgruppe, der består af folkebiblioteksmedarbejdere med lærer- og skolebaggrund, som faglig sparringspartner i løbet af projektperioden.  

Styregruppen består af repræsentanter for Bibliotekschefforeningen, Forbundet Kultur og Information, Forfatterforeningen, centralbibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening. Danmarks Lærerforening og Pædagogisk LæringsCenterForening er repræsenteret i en følgegruppe.

 

Foto: www.joshuatree.com

Om undersøgelsens metode

Undersøgelsen Børn og unges læsning 2021 er en kombination af kvantitave og kvalitative data for at opnå både en bred og dyb indsigt i læse- og medievaner. Den kvantitative el er gennemført først og spørgeskemadata udgør grundlaget for, hvilke cases der er udvalgt til dybere kvalitative  analyser. Der har i den kvantitative elektroniske spørgeundersøglese i alt deltaget 8,542 elever fra 200 unikke skoler. Eleverne er udvalgt tilfældigt og repræsentativt for populationen af hhv. 5.-6. klassetrin og 7. - 8. klasseelever. De kvalitative cases er udvalgt med udgangspunkt i maksimal variation for at belyse forskelle mellem elever med høj og lav læselyst, køn og læsning i hjemmet.
 

Fakta om projektet

Undersøgelsen offentliggøres i starten af juni 2022, blandt andet på en national handlingskonference. En del af projektet er også en lang række formidlingsaktiviteter til både faglige miljøer og den brede offentlighed.

Projektet løber i 2021-2022 og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Udgivelsen 'Børn og unges læsning 2021' er desuden støttet af Forbundet Kultur og Information, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen.

Læs mere på Center for Anvendt Skoleforsknings hjemmeside

Lyt til programmer om læsning

læsning børn unge litteratur læsekultur læselyst læseglæde biblioteker læsevaner podcast

PODCAST
Thomas Illum Hansen og Stine Reinholdt Hansen er med i Kraniebrud på Radio4. Der er mange ting, der er ved at udkonkurrere læsningen – og skal de overhovedet læse for enhver pris? Episoden handler om, hvad der sker i hjernen på os, når vi læser og hvordan motiverers læselysten og læsning i skolen

Lyt med her 

 

læsning børn unge litteratur læsekultur læselyst læseglæde biblioteker læsevaner podcast

PODCAST
I denne episode af Kraniebrud bliver vi klogere på børn, unge og læselyst, når vi optager live fra BogForum sammen med forskere Thomas Illum Hansen og Stine Reinholdt Hansen. Vi tager temperaturen på læselysten hos de yngste danskere og ser herunder nærmer på deres læse- og medievaner.

Lyt mer her 

læsning børn unge litteratur læsekultur læselyst læseglæde biblioteker læsevaner podcast

PODCAST
Hvordan styrker folkebiblioteker og skoler sammen klassens læsekultur gennem læsebånd? I denne podcastserie kan du høre forskere, elever, lærere og bibliotekarer fortælle om erfaringer med at styrke klassens læsekultur. Der er også råd til fagpersoner om hvordan man stimulerer børns læseslyt i læsebåndet.

Lyt med her

Børn og unges læsning 2017

Flere undersøgelser viser, at læselyst ikke blot fremmer læseevnen, men også den generelle evne og lyst til læring. Som den største leverandør af litteratur til fritids- og lystlæsning har bibliotekerne potentiale for at gøre en stor samfundsmæssig forskel ved at fremme børns appetit på læsning. 

Tænketanken har i samarbejde med Københavns Biblioteker, videncentret Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning undersøgt børns læse- og medievaner anno 2017

LÆS DEN SAMLEDE RAPPORT HER

LÆS DEN KVANTITATIVE RAPPORT HER

PROJEKTET ER STØTTET AF