Tænketankens egne undersøgelser

Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Fag,- Forsknings- og Uddannelsesbibliotekerne (FFU-biblioteker) tilpasser sig kontinuerligt ændringer i samfundet og uddannelsessektoren. I samarbejde med Danske Fag,- Forsknings og Uddannelsesbiblioteker (DFFU), har Tænketanken undersøgt de fremtidige behov for services, kompetencer og potentialer for et styrket engagement i samfundet.

En stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national læsestrategi

Tænketanken har i foråret 2019 stået for processen med at formulere publikationen 'En stærk læsekultur hos børn og unge: oplæg til en national læsestrategi'.
Danmarks Biblioteksforening har har taget initiativ til oplægget og en læng række aktører har bidraget med konkrete anbefalinger.

Strategiske trædesten: På vej mod en national læsestrategi for børn og unge

Børn læser mindre litteratur i deres fritid. Hvert tredje barn læser aldrig eller sjældent bøger uden for skolen. Der er en udvikling forældre, fagpersoner, beslutningstagere og politikere skal handle på. Derfor har Danmarks Biblioteksforening taget initiativ til en national læsestrategi. 

Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik

En samlet rapport med både kvalitativ og kvantitativ data om børn på mellemtrinets læse- og medievaner. Undersøgelse er den største af sin art i Danmark og giver således et unikt indblik i børns holdning til læsning i såvel trykte bøger som tekster på nettet. Undersøgelsen giver også indblik i holdninger til og brug af biblioteker på og uden for skolen. Læs mere her

Børns læsning 2017: En kvantitativ undersøgelse af børns læsevaner

Denne rapport indeholder de kvantitative resultater, som børn på 3.-7. klassetrin har opgivet. Undersøgelsen har til formål at kortlægge, hvordan børns læse- og medievaner forholdet sig.
Læs mere her

Ældrefællesskaber & biblioteker

Denne håndbog er baseret på en rapport om ældre og ensomhed, hvortil håndbogen er et hjælpemiddel med konkrete løsningsforslag til aktører som biblioteket, der gerne vil arbejde med bekæmpelse af ensomhed hos ældre. Biblioteket har nemlig gode forudsætninger for at facilitere ældrefællesskaber.
Læs mere her

Digitale Biblioteksstrategier

En undersøgelse af borgernes brug af de digitale bibliotekstilbud, der har udmundet i en rapport.
Rapporten giver både indsigt i borgernes brug og forventninger til det digitale bibliotek, digitale udviklingstendenser, segmentering af borgerne i otte digitale profiler og konkrete anbefalinger til at arbejde med digitale brugerprofiler.  

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Folkebibliotekerne bliver ofte vurderet på undersøgelser om brugertilfredshed, antal udlånte bøger og besøgstal, selvom de løfter mange opgaver af stor samfundsmæssig værdi. Målet med denne undersøgelse er derfor, at sætte fokus på den samfundsøkonomiske værdi folkebibliotekernes tilfører samfundet. 

Studerendes tekstpræferencer 2016

Tænketanken har gennemført en undersøgelse af studerendes digitale og fysiske tekstpræferencer. Undersøgelsen er foretaget af Epinion og Moos-Bjerre Analyse. Studiet viser, at mere end hver 4. studerende på mellemlang og lang videregående uddannele, i dag vælger digitalt studiemateriale. Der er dog stor forskel på hvilken form for studiemateriale, der er er tale om.

Målgruppebaseret viden

Målgruppebaseret viden

Hvor godt kender bibliotekerne i virkeligheden brugerne/ikke-brugere, og hvad skal der til for at nå dem. Tænketanken har i samarbejde med analysevirksomheden Moos-Bjerre lavet undersøgelsen "Fremtidens Biblioteker – Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling" for at bliver klogere på en række centrale spørgsmål omkring brugerne af bibliotekerne.

Frivilligundersøgelse

Tænketanken har sammen med Danmarks Biblioteksforening foretaget en undersøgelse, der stiller skarpt på frivillighed, og hvordan det kan bruges som en aktiv ressource i forhold til fremtidens biblioteker. Undersøgelsen afdækker hvor meget og hvordan, der bliver arbejdet med frivillige på de danske kulturinstitutioner og identificerer fremtidige forventninger og behov.

Folkets Bibliotek – et design-antropologisk projekt

Tænketanken Fremtidens Biblioteker, 50 studerende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) og Antropologi/KU har været på feltstudier på biblioteker i Slagelse, Næstved, Roskilde og Ballerup, for at finde ud af hvad biblioteket skal kunne tilbyde nu og i fremtiden.