Pixieudgave af Biblioteksbrug i dag og i morgen

I pixiudgaven fremlægges undersøgelsen Bibiblioteksbrug i dag og i morgens hovedresulater og en segmentering af eksisterende og potententielle biblioteksbrugere. Derudover præsenteres en række arbejdsspørgsmål og greb til brugen af resultaterne og det videre arbejde, som undersøgelsen fohåbentlig giver anledning til. 

Pixiudgaven kondenserer rapportens resultater og supplere med konkrete, anvendelsesorienterede greb. 

Du finder pixien digitalt her

Litteraturreview om elever og studerendes informationskompetencer

Tænketaken har i samarbejde med Danske Fag-, Forsknings-, og Uddannelsesbiblioteker og Silkeborg Bibliotekerne udarbejdet et litteraturreview, der undersøger informationskompetencer og undervisning i dette ud fra eksisterende litteratur. Reviewet centrerer om: Elever og studerendes udfordringer; kompetencer; metoder i informationsundervisning samt bibliotekerne og samarbejspartnernes ressourcer og roller. 

Hent review her

Undersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen

Undersøgelsen ’Biblioteksbrug i dag og i morgen’ er en segmenteringsundersøgelse, der præsenterer 9 målgrupper, og hvad der driver deres biblioteksbrug eller mangel på samme samt tværgående findings om f.eks. køn, uddannelsesniveau, transporttid, geografi mm. Undersøgelsen er foretaget af analysefirmaet Moos-Bjerre A/S og er baseret på både kvantitative og kvalitative data. 

Hent vidensafdækning her

 

Vidensafdækning Børn og unges læseglæde

I forbindelse med projektet 'En national indsats for børn og unges læseglæde' er netop udgivet en forundersøgelse af arbejdet med børn og unges læseglæde og læsekultur med særligt fokus på samarbejdet mellem folkebiblioteker og skolernes pædagogiske læringscentre. 

Læs mere her   

 

Podcastserie om fællesskaber, der bidrager til en bedre verden

"VI GØR DET SAMMEN" er en podcastserie om fællesskaber, der bidrager til en bedre verden. Kan fællesskaber være en relevant og vigtig medspiller i den grønne omstilling? Det er netop, hvad podcastserien sætter fokus på. Podcasten giver stemmer til borgere og biblioteker, der samarbejder om at gøre deres lokalsamfund mere bæredygtige. Lyt med her

Inspirationsguide til at facilitere bæredygtige fællesskaber

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i regi af projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL udgivet en håndbog, som deler ud af erfaringer fra projektet og gode råd fra eksperter, biblioteksmedarbejdere og top engagerede medborgere, der arbejder for at skabe en bedre verden.
Download guiden
her

Håndbog til arbejdet med fællesskaber og verdensmål på biblioteket

På baggrund af erfaringer fra projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL har tænketanken udarbejdet en håndbog til at komme igang med at arbejde med verdensmålene og borgerinddragelse. I guiden finder man gode råd, erfaringer og eksempler på, hvordan borgere og biblioteker i fællesskab kan omsætte gode ideer til bære dygtige handlinger. Læs guiden her

Børn og unges læsning 2021

Den nye undersøgelse 'Børn og unges læsning 2021' ligger klar her på Vartov til at blive sendt ud til alle interesserede. Undersøgelsen giver et nuanceret billede af børn og unges læse- og medievaner, anbefalinger og inspiration. Du kan bestille et gratis eksemplar, så længe lager haves. Du betaler selv porto. Læs mere her og hent som pdf.

 

corona biblioteker kultur hybrid

Inspirationskatalog

Inspirationskataloget: Nye biblioteksrum - erfaringer, cases og læringer fra en Coronatid samler op på bibliotekernes erfaringer under Corona. Arbejdet udspringer af drøftelser og cases fra netværket Next Generation. Det er første spadestik ift. at samle op på erfaringer, lære af dem og bringe videre ind i den nye normale biblioteksvirklighed. Læs her

Undersøgelse

Tænketankens nye projekt om 'Sammen om verdensmål' handler om at engagere målgruppen 60+ i lokale fællesskaber omkring FN’s verdensmål – og samtidig styrke målgruppens trivsel gennem dét at gøre en forskel sammen med andre. Vi udkom i løbet af sommeren 2021 med en national undersøgelse af ældres engagment i verdensmålene. Læs undersøgelsen her

Håndbog om Lystlæsning i læsebånd

Håndbogen ’Lystlæsning i læsebånd: En håndbog til skoler og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd’ er nu udgivet. I håndbogen er gode råd og praktiske anvisninger til fagprofessionelle, der arbejder med at stimulere elevers læselyst i læsebånd. Håndbogen kan både bestilles i fysisk form eller hentes digitalt. Du kan læse mere her

Podcastserie

I tre podcasts stiller vi skarpt på projektet 'Lyst til læsebånd i hele landet'. I tre episoder deler forskere, lærere, biblioteksansatte og elever ud af deres erfaringer fra læsebåndsprojektet. Podcasten henvener sig til bibliotekarer, lærere, læsevejledere, studerende og andre med interesse for børns læselyst. Episoderne kan lyttes uafhængigt af hinanden. Lyt med her

Guide

Guiden 'Fremtidens frilæsning i skolernes PLC – guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling', som Københavns Biblioteker har udviklet i samarbejde med Holbergskolen i København, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Gribskov Biblioteker og Gentoftebibliotekerne. Målgruppen er biblioteks- og PLC-medarbejdere, skoleledere og giver bud på,  hvad kan vi gøre for at fange elevernes interesse og lyst til litteratur. Find guiden her.

Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Fag,- Forsknings- og Uddannelsesbibliotekerne (FFU-biblioteker) tilpasser sig kontinuerligt ændringer i samfundet og uddannelsessektoren. I samarbejde med Danske Fag,- Forsknings og Uddannelsesbiblioteker (DFFU), har Tænketanken undersøgt de fremtidige behov for services, kompetencer og potentialer for et styrket engagement i samfundet.

En stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national læsestrategi

Tænketanken har i foråret 2019 stået for processen med at formulere publikationen 'En stærk læsekultur hos børn og unge: oplæg til en national læsestrategi'.
Danmarks Biblioteksforening har har taget initiativ til oplægget og en læng række aktører har bidraget med konkrete anbefalinger.

Strategiske trædesten: På vej mod en national læsestrategi for børn og unge

Børn læser mindre litteratur i deres fritid. Hvert tredje barn læser aldrig eller sjældent bøger uden for skolen. Der er en udvikling forældre, fagpersoner, beslutningstagere og politikere skal handle på. Derfor har Danmarks Biblioteksforening taget initiativ til en national læsestrategi. 

Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik

En samlet rapport med både kvalitativ og kvantitativ data om børn på mellemtrinets læse- og medievaner. Undersøgelse er den største af sin art i Danmark og giver således et unikt indblik i børns holdning til læsning i såvel trykte bøger som tekster på nettet. Undersøgelsen giver også indblik i holdninger til og brug af biblioteker på og uden for skolen. Læs mere her

Børns læsning 2017: En kvantitativ undersøgelse af børns læsevaner

Denne rapport indeholder de kvantitative resultater, som børn på 3.-7. klassetrin har opgivet. Undersøgelsen har til formål at kortlægge, hvordan børns læse- og medievaner forholdet sig.
Læs mere her

Ældrefællesskaber & biblioteker

Denne håndbog er baseret på en rapport om ældre og ensomhed, hvortil håndbogen er et hjælpemiddel med konkrete løsningsforslag til aktører som biblioteket, der gerne vil arbejde med bekæmpelse af ensomhed hos ældre. Biblioteket har nemlig gode forudsætninger for at facilitere ældrefællesskaber.
Læs mere her

Digitale Biblioteksstrategier

En undersøgelse af borgernes brug af de digitale bibliotekstilbud, der har udmundet i en rapport.
Rapporten giver både indsigt i borgernes brug og forventninger til det digitale bibliotek, digitale udviklingstendenser, segmentering af borgerne i otte digitale profiler og konkrete anbefalinger til at arbejde med digitale brugerprofiler.  

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Folkebibliotekerne bliver ofte vurderet på undersøgelser om brugertilfredshed, antal udlånte bøger og besøgstal, selvom de løfter mange opgaver af stor samfundsmæssig værdi. Målet med denne undersøgelse er derfor, at sætte fokus på den samfundsøkonomiske værdi folkebibliotekernes tilfører samfundet. 

Studerendes tekstpræferencer 2016

Tænketanken har gennemført en undersøgelse af studerendes digitale og fysiske tekstpræferencer. Undersøgelsen er foretaget af Epinion og Moos-Bjerre Analyse. Studiet viser, at mere end hver 4. studerende på mellemlang og lang videregående uddannele, i dag vælger digitalt studiemateriale. Der er dog stor forskel på hvilken form for studiemateriale, der er er tale om.

Målgruppebaseret viden

Målgruppebaseret viden

Hvor godt kender bibliotekerne i virkeligheden brugerne/ikke-brugere, og hvad skal der til for at nå dem. Tænketanken har i samarbejde med analysevirksomheden Moos-Bjerre lavet undersøgelsen "Fremtidens Biblioteker – Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling" for at bliver klogere på en række centrale spørgsmål omkring brugerne af bibliotekerne.

Frivilligundersøgelse

Tænketanken har sammen med Danmarks Biblioteksforening foretaget en undersøgelse, der stiller skarpt på frivillighed, og hvordan det kan bruges som en aktiv ressource i forhold til fremtidens biblioteker. Undersøgelsen afdækker hvor meget og hvordan, der bliver arbejdet med frivillige på de danske kulturinstitutioner og identificerer fremtidige forventninger og behov.

Folkets Bibliotek – et design-antropologisk projekt

Tænketanken Fremtidens Biblioteker, 50 studerende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) og Antropologi/KU har været på feltstudier på biblioteker i Slagelse, Næstved, Roskilde og Ballerup, for at finde ud af hvad biblioteket skal kunne tilbyde nu og i fremtiden.