Netværk

Tænketanken driver to netværk, der samler biblioteksaktører på tværs af landet for at videndele, netværke og diskutere aktuelle biblioteksemner. De to Next Generation, der har ekisteret siden 2013 og et nyt netværk specifikt tilknyttet undersøgelsen Børn og unges Læsevaner 2021. 

NETVÆRKET NEXT GENERATION
Next Generation Netværket har til formål at udbrede og udfordre debatten om fremtidens bibliotek, ved at skabe et frirum for inspiration og diskussion om tendenser, udfordringer og utraditionelle vinkler på mulighederne for fremtidens biblioteker.

Next Generation ønsker at invitere ’yngre’ nytænkende biblioteksfolk og –udviklere, der alle har fingeren på pulsen, og som brænder for at diskutere og debattere bibliotekernes muligheder og udfordringer. Medlemmer af netværket inviteres til at deltage, og der er således tale om et lukket netværk.

Baggrund

Ideen til Next Generation opstod i forbindelse med opstart af Tænketanken Fremtidens Biblioteker og et behov for et forum for næste generations ledere, udviklingschefer og engagerede medarbejdere. Next Generation er en slags tænketank i Tænketanken og består nu af 25 mellemledere, udviklingsfolk og håndplukkede personer fra hele landet. Netværket tilstræber en fornuftig fordeling imellem deltagere fra alle stillingskategorier og uddannelser repræsenteret i det danske biblioteksvæsen og tilknyttedekulturinstitutioner.

Netværket og møderne fungerer som et åbent rum hvor meninger, holdninger og andet skal kunne flyde frit og uden hindringer; forstået som at man gerne må tage holdninger og ideer med sig hjem – men ikke hvem der har fremsat dem. Gennem møderne skabes biblioteksfaglige netværk & vidensdeling.

Aktiviteter

Next Generation mødes ca. hver 2. måned. Diskussionerne på møderne afgør indhold af aktiviteter; debatoplæg, kroniker, kommentarer, artikler i fagblade eller udefrakommende gæsteoplæg. 

NETVÆRKET OMKRING BØRNS LÆSEVANER

Vi har startet en digitalt baseret netværksgruppe, der består af folkebiblioteksmedarbejdere med lærer- og skolebaggrund, som faglig sparringspartner til projektet Børn og unges læseglæde og læsefællesskaber. Projektets omdrejningspunkt er en national kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt elever i 5-. -8. klasser. Omkring 8500 elever fra 200 skoler repræsentativt fordelt i landet deltager i undersøgelsen.Mere info om netværket omkring Børns Læsevaner kontakt projektleder Lisbet Vestergaard