SAMMEN OM VERDENSMÅL

Projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL vil få flere seniorer til at engagere sig i FN’s verdensmål. Sammen med biblioteker i otte kommuner på tværs af landet har Tænketanken Fremtidens Biblioteker sat gang i et projekt om seniorer, verdensmål og biblioteker. Hensigten er at engagere borgere 60+ i lokale fællesskaber omkring FN’s verdensmål – og samtidig styrke seniorers trivsel gennem dét, at gøre en forskel sammen med andre.

Bliv klogere på projektet

"VI GØR DET SAMMEN" er en ny podcastserie om fællesskaber, der bidrager til en bedre verden

Kan fællesskaber være en relevant og vigtig medspiller i den grønne omstilling? Der er netop, hvad en ny podcastserie "Vi gør det sammen" sætter fokus på. Podcasten giver stemmer til handlekraftige borgere og biblioteker, der samarbejder om at gøre deres lokalsamfund mere bæredytige. Vi har også inviteret eksperter i studiet for at de kan inspirere med viden og tips til, hvordan vi kan komme i gang med de bæredygtige handlinger, mindske vores tøjspild og invitere naturen inden for. Du finder podcasten der, hvor du plejer at lytte til podcast eller ved at klikke her

Få inspiration til at facilitere bæredygtige fællesskaber

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i regi af projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL udgivet en ny håndbog, som deler ud af erfaringer fra projektet og gode råd fra eksperter, biblioteksmedarbejdere og top engagerede medborgere, der arbejder for at skabe en bedre verden.  

Bibliotekerne har gode forudsætninger for at skabe lokal handlekraft og opbakning til verdensmålene. Men der er brug for, at borgerne melder sig på banen og er med til at sætte lokale initiativer i gang, som kan inspirere til handling og til at afprøve nye måder at gøre tingene på. Det kan bibliotekerne være med til at understøtte - og det gør de heldigvis.

Du kan downloade guiden her. Eller sende en mail til Kira Gilling Hansen at få tilsendt op til 30 eksemplarer helt gratis, som du kan dele med kolleger og samarbejdspartnere.

Brug dette link: https://lnkd.in/eKBimWv6

NY GUIDE OM AT ARBEJDE MED FÆLLESSKABER OG VERDENSMÅL PÅ BIBLIOTEKET

Mange biblioteker oplever, at de både har et ansvar og særligt potentiale for at inddrage borgere i den bæredygtige omstilling. Men når bibliotekerne søsætter bæredygtige aktiviteter i samarbejde med borgerne, træder de nye stier og får en ny rolle, som man ikke traditionelt forbinder med et bibliotek. Ikke alle ved at, biblioteker også bidrager til den grønne og bæredygtige dagsorden - at bibliotekerne ikke bare stiller lokaler og viden til rådighed, men også griber og handler på de idéer, borgerne kommer med. Der er nok at tage fat på, og der er brug for folk med gode idéer, der har lyst til at sætte aktiviteter i gang sammen med andre.

På baggrund af erfaringer fra mere end 12 bibliotker, der tager del i projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL ar Tænketanken udarbejdet en håndbog til at komme igang med at arbejde med verdensmålene og borgerinddragelse.

 

verdensmål bæredygtighed borgerinddragelse biblioteker

Bestil den nye guide

I guiden får du gode råd, erfaringer og eksempler på, hvordan borgere og biblioteker i fællesskab kan omsætte gode ideer til bæredygtige handlinger. Erfaringer fra projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL viser, at verdensmål og bæredygtighed ikke behøver være kompliceret og svært at gå til.

Erfaringerne er primært baseret på aktiviteter for borgere, der er fyldt 60 år, men kan bruges i alle sammenhænge - også udenfor biblioteket.

Du kan bestille guiden ved at sende mail til projektleder Kira Gilling Hansen. Publikationen er gratis, men vi fakturere for porto.

Du kan også hente guiden elektronisk her

Artikel fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN's årsskrift 2022

Læs artiklen om projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN årsskrift 2022. Her møder du blandt andet Bodil fra Viborg, som bruger sin fritid på at lære andre at pode æbletræer. Bo fra Tranbjerg er blevet en lokal ressource indenfor affaldssortering og cirkulær økonomi. Nanné fra Birkerød har været med til at opstarte en tøjspildsgruppe - og holder oplæg på biblioteker om sine ”200 gode idéer” til at leve mere klimavenligt. Gunner fra Gladsaxe kører madklubber for enlige mænd.

 

Gunner fortæller blandt andet om, hvad det har givet ham at være med: "Jeg vidste ikke spor om verdensmålene selv, før jeg kom med i projektet. Jeg har altid haft nok i min familie og aldrig haft behov for de store sociale kontakter, men jeg kom tilfældigvis ind i det frivillige arbejde og opdagede at, hallo, der er nogen, der kan bruge de ting, jeg byder ind med! Jeg opdagede, at jeg kan gøre en forskel for andre mennesker, og det gjorde, at jeg engagerede mig i tingene. Og jo mere jeg selv engagerer mig, jo flere får jeg i tale"


Læs den fulde artikel her

 

Ny national undersøgelse viser, at seniorer også er meget optagede af bæredygtighed

Bæredygtighed er ikke kun for de unge. Tre ud af fire borgere over 60 år er bekymrede for klimaforandringers effekt på yngre generationer, viser en ny national undersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i samarbejde med Moos-Bjerre A/S gennemført en kvantitativ undersøgelse med i alt 1.078 besvarelser, hvilket er suppleret med kvalitative interviews med borgere 60+ og med verdensmåls- og ældreeksperter.

Undersøgelsen viser blandt andet, at seks ud af ti borgere, der har rundet 60 år, gerne vil bidrage aktivt til en mere bæredygtig fremtid, ligesom tre ud af fire er bekymrede for, at klimaforandringer vil påvirke de yngre generationer. Mere end halvdelen har desuden reduceret deres forbrug af flyrejser, tøjindkøb og plastik de seneste to år - også når de bliver bedt om at se bort fra covid-19.

Når disse tal sammenholdes med, at 66 procent har interesse i aktiviteter, der enten forbedrer miljøet eller øger trivslen blandt andre ældre, tegner det et billede af en målgruppe med stort potentiale for at bidrage til verdensmålsarbejdet.

Udvalgte hovedresultater

Nøjsomhed og bæredygtig adfærd blandt målgruppen 60+

• 41 procent er enige eller meget enige i, at de lever mere bæredygtigt end flertallet af befolkningen, når vi spørger ind til deres forbrug af kød og et lavere madspild. Det begrunder de med, at de lever mere nøjsomt.

• 51 procent har begrænset deres flyrejser de sidste to år - også selvom de bliver bedt om at se bort fra Covid-19.

• 52 procent har begrænset deres tøjforbrug

• 68 procent har forbrugt mindre plastik de seneste to år

Fællesskaber og ensomhed

• Savn af sociale fællesskaber er udbredt: Hver tredje kender andre på deres alder, der savner sociale fællesskaber

• Sociale fællesskaber er vigtige for gruppen af 60+: Mere end halvdelen oplever, at det er vigtigt for dem selv at indgå i sociale fællesskaber

Klima og bæredygtighed optager målgruppen 60+

• 59 procent er enige eller meget enige i, "at de ønsker at bidrage til en mere bæredygtig fremtid".

• 77 procent er bekymrede for, at klimaforandringer vil påvirke de yngre generationers liv.

Tre webinarer om verdensmål

I januar 2022 inviterer Forbundet Kultur og Information, DB2030 og projekt »Sammen om verdensmål – på biblioteket« til tre korte morgenwebinarer om verdensmål. Alle webinarer er gratis og åbne for alle biblioteksansatte, og du kan tilmelde dig alle tre webinarer eller nøjes med et enkelt eller to. Se eller gense de tre webinarer her

Biblioteker og seniorer rykker på verdensmålene – og skaber trivsel

Dette efterår har otte pilotbiblioteker inviteret seniorer med i projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL – og til februar kan 8-10 nye biblioteker komme med på samme rejse.

10 nye biblioteker kan blive del af et landsdækkende projekt fra februar 2022, der skal engagere seniorer i den bæredygtige udvikling. Otte pilotbiblioteker arbejder allerede i dag med verdensmål, bæredygtighedspsykologi, seniorer og designtænkning i projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL. Og det kan dit bibliotek også komme til, når vi inviterer 10 nye biblioteker til opstartsworkshops i februar.

 

Det følger med

 • Workshops og læringsdage med en bæredygtighedspsykolog, designtænkningskonsulenter og Chora2030
 • Digitale spørgetimer og oplæg med undervisere, ressourcepanel/eksperter
 • Del af fagligt netværk og sparringsmøder
 • Fællesskabende aktiviteter og workshops for seniorer, som også kan være afsæt for generationsmøder
 • Håndbog med anbefalinger og koncepter til at arbejde med seniorer og verdensmål i en bibliotekskontekst
 • Midler til aktiviteter og forplejning
 • Besøg i FN Byen hvor vi skal samarbejde med flere verdensmålsaktører. Seniorer og biblioteksansatte bliver inviteret med på en verdensmålsbootcamp og får tilbud om at blive del af et rejsehold.

Designtænkning og verdensmålene

Hvis bibliotekerne skal arbejde sammen med borgerne om verdensmålene har vi brug for værktøjer til både at forstå borgerne, men også til at udvikle sammen med dem. Her er designtænkning et godt bud på det mindset og de metoder, der kan hjælpe bibliotekerne på vej. Det giver værktøjer til at forstå borgerne og se verdensmålene og bæredygtighed fra deres perspektiv. I Sammen om Verdensmål har biblioteker brugt designmetoder til at få mere viden om borgerne: det har været gennem interviews, hjemmebesøg hos borgerne, workshops på biblioteket, besøg i lokalsamfundet og meget mere. Det har givet en række værdifulde indsigter, som nu har hjulpet bibliotekerne med at finde frem til netop de aktiviteter og tiltag, der passer til netop deres målgruppe og deres lokalsamfund. 

 

Om projektet

FN’s verdensmål er blevet en stærk katalysator for nyskabende løsninger og fællesskaber. Rigtig mange aktører bidrager på forskellige måder til den bæredygtige udvikling. Men skal vi som samfund for alvor rykke i retning af at realisere verdensmålene, så bliver flere nødt til at skride til handling. Der findes mange indgange, projekter og platforme designet til at engagere børn og unge i verdensmålene, mens udbuddet til de ældre er mere begrænset.

Med syv pilotbiblioteker i front ville dette projekt skabe lokale fællesskaber med fokus på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Målgruppen var seniorer i aldersgruppen 60+, som havde lyst til at engagere sig i arbejdet med og udbredelsen af verdensmålene. Med bibliotekerne som platform kunne der skabes stærke lokale fællesskaber med udgangspunkt i de ældres egne interesser og virkelighed. Samtidig kunne det styrke trivsel og livskvalitet at skride til handling om noget meningsfuldt i fællesskab med andre.

Folkelig forankring af FN's verdensmål på bibliotekerne

Artikel i 'Danmarks Biblioteker': Bibliotekerne skal være med til at faciliterer den folkelige forankring af FNs verdensmål. Læs artiklen om bibliotekchefternes opfattelse af, hvordan folkebibliotekerne tænker verdensmål og bæredygtighed ind i den lokale virksomhed. Artiklen bringer hovedresultater fra undersøgelse blandt bibliotekshchefer. Læs her s.10-11

Projektet skulle undervejs udbredes til tredive biblioteker. Det var forhåbningen, at aktiviteter om alt fra affald og cirkulær økonomi til ligestilling og uddannelse ville pible frem i hele landet.

Alt i alt kunne dette projekt kaldes en treenighed bestående af bibliotekernes arbejde med verdensmål og lokale fællesskaber, seniorer som en stærk ressource til at skabe mere bæredygtig udvikling samt et fokus på at styrke trivslen blandt de ældre ved at skabe rammer for, at de kan handle sammen i lokale fællesskaber. 

 

Fakta om projektet

 • De syv pilotbiblioteker er Ballerup Bibliotekerne, Horsens Kommunes Biblioteker, Roskilde Bibliotekerne, Rudersdal Bibliotekerne, Stevns Biblioteker, Viborg Bibliotekerne og Aarhus Bibliotekerne.
 • Projektet var forankret i et stærkt tværfagligt partnerskab mellem projektpartnere fra både biblioteker, kommuner, ældreorganisationer, forskere og verdensmålsorganisationer.
 • Projektet var støttet af VELUX FONDEN med 5.5 millioner kroner.
 • Projektet forløb over to år og fire måneder med start i første halvdel af 2021.

”Projektet er en unik mulighed for at bygge bro mellem generationer. Vi ser, at mange er klar til at handle på en bedre og mere bæredygtig verden, og her har vi så muligheden for at sætte det ind i en ramme, hvor biblioteket kan understøtte lokale aktører og være med til at sikre en folkelig forankring. Hvis vi lykkes, er målet at ændre borgere fra en passiv rolle i forhold til en kompleks og måske overvældende global dagsorden til aktiv deltagelse i lokale handlingsorienterede fællesskaber.”

Bibliotekschef Ravinder Kauer-Pedersen, Ballerup Bibliotekerne

Kontaktperson

Projektleder: Kira Gilling Hansen
kgh@fremtidensbiblioteker.dk

Telefon 3110 2358

 

Projektets egne verdensmål

Verdensmål 3

Ældres sundhed og trivsel hænger tæt sammen med at være aktiv og kunne bidrage til og indgå i fællesskaber.

Verdensmål 4

Alle mennesker har brug for at lære hele livet – også ældre. Når vi lærer og oplever sammen, skaber vi fællesskaber og ny viden.

Verdensmål 11

Byer og lokalsamfund skal være inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Det kræver gode og trygge faciliteter, rammer og tilbud, der er tilpasset lokale behov. De lokale biblioteker kan spille en central rolle i dette arbejde.  

Verdensmål 17

Samarbejder med andre lokale aktører, både omkring verdensmål, ældre og fællesskaber, er forudsætningen for at opfylde Verdensmålene.

Centrale målsætninger

 • Mobilisere og involvere ældre i at realisere FN’s verdensmål som aktive deltagere og medskabere af nye løsninger, initiativer og lokale og konkrete hverdagshandlinger.
 • Øge ældre borgeres trivsel og livskvalitet ved at skabe en ramme, hvor de kan bringe egne ressourcer i spil gennem nye lokale fællesskaber.
 • Styrke bibliotekernes aktivt lokalt involverende og fællesskabende rolle og kompetencer overfor ældremålgruppen og i forhold til FN’s verdensmål.

 

Projektet er støttet af VELUX FONDEN med 5.5 millioner kroner.