Verdensmål, ældre & biblioteker

Nyt projekt vil få flere ældre borgere til at engagere sig i FN’s verdensmål. Sammen med biblioteker i syv kommuner på tværs af landet sætter Tænketanken Fremtidens Biblioteker nu gang i et projekt om ældre, verdensmål og biblioteker. Hensigten er at engagere ældre borgere i lokale fællesskaber omkring FN’s verdensmål – og samtidig styrke ældres trivsel gennem dét, at gøre en forskel sammen med andre.

Introduktion til projektet

FN’s verdensmål er blevet en stærk katalysator for nyskabende løsninger og fællesskaber. Rigtig mange aktører bidrager på forskellige måder til den bæredygtige udvikling. Men skal vi som samfund for alvor rykke i retning af at realisere verdensmålene, så bliver flere nødt til at skride til handling. Der findes mange indgange, projekter og platforme designet til at engagere børn og unge i verdensmålene, mens udbuddet til de ældre er mere begrænset.

Med syv pilotbiblioteker i front vil dette projekt skabe lokale fællesskaber med fokus på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Målgruppen er seniorer i aldersgruppen 60+, som har lyst til at engagere sig i arbejdet med og udbredelsen af verdensmålene. Med bibliotekerne som platform kan der skabes stærke lokale fællesskaber med udgangspunkt i de ældres egne interesser og virkelighed. Samtidig kan det styrke trivsel og livskvalitet at skride til handling om noget meningsfuldt i fællesskab med andre.

”Projektet er en unik mulighed for at bygge bro mellem generationer. Vi ser, at mange er klar til at handle på en bedre og mere bæredygtig verden, og her har vi så muligheden for at sætte det ind i en ramme, hvor biblioteket kan understøtte lokale aktører og være med til at sikre en folkelig forankring. Hvis vi lykkes, er målet at ændre borgere fra en passiv rolle i forhold til en kompleks og måske overvældende global dagsorden til aktiv deltagelse i lokale handlingsorienterede fællesskaber.”

Bibliotekschef Ravinder Kauer-Pedersen, Ballerup Bibliotekerne

Projektet vil løbe over to år og fire måneder og skal undervejs udbredes til tredive biblioteker. Dermed er det forhåbningen, at aktiviteter om alt fra affald og cirkulær økonomi til ligestilling og uddannelse vil pible frem i hele landet.

Alt i alt kan dette projekt kan kaldes en treenighed bestående af bibliotekernes arbejde med verdensmål og lokale fællesskaber, seniorer som en stærk ressource til at skabe mere bæredygtig udvikling samt et fokus på at styrke trivslen blandt de ældre ved at skabe rammer for, at de kan handle sammen i lokale fællesskaber. 

 

Fakta om projektet

  • De syv pilotbiblioteker er Ballerup Bibliotekerne, Horsens Kommunes Biblioteker, Roskilde Bibliotekerne, Rudersdal Bibliotekerne, Stevns Biblioteker, Viborg Bibliotekerne og Aarhus Bibliotekerne.
  • Projektet er forankret i et stærkt tværfagligt partnerskab mellem projektpartnere fra både biblioteker, kommuner, ældreorganisationer, forskere og verdensmålsorganisationer.
  • Projektet er støttet af VELUX FONDEN med 5.5 millioner kroner.
  • Projektet kommer til at forløbe over to år og fire måneder med start i første halvdel af 2021.

Kontaktperson

Projektleder: Kira Gilling Hansen
kgh@fremtidensbiblioteker.dk

Telefon 3110 2358

 

Projektets egne verdensmål

Verdensmål 3

Ældres sundhed og trivsel hænger tæt sammen med at være aktiv og kunne bidrage til og indgå i fællesskaber.

Verdensmål 4

Alle mennesker har brug for at lære hele livet – også ældre. Når vi lærer og oplever sammen, skaber vi fællesskaber og ny viden.

Verdensmål 11

Byer og lokalsamfund skal være inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Det kræver gode og trygge faciliteter, rammer og tilbud, der er tilpasset lokale behov. De lokale biblioteker kan spille en central rolle i dette arbejde.  

Verdensmål 17

Samarbejder med andre lokale aktører, både omkring verdensmål, ældre og fællesskaber, er forudsætningen for at opfylde Verdensmålene.

Centrale målsætninger

  • Mobilisere og involvere ældre i at realisere FN’s verdensmål som aktive deltagere og medskabere af nye løsninger, initiativer og lokale og konkrete hverdagshandlinger.
  • Øge ældre borgeres trivsel og livskvalitet ved at skabe en ramme, hvor de kan bringe egne ressourcer i spil gennem nye lokale fællesskaber.
  • Styrke bibliotekernes aktivt lokalt involverende og fællesskabende rolle og kompetencer overfor ældremålgruppen og i forhold til FN’s verdensmål.

 

Projektet er støttet af VELUX FONDEN med 5.5 millioner kroner.