NY undersøgelse om Børn og unges læsning 2021

Der har i mange år været fokus på børn og unges læsning i en verden præget af digitalisering og let adgang til mange medier, ikke mindst i kølvandet på undersøgelsen Børn læsning 2017. Rapporten tydeliggjorde sammen med andre undersøgelser et behov for handling, hvis elever på landets grundskoler skulle rykke blikket fra YouTube og digitale spil over til en bog. For der er enighed på tværs af fagligheder og sektorer: Læsning er en grundkompetence, der både stimulerer fantasien, den kritiske sans og skærper evnen til at fokuseer, fordybe sig og tilegne sig viden. Men der skal særlige indsatser til for at nå derhen, og et af midlerne er et opdateret vidensgrundlag at handle ud fra. Det ligger nu klart med den nye undersøgelse 'Børn og unges æsning 2021'.