Aktiviteter sensommer og efterår 2023

Børn og unges læseglæde: Webinar, 31. august, 14.00 – 15.00

National indsats for børn og unges læseglæde: Et styrket samarbejde mellem folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre 

Den nationale indsats for børn og unges læseglæde er skudt i gang- Konsortiet bag er CFU Danmark, centralbibliotekerne, Center for Anvendt Skoleforskning, PædagogiskLæringsCenterForening, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som leder projektet.  Vi er i gang med den første praksisnære vidensafdækning, som ligger klar primo november. Herefter skal 17 indsatskommuner og 18 følgekommuner i gang med udviklingsarbejde. Kom med på webinar og hør om den nationale indsats:
 

Webinar, 31. august, 14.00 – 15.00
På webinaret præsenteres indsatsen, tilmelding: send mail til Lisbet Vestergaard, lv@fremtidensbiblioteker.dk

 

 

Biblioteksbrug: Aktivitetsrække

Biblioteksbrug i dag og i morgen: Viden og greb
En ny segmenteringsundersøgelse der giver nationale indsigter i, hvad der kan få flere borgere til at bruge biblioteket, samt viden om udviklingsmulighederne og målgruppebaseret biblioteksudvikling. Undersøgelsen gennemføres af Moos-Bjerre Analyse og er baseret på både kvantitative og kvalitative data. Læs mere om de mange aktiviteter:

 

 

Workshop: 29. august, Nyborg, Fremtidens biblioteksrum med nye øjne – et rum for alle (OBS! Venteliste)
Se program: https://danmarksbiblioteksforening.nemtilmeld.dk/8/

 

Webinar: 4. oktober, Ny udsathed ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning
Læs mere og tilmelding: https://danmarksbiblioteksforening.nemtilmeld.dk/13/

 

Formidlingskonference: 8. november, Vartov, København
Læs mere og tilmelding: https://danmarksbiblioteksforening.nemtilmeld.dk/12/

 

Forløb: Publikumsudvikling i fremtidens biblioteker
Læs mere, se datoer og tilmelding her: https://danmarksbiblioteksforening.nemtilmeld.dk/10/

Klimafolkemødet 31. august & 1. september

SAMMEN OM VERDENSMÅL

Projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL er igen i år med på Klimafolkemødet i Middelfart.

 

Klimafolkemøde, 31. august og 1. september, Middelfart, Turkis scene
Se hvordan du kan deltage: https://danmarksbiblioteksforening.nemtilmeld.dk/11

Skønlitteratur og ledelse: Webinar 12. september

Skønlitteratur og ledelse

Hør om erfaringerne fra et pilotprojekt, hvor en gruppe med 7 ledere fra forskellige sektorer er mødtes 6 gange for sammen med en ledelseskonsulent og en litteraturformidler at drøfte og reflektere over ledelsesdilemmaer ud fra kuraterede, skønlitterære tekster. Webinaret er arrangeret sammen med Bibliotekschefforeningen.

 
 

Webinar: 12. september, fra kl. 8.00 – 9.00
Hør om erfaringer fra pilotprojektet herunder litteraturformidlerens centrale rolle.
Tilmelding til Josefine Isafold Nielsen på mail pro@db.dk