Folkemødet 2016: RUMlighed/rumLIGHED

Til folkemødet 2016 var Tænketanken Fremtidens Biblioteker arrangør af debat om bibliotekets rolle i forhold til sociale samfundsudfordringer som f.eks. integration, udsatte børnefamilier, ensomhed, udkantsproblematikker mm. Det blev kritisk drøftet om bibliotekerne skal være en social institution og agere i grænselandet mellem bøger og socialt arbejde for udsatte befolkningsgrupper, samt hvordan og hvor grænsen går?

I debatten deltog:

Ahmad Mahmoud, forfatter; Lisbeth Zornig, Huset Zornig; Paul Natorp, medlem af Frivilligrådet; Louise Eltved Krogsgaard, udviklingskonsulent på projekt ’Småt Brændbart’; Mogens Jensen, MF (S) og Tine Jørgensen, formand for Bibliotekarforbundet, er moderator.


Læs mere om Folkemødet 2016 på DB's hjemmeside

Tænketanken og Folkemødet

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har deltaget aktivt som debatør på Folkemødet siden 2014.


I 2015 blev der med "Verdens mindste folkemøde" sat fokus på den demokratiske dialog, frem for hidsig debat, og på nærvær og folkelighed, i kontrast til det voksende Folkemøde.

Læs kort om Folkemødet 2015 her