Folkemødet 2023

Tænketankens aktiviteter:

Tænketanken deltager igen i år på Folkemødet på Bornholm. Vi er medarrangører af tre debatter sammen med Bibliotekschefforeningen, Forbundet Kultur og Information, Danmarks Biblioteksforening under betegnelsen (Danmarks Biblioteker). Det foregår på Kulturens Plads, som Dansk Kulturliv står bag. Her vil være en perlerække af debatter og aktiviteter, der sætter fokus på kulturens inflydelse på indvidet og samfundet. 

 

Torsdag d. 15. juni

Kulturen til kamp mod Corporate Bullshit

Vores arbejdsliv er udfordret og kalder på nye rammer, rummelighed og ledelse. Hvad kan kulturen?

Alt for mange oplever et arbejdsliv præget af mistrivsel, stress og udbrændthed. Samtidig tillægger vi arbejdet stor personlig værdi fordi det giver identitet og mening. Vi står i en brydningstid, hvor generationskløfterne vokser sig større, hvor mange unge efterspørger andre og nye former for rammer, rummelighed og ledelse. 

Det kalder på nye måder at skrue vores arbejdsliv og -marked sammen på. Her kan kulturen og særligt skønlitteraturen spille en vigtig rolle. Den kan nemlig få os til at stoppe op, reflektere, være i tvivl – og tilmed trives i det. 

Deltagere: Forfatter Lean Pejtersen, Ulla Højland Jensen, First Vice President, Danica Pension, Tine Segel, forperson Forbundet Kultur og Information, Michala Schnoor, erhvervspsykolog, Organisation og Lasse Horne Kjælgaard, direktør Carlsbergfondet. Moderator: Rasmus Faber, Kulturmonitor

Debatten følges op af dialogmøde i Kulturens Salon.

Arrangeret af: Bibliotekschefforeningen, Forbundet Kultur og Information, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Se det fulde program for Kulturens Plads her

Lørdag d. 17. juni

Leave no one behind: Hvem kan se sig selv i kulturlivet?

Kulturen er for alle, men hvad betyder det? Hvilken rolle spiller repræsentation? Hvem sikrer den?

Kulturens aktører skal sikre, at alle har adgang til viden og kulturaktiviteter. Det skal de for at indfri FN’s verdensmål, der bygger på løftet om, at ingen må lades i stikken.

Kulturen skal være for alle. Men hvad betyder det? Her hører enigheden hurtigt op.

Deltagerne skiftes til at fortælle, hvem de er, og hvorfor de har brug for en stemme og et spejl. Herefter indleder vi en paneldebat, hvor vi bl.a. spørger:

Har visse grupper særligt behov for repræsentation? Hvor går grænsen mellem repræsentation og særinteresse? Har kulturaktørerne forpligtelse til at sikre mangfoldighed?

Deltagerne tæller: Nadeen Aiche, forperson, Mino Danmark, Ravinder Kaur-Pedersen, bibliotekschef, Ballerup Bibliotekerne,  Olivia Orlandi Grant, sekretariatsleder, Ungdomsbureauet, Paw Østergaard (S), formand, Danmarks Biblioteksforening ogCharlotte Haagendrup (KF), formand for Kulturudvalget, Egedal Kommune

Moderator: Rasmus Faber, Kulturmonitor

Arrangører: Bibliotekschefforeningen, Forbundet Kultur og Information, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Se det fulde program for Kulturens Plads her

Lørdag d. 17. juni

Skal de unge blot være tilskuere til de gamles demokrati?

Engagementet er i top, selvtilliden i bund. Kan kulturen give de unge det rum og sprog, de mangler?

De unges samfundsengagement er i top. Alligevel er de ramte på deres demokratiske selvtillid.

De føler sig ramte af nyhedstræthed og den hårde debat. De føler hverken, at de har tid eller overskud til at deltage. At de ved eller er gode nok. Det er en demokratisk udfordring, der kalder på nye tilgange.

Ét bud er skønlitteraturen. Med afsæt heri kan vi tale om store spørgsmål i et præstationsfrit rum. Her øver vi os i at se nuancer og sætte os i andres sted. I at sætte ord på. I demokrati.

Kom og tag del i samtalen om ungeengagement, skønlitteratur og præstationsfrie rum.

Deltagerne tæller så vidt:

Mette Steenberg, direktør, Læseforeningen, Lucas Skræddergaard, styrelsesmedlem, DUF
Louise Krogsgård, udviklingskonsulent, Brønderslev Bibliotek og Jakob Lundbye, projektleder, UngKult.

Moderator: Simon Rosenstand, projektleder, Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Arrangører: Bibliotekschefforeningen, Forbundet Kultur og Information, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Se det fulde program for Kulturens Plads her