Frivillighed - 2013

Tænketankens undersøgelse af frivillige viser at 58 % af folkebibliotekerne forventer at inddrage flere frivillige til nye opgaver i fremtiden. Men kompleksiteten er stor og det er ikke uden udfordringer. Frivilligheden er under konstant forandring, og ikke mindst tales der om Frivillighed 2.0, som er en slags frivillighed efter frivilligheden. Undersøgelsen så på, hvad betyder det har for frivilligheden selv, måden man arbejder med frivillige på, og hvilken platform bibliotekerne kan udgøre i denne udvikling.

Hovedresultater fra undersøgelsen viser, at:

  • 2 ud af 3 folkebiblioteker har frivillige tilknyttet
  • Der er i gennemsnitligt 26,5 frivillige pr. bibliotek
  • De bidrager med ca. 112,5 timer pr. måned
  • De udgør 2 % af det samlede antal årsværk på folkebibliotekerne
  • 58 % forventer at involvere flere frivillige i fremtiden