Hovedresultater fra rapporten

Borgerne bruger de digitale bibliotekstilbud mere og mere. I dag bruger 46% af befolkningen de digitale tilbud, og hver fjerde borger har gjort det digitale tilbud til en fast del af deres biblioteksvaner.

 

Mindsker adgangsbarriererne

Det digitale bibliotek er vigtigt, da det kan være med til at reducere adgangsbarriererne til bibliotekstilbuddene for mange borgere. Der er særligt to aspekter, der normalt har betydelig effekt på biblioteksbrug: Uddannelsesniveau og afstand til nærmeste bibliotek.

 

Uddannelsesniveau

Rapporten viser, at uddannelsesniveau har mindre betydning for den digitale biblioteksbrug, end i den fysiske. De digitale bibliotekstilbud kan på den måde være en betydningsfuld faktor i forhold til at nå nye biblioteksbrugere.

 

Afstand

Undersøgelsen viser, at jo længere væk man bor fra det fysiske bibliotek, jo hyppigere bruger man det digitale bibliotek i sammenligning med brugere, som bor tæt på deres fysiske bibliotek.

Tæt sammenhæng mellem brugen af det fysiske og digitale bibliotek

Undersøgelsen peger på flere aspekter, der har betydning for brugen af det digitale bibliotek. Den vigtigste faktor for brugen af det digitale bibliotek er brugen af det fysiske bibliotek, og meget få er kun digitale biblioteksbrugere. Brugen af det fysiske bibliotek fremmer altså brugen af det digitale bibliotek og vise versa.

 

Digitale forventninger kombineret med fortsat fysisk tilstedeværelse

37% af borgerne mener, at der skal satses på udvikling af de digitale bibliotekstilbud frem for de fysiske bibliotekstilbud. Samtidig mener 90% af borgerne, at det fysiske bibliotek skal bestå, uanset i hvor høj grad folk går over til digital biblioteksbrug.

 

Forundersøgelse

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med ca. 6500 besvarelser og inddrager desuden data og findings fra en kvalitativ forundersøgelse foretaget af Actant i 2016. Forundersøgelsen er baseret på 12 etnografiske dybdeinterviews. Forundersøgelsen er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Endeligt er rapporten suppleret med 5 interviews.

Digitalt biblioteksbrug

46% af befolkningen bruger de digitale bibliotekstilbud i dag (ca. 1 gang årligt).

28% bruger det mindst én gang om måneden (hyppig bruger). Til sammenligning viste en undersøgelse fra 2014, at andelen af hyppige brugere dengang var 14%.

90% af befolkningen mener, at de fysiske biblioteker skal bestå, uanset i hvor høj grad folk går over til digital biblioteksbrug.

37% af befolkningen mener, at der skal satses på udvikling af digitale bibliotekstilbud frem for fysiske.

De tre mest benyttede digitale bibliotekstilbud

- 64% af de digitale biblioteksbrugere benytter bibliotek.dk
- 53% af de digitale biblioteksbrugere benytter eReolen
- 44% af de digitale biblioteksbrugere benytter Filmstriben

Otte digitale segmenter – med store forskelle

Rapporten præsenterer otte digitale befolkningsgrupper, der adskiller sig på en lang række forskellige parametre: Køn, alder, uddannelse, fysisk og digitalt biblioteksbrug, digitaliseringsgrad i øvrig, inspirationskilder, brugsformål, forventninger mm.
De otte segmenter præsenteres med en række nøgletal mht. deres brugsmønster, barrierer og motivation i forhold til digitalt biblioteksbrug.

 

Figuren til venstre illustrerer de otte segmenter samt andele i befolkningen.

 

Segmenternes brug af digitale bibliotekstilbud

Figuren illustrerer procentandel hyppige brugere af det digitale bibliotek på tværs af segmenter.
Procentandelene er den andel, som har angivet at bruge det digitale bibliotek en eller flere gange om ugen eller måneden.

 

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen