Konference: "En generation af stærke læsere: børns læselyst og læsekultur"

Den 28. februar afholdte Tænketanken Fremtidens Biblioteker en konference, som en del af et projekt om børns læselyst anno 2017. Det var også dagen, hvor den samlede rapport "Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik" udkom, og var blandt andet med til at danne grobund for en god dag med mange interessante oplæg fra et bredt spektrum af oplægsholdere.

børn og unges læsning læsning medier