Læringsforløb og workshops med fokus på børns læselyst

I september 2017 offentliggjorde Tænketanken Fremtidens Biblioteker en kvantitativ undersøgelse af de 9 til 13-åriges læsevaner i fritiden. 

Hovedkonklusionerne var klare: 

  • Børn læser generelt mindre i fritiden.
  • Især pigerne har ændret deres læsevaner.
  • Der er en klar sammenhæng mellem øget tidsforbrug online og mindre fritidslæsning af bøger. 
  • Børns tre primære inspirationskilder til læsning er: Film, venner og deres mor. Folkebiblioteket figurerer ikke på denne top tre.

Undersøgelsen kalder på handling og udvikling med fokus på børns læselyst.

 

Derfor vil vi gerne invitere bibliotekernes medarbejdere til at deltage i et læringsforløb primo 2018.


Bemærk: Tilmeldingsfristen er mandag den 8. januar 2018

 

Læringsforløb med fokus på børns læselyst:  

Undersøgelsen er en del af det landsdækkende projekt En generation af stærke læsere – greb til læselyst, der med ny viden skal styrke bibliotekernes formidling til børn. Projektets vidensdel skal nu ud at arbejde på bibliotekerne. Det sker med et forløb med læselystvisitter i 2018. Forløbet består af en start- og afslutningsworkshop og et mellemliggende praksisbesøg. Her besøger kolleger fra forskellige biblioteker hinanden og møder andres praksis i arbejdet med børns læsning. For den enkelte medarbejder er det samlede timeforbrug cirka tre arbejdsdage.

 

Projektet er støtte af Slots-og Kulturstyrelsen, Danmarks Biblioteksforenings Fond og Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond

Om forløbet og læselystvisitter:

Forløbet indebærer deltagelse i 1 opstartsworkshop, hvor vi kommer i dybden med den samlede undersøgelse, et besøg ude, et besøg fra et andet bibliotek (læselystvisitter) og en opsamlende workshop. Her deler vi viden og giver input til et idékatalog. Vi samler også op på den viden og de refleksioner, som projektet har givet anledning til internt i biblioteksverdenen.

 

Læselystvisitterne udspringer af den anerkendte metode ’forbløffende praksis’, hvor der arbejdes med observationer og forundring i struktureret form. Læselystvisitterne gør, at man bliver klogere på egen praksis ved at opleve andres. Man får ny inspiration og et grundlag for at diskutere og reflektere over, hvorfor man gør som man gør i egen praksis. Dette kan danne afsæt for små ændringer i hverdagen eller konkrete tiltag, man kan igangsætte på eget bibliotek. At tage på læselyst-visit kræver forberedelse og opfølgning, og der er udviklet en guide til, hvordan observationerne senere kan bringes i spil.

 

Hvem kan deltage?

Hvert deltagende bibliotek kan sende 1-2 deltagere til forløbet. Forløbet er målrettet biblioteksansatte, der arbejder med børn og unge.
Det koster 450,- dkr at deltage i forløbet.

Har du spørgsmål om deltagelse i workshopforløbet, så skriv til projektleder Lisbet Vestergaard (lv@fremtidensbiblioteker.dk)


Tid og sted:

Hold 1

Workshop 1: 6. februar, Aalborg Central Bibliotek

Workshop 2:  20. marts, Herning Central Bibliotek
Læselyst-visit og genvisit placeres i tidsrummet mellem 7. februar og 19. marts

Hold 2

Workshop 1: 7. februar, Vejle Central Bibliotek

Workshop 2:  21. marts, Odense hovedbibliotek
Læselyst-visit og genvisit placeres i tidsrummet mellem 8. februar og 20. marts

Hold 3

Workshop 1: 8. februar, Roskilde Centralbibliotek

Workshop 2:  22. marts, Roskilde Centralbibliotek
Læselyst-visit og genvisit placeres i tidsrummet mellem 9. februar og 21. marts