Lyd - en konference om lydbøger

Bogmarkedet er midt i en omfattende digitalisering. E-bøger har længe været i vækst,
men det er først i de sidste par år, at borgerne for alvor har taget lydbøgerne til sig. Udviklingen og konsekvenserne heraf, er derfor interessante at kigge på.

Om projektet

Konferencen tager afsæt i den nye rapport Analyse af udviklingen på lydbogsmarkedet. Formålet med rapporten er at udarbejde en positionsstrategi med konkrete tiltag for, hvordan bibliotekerne skal håndtere udviklingen på lydbogsmarkedet i forhold til kommercielle tiltag.

Rapporten sætter fokus på udviklingen på lydbogsmarkedet både nationalt og internationalt, og giver anbefalinger til, hvordan eReolen fremadrettet bør positionere sig for at styrke sin position på lydbogsmarkedet. Fx viser Tænketankens egen undersøgelse af brugen af det digitale bibliotek, at omkring 4 % benytter Mofibo, mens 15 % benytter eReolen (læs mere her).

I rapporten sættes der bl.a. fokus på trends og tendenser i den globale kontekst og der undersøges mere specifikke aktører, for at finde inspiration og vurdere konkurreperspektivet. 

Desuden behandles forbrugernes lydbogsvaner, ønsker og oplevelser med tjenesterne.

På baggrund af dette gives input til udarbejdelsen af et Value Proposition Map, der udkrystalliserer elementerne i den fremadrettede positioneringsstrategi for eReolen.

 

Konference den 5. december

Selve konferncen "Lyd - en konference om lydbøger" afholdes tirsdag den 5. december kl. 9.30-15.15 på Middelfart Bibliotek, Middelfartsalen.

Konferencen afholdes i forbindelse med lanceringen af eReolens nye rapport Analyse af udviklingen på lydbogsmarkedet – en rapport, der er støttet af Danskernes Digitale Bibliotek, Slots-og Kulturstyrelsen gennem projektet Audiobook Boom. Rapporten er udarbejdet af In2Media/Charlie Tango.

Læs mere om konferencen og vores oplægsholdere i invitationen her

Tilmeld dig via linket her