Strategiske trædesten mod National Læsestrategi

- mobilisering og input

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har med projektet ’En generation af stærke læsere: greb til læselyst’ skabt ny og unik viden via en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af børns læsevaner, læselyst og bibliotekskultur. Undersøgelserne kalder på både retning og handling for at sikre en læsekultur blandt børn og unge. For selv om børnene i undersøgelserne på mange måder er selvhjulpne, har lært at læse, bevæger sig rundt på mange digitale platforme og i mange tilfælde selv kan tage bussen til det nærmeste folkebibliotek, så er det ikke nok. Børn på mellemtrinnet har fortsat brug for, at voksne omkring dem interesserer sig for deres læsning og mediebrug og ikke slipper dem for tidligt. Derfor har Danmarks Biblioteksforening taget initiativ til en National Læsestrategi.

 

Danmarks Biblioteksforening og en bred kreds af partnere giver deres bud på en ny national læsestrategi for børn og unge i denne publikation.

Børn læser mindre litteratur i deres fritid. Hvert tredje barn læser aldrig eller sjældent bøger uden for skolen. Det er en udvikling, vi som forældre, fagpersoner, beslutningstagere og politikere skal handle på. Derfor har Danmarks Biblioteksforening taget initiativ til udarbejdelsen en national læsestrategi.

Læsning af litteratur er en værdifuld aktivitet i sig selv. Det gør læsning til noget specielt – et kulturelt gode, som alle børn uanset baggrund og forudsætninger har ret til at opleve.  Derudover har læsningen også en række positive effekter:

 • Den styrker børns identitetsdannelse, empati og dannelse.
 • Den træner de læsekompetencer, der stadig er afgørende, fordi læsning er fundamental i uddannelsessystemet og for deltagelse i samfundslivet.
 • Den styrker børns evne til at fokusere og bringer mange mentale processer i spil.

Vi ved, at læsning ikke kun er noget, børn lærer i skolen. Læsning er heller ikke noget, børn kun har brug for i skolen. Derfor har Danmarks Biblioteksforening inviteret en kreds af partnere til at være med. De seneste års udvikling har lært os, at ingen sektorer på egen hånd kan fremtidssikre børns lyst til læsning.

Den nationale læsestrategi for børn og unge vil kaste lys på værdien af læsning i et bredt perspektiv og sætte gang i handlinger. Det skal være enkelt for forældre, politikere og fagfolk at gøre læsning til en central del af børns liv.

Oplægget til den nationale læsestrategi blev præsenteret på en høring på Christiansborg den 11. september 2019. Læs mere her

 

Strategiske Trædesten - et strategisk forarbejde

Tænketanken modtog støtte fra Danmarks Biblioteksforenings Fond af 2012 til at igangsætte en proces med at mobilisere væsentlige aktører og levere strategiske input før udviklingen af strategien. Det har vi blandt andet gjort ved at samle 50 repræsentanter fra forskellige sektorer i september 2018, og bedt dem om at tegne de første kridtstreger for en national strategi, der skal få flere børn til at læse mere, at læse bedre og læse af lyst. Vi kalder det ”strategiske trædesten”. Det er disse trædesten inklusive Tænketankens anbefalinger til Danmarks Biblioteksforening, der ligger til grund for strategioplæg. Læs oplægget her
 

Der blev arbejdet med 4 temaer og de er uddybet her.

De strategiske temaer:

 • Tema 1:
  Læsekultur i en digital og analog verden
 • Tema 2:
  Tilgængelighed
 • Tema 3:
  Fagprofessionelles betydning for børns læsning
 • Tema 4:
  Forældres rolle
Workshop i Forfatterforeningen d. 26. september 2018 Workshop i Forfatterforeningen d. 26. september 2018

Aktører fra følgende organisationer deltog i det strategiske forarbejde:

 • Albertslund Kommune
 • Bibliotekarforbundet
 • Bibliotekschefforeningen
 • Boghandlerforeningen
 • BookBites
 • Børne- og Kulturchefforeningen
 • Danmarks Biblioteksforening
 • Danmarks Lærerforening
 • Danske Forlag
 • Danske Skoleelever
 • Danske Skønlitterære Forfattere
 • Dansklærerforeningen
 • DBC
 • Egmontfonden
 • eReolen
 • Forfatterforeningen
 • Gyldendal
 • Herning Centralbibliotek
 • Høst og Søn
 • IBBY Danmark
 • Kommunernes Landsforening
 • Københavns Universitet
 • Læs for Livet
 • Læsekonsulenternes Landsforening
 • Maneno Aps
 • McDonalds Danmark
 • Medierådet for Børn og Unge
 • Nationalt Videncenter for Læsning
 • NOTA
 • Odense Centralbibliotek
 • Ordet Fanger
 • Pædagogisk LæringsCenterForening
 • Skole og forældre
 • Skolelederforeningen
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Tellerup
 • Trivium
 • Tænketanken Fremtidens Biblioteker
 • UC Lillebælt
 • Aalborg Centralbibliotek

Aktører fra følgende organisationer deltog i det strategiske forarbejde:

 • Albertslund Kommune
 • Bibliotekarforbundet
 • Bibliotekschefforeningen
 • Boghandlerforeningen
 • BookBites
 • Børne- og Kulturchefforeningen
 • Danmarks Biblioteksforening
 • Danmarks Lærerforening
 • Danske Forlag
 • Danske Skoleelever
 • Danske Skønlitterære Forfattere
 • Dansklærerforeningen
 • DBC
 • Egmontfonden
 • eReolen
 • Forfatterforeningen
 • Gyldendal
 • Herning Centralbibliotek
 • Høst og Søn
 • IBBY Danmark
 • Kommunernes Landsforening
 • Københavns Universitet
 • Læs for Livet
 • Læsekonsulenternes Landsforening
 • Maneno Aps
 • McDonalds Danmark
 • Medierådet for Børn og Unge
 • Nationalt Videncenter for Læsning
 • NOTA
 • Odense Centralbibliotek
 • Ordet Fanger
 • Pædagogisk LæringsCenterForening
 • Skole og forældre
 • Skolelederforeningen
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Tellerup
 • Trivium
 • Tænketanken Fremtidens Biblioteker
 • UC Lillebælt
 • Aalborg Centralbibliotek