Studerendes tekstpræferencer - 2014

 

Tænketankens undersøgelse af studerendes præferencer for digitalt eller fysisk studiemateriale viser, at mere end hver 4. studerende på videregående uddannelser foretrækker digitale studiematerialer. Men der er store forskelle afhængigt af, hvilken form for studiemateriale, der er tale om. 79 % af de studerende foretrækker således stadig lærebøger i fysisk form.

Undersøgelsen er foretaget af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker blandt 506 studerende på mellemlange og lange videregående uddannelser. Den viser, at 26 % af de studerende overvejende eller altid vil vælge digitale lærebøger, artikler eller forskningslitteratur. Der er dog store forskelle på hvilken form for studiemateriale, der er er tale om:  79 % af de adspurgte studerende foretrækker fysiske lærebøger og 43 % foretrækker artikler i elektronisk udgave.

Markante kønsforskelle i valget mellem digitalt og fysiske studie materiale

Undersøgelsen viser tydelige kønsforskelle i de digitale læsepræferencer, hvor mandlige studerende har markant større præference for digitale studiematerialer end kvindelige studerende. Undersøgelsen viser, at 18 % af de mandlige studerende foretrækker digitale lærebøger mod kun 6 % af de kvindelige studerende; 57 % af de mandlige studerende foretrækker artikler i digital form mod 32 % af de kvindelige og endelig printer kvindelige studerende langt oftere studiematerialet på papir end deres mandlige medstuderende.

Resultater

26 % af de studerende foretrækker digitalt studie materiale (digitale lærebøger, artikler eller forskningslitteratur)

43 % af de studerende på videregående uddannelse foretrækker artikler i digital form

​79 % af de studerende foretrækker lærebøger i fysisk form

18 % af de mandlige studerende foretrækker digitale lærebøger mod 6 % af de kvindelige medstuderende

68 % af de mandlige studerende vælger ofte eller altid at læse studiematerialet digitalt fremfor at printe det. Den tilsvarende andel blandt de kvindelige studerende er 41 %

77 % foretrækker skønlitteratur som fysisk bog

70.000 danske studerende bruger jævnligt folkebiblioteket som fysisk ramme i forbindelse med deres studier.