Undersøgelser af folkebiblioteket

Fremtidens Biblioteker, Axciell, 2016

Analyseinstituttet Wilke har undersøgt danskernes forhold til deres bibliotek for Axciell. 1.005 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år er spurgt om deres forhold til biblioteket. Blandt de vigtigste konklusioner er, at danskerne jævnligt besøger det lokale bibliotek, og bogen af pap og papir er stadig hovedattraktionen. Men den rivende digitale udvikling vil forandre bibliotekerne. Det fysiske bibliotek vil stadig være det bærende element, men det skal kunne mere, og mere digitalt indhold står højt på danskernes ønskeliste.
Læs rapporten her

 

Folkebiblioteker i tal 2015
Kulturstyrelsen årlige udgivelse med nøgle tal for de folkebibliotekernes virksomhed i det foregående år. Publikationen kombinere data fra folkebibliotekernes indberetninger til Danmarks Statistik og Biblioteksbarometeret for 2015.
Se rapporten her

 

Bedre Biblioteker 2013 | Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsens undersøgelse viser, hvad biblioteksbrugere synes om deres bibliotek og de mange forskellige tilbud, som stilles til rådighed. 27.000 brugere fordelt mellem 179 biblioteker deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen er den mest omfattende af sin art hidtil. Generelt er der meget stor tilfredshed og især med service, hjælp og vejledning fra personalet. Læs rapporten her

 

NonUser 2012 | Moos-Bjerre Analyse for bibliotekerne på Fyn

En kvantitativ undersøgelse blandt den fynske befolkning med fokus på den del af befolkningen, der ikke bruger folkebibliotekerne. I rapporten kan man blandt andet læse, hvor mange procent af Fyns befolkning der benytter bibliotekerne og hvor mange af dem, der ikke benytter biblioteket.
Læs rapporten med resultaterne af undersøgelsen her

 

Biblioteker & biblioteksbrug i tal 2012 | Moos-Bjerre Analyse for Tænketanken

Michael Moos-Bjerre har lavet første opsamling af dokumentation og undersøgelser af biblioteker og biblioteksbrug.
Læs resultaterne her

 

Samarbejde mellem borgerservice og biblioteker | DB undersøgelse

Danmarks Biblioteksforening har senest i efteråret 2011 gentaget en undersøgelse fra 2009 af hvilke samarbejdsmodeller der eksisterer rundt omkring i kommunerne.
Læs om og se resultaterne af undersøgelserne her

 

Samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker | DB undersøgelse

Danmarks Biblioteksforening spurgte i foråret 2011 kommunerne om der foregår samarbejde mellem biblioteket og de folkeoplysende organisationer.
Se svarene og læs mere om samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker her

 

Biblioteksbrugernes vaner 2009 | DB undersøgelse

Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet og HK Kommunals Biblioteksudvalg fik i 2009 lavet en Gallupundersøgelse af brugernes vaner
Se hele undersøgelsen

Engelske undersøgelser om emnet

 

Pew Research Center – Libraries 2016

Trends in visiting public libraries have steadied, and many Americans have high expectations for what their local libraries should offer.
Se undersøgelsen

 

Undersøgelse fra OCLC: The Library in the Life of the User: Engaging with People Where They Live and Learn

Ny undersøgelse fra OCLC om brugeradfærd. Undersøgelsen illustrerer hvordan noget brugeradfærd ændres i takt med den teknologiske udvikling mens noget forbliver.
Læs mere her

 

Ny rapport fra PewReserachCenter: Libraries at the Crossroads

Ny undersøgelse fra PewResearchCenter 2015 viser at borgerne i USA efterspørger nye services og at bibliotekerne er vigtige for lokalsamfundet.
Læs mere om rapportens resultater her

 

Forskningsresultater fra USA
Resultater fra Pew Research Center viser, at unge amerikanere læser flere bøger og bruger biblioteket hyppigere end deres ældre landsmænd.
Læs mere her