Vidensoversigt: Greb til Læselyst

Oversigt over baggrundsviden til projekt "En generation af stærke læsere - Greb til læselyst"

TEMA: Børn og læsning

 
Undersøgelse om, at børn kan blive bedre til at læse ved forældres hjælp (kan evt. overføres til bibliotekers hjælp).

Når børn vælger litteratur, 2014: 
Ph.d. afhandling af Stine Reinholdt Hansen omkring børns læsevaner og lyst til at læse.

Læselyst, 2014: 
Kulturministeriets projekt fra 2010-2014 omkring børns læselyst.

Projekt READ, Aarhus, 2014:
READ skal styrke børnenes sprog og læsning og skabe ny forskningsbaseret viden, der kan styrke vejledningen af forældrene i forhold til børns sprog- og læseudvikling.

For the Love of Reading! New Strategies to Engage the Next Generation of Readers, 2013:
Artikel om The National Library Board (NLB) i Singapores strategi for få børn og unge voksne til at læse af lyst.

Børnelitteratur i skolebiblioteket, 2012: 
Bog om hvordan den nye børnelitteratur formidles til eleverne i grundskolen og til dansklærerne.

Research evidence on reading for pleasure, Department for Education, UK, 2012:

Fritidslæsning har effekt på sandsynlighed for højere uddannelse og overgår andre faktorer som socioøkonomiske forhold.

Videnskab.dk, 2011: 
Undersøgelse viser at danske børn er blevet dårligere til at læse siden 1991, da de bruger mere tid på computerspil, end på at læse bøger.

National Literacy Trust, Public libraries and literacy, 2011:
Biblioteksbrug har positiv effekt på fritidslæsning (uden for skolen).

Læselyst og læring, Romme og Madsbjerg, 2010: 
Bog som sætter fokus på læselyst, og hvorfor den er af så stor betydning for børns læring.

Fritidslæsnings og læsekompetencer, Pisa s. 57, 2009:
Fritidslæsning har stor betydning for udviklingen af børns læsefærdigheder. Ifølge PISA-undersøgelsen fra 2009 kan fritidslæsning på en halv time hver dag rykke børn et helt skoleår i læsefærdigheder.

Hvad skaber en lystlæser, 2007:
Undersøgelse udført af Gentofte Bibliotek og Center for Børnelitteratur.

Fritidslæsning og læsekompetence, UVM, 2001:
Publikation som omhandler at læsefærdighed hænger sammen med fritidslæsning.

 

TEMA: Biblioteker og folkeskolen

”Mit rum for læring og oplevelser”, 2014/2015: 
Projekt fra Struer Bibliotek omkring samarbejde mellem folkebiblioteket og folkeskolen.

Bibliotekarforbundet, 2014: 
Rapport om samarbejde mellem folkebiblioteker og folkeskolen.

Skoler og bibliotek skaber rum til innovation, Folkeskolen.dk, 2014: 
Hvidovre kommune med innovationsprojekt mellem skolebørn og folkebiblioteket.

Gentofte centralbibliotek, 2014: 
Idekatalog over skolesamarbejder.

Partners in Success: When school and public librarians join forces, kids win, 2013:
Artikel fra School Library Journal, omkring forskellige skoler i USA har samarbejdet med folkebiblioteker.

Public Libraries and Literacy, National Literacy Trust, 2011: 
Engelsk undersøgelse af unges læsevaner, brug af biblioteker, samt forhold mellem folkebiblioteker og skoler.

 

TEMA: Digitalisering og læsning

Tænketanken 2016: 
Undersøgelse omkring at studerende på videregående uddannelser foretrækker at læse digitalt.

PIRLS, 2016:
I 2015-16 gennemføres en ny PIRLS-undersøgelse, hvor man for første gang også undersøger læsning af elektroniske tekster - noget som i stigende grad bliver et vilkår i skolen også for elever i 4. klasse.

Inspirationsoplæg – den digitale udvikling af børneområdet, 2015: 
Oplæg fra Danske Digitale Biblioteker.

Projektrapport: digital læselyst i børnehaven, 2014/2015:
140 børn fra 4-12 år medvirkede i projektet fra Hosens kommune bibliotek.

Case study af cand.pæd. Morten Jensen, Børns læsning af e-bøger, 2014

Årsrapport 2012-2013: Børn og unges digitale hverdagsliv:
Safer Internet Center Denmark.

 

TEMA: Folkeskoler og samarbejde om kulturelle tilbud

Skoler og museer indleder kæmpe projektsamarbejde, Folkeskolen.dk, 2014: 
‘Interactive Culture Explore’, nyt kunst- og kulturformidlingsprojekt, der viser skoler og museer veje til nye digitale læringsformer, der er tilpasset den måde, elever bruger medieplatforme i dag.

Museerne står og tripper for at få din skoleklasse på besøg, Folkeskolen.dk, 2014: 
Samarbejde mellem museer og folkeskolen.

 

TEMA: Bibliotekerne

Biblioteket er et vandhul for udsatte børn og unge, 2016: 
En artikel om at biblioteket kan skabe et fællesskab for børn og unge, som kan hjælpe den fagligt og socialt.

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi, 2015:
Undersøgelse af Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Kulturvaneundersøgelse, 2012: 
Viser at udviklingen i brugerandele af biblioteket har været faldende fra 2/3 til godt 1/3, så hen ved halvdelen af befolkningen i dag kan karakteriseres som ikke-brugere af bibliotekerne. Særlig har denne nedgang været i den yngre del af befolkningen. Undersøgelsen viser også at folkebibliotekerne er leverandør af 40% af al fritidslitteratur.

Change in School Librarian Staffing Linked with Change in CSAP Reading Performance, 2005 to 2011, 2012: 
Rapport fra Colorado, viser at skift i personale på biblioteker, og tilgang, har effekt på skolebørn der bruger bibliotekerne og deres læseevne.

Biblioteksstyrelsen, 2007:
Ti bud på fremtidens biblioteksbetjening af børn.

Læring i folkebiblioteket, 2006: 
Projekt i Århus kommune der skulle bidrage til at udforske, hvordan biblioteket kan understøtte borgernes læring og aktiviteter som aktive medborgere i det demokratiske samfund.