Reportage: workshop om fremtidens biblioteksrum

Den 29. august afholdt Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Lokale og Anlægsfonden en workshop om fremtidens biblioteksrum. Læs mere om dagen her.

I Lokale og Anlægsfondens ombyggede remise ved Nyborg Fjord sidder 70 skarpe fagpersoner klar med nybrygget kaffe og friske notesblokke til en dag i biblioteksrummets tegn. Workshoppen er første arrangement i forbindelse med segmenteringsundersøgelsen 2023, hvor der løbende tages livtag med undersøgelsen tre temaspor ”publikumsudvikling”, ”udsatte brugergrupper” samt ”rum, funktion og fællesskab”. Denne dag fokuserer vi på at sikre et biblioteksrum for alle, når deltagerne skal blive klogere på, hvordan ligeværdighed, inklusion og personlig tilpasning kan tænkes ind i et biblioteksrum, der skal rumme stadig flere funktioner og dække en bred vifte af brugergruppers ønsker og behov.

Samspillet mellem faciliteten, aktiviteten og brugeren giver gode rum

Anna Hassel og Birgitte Carlsen fra Lokale og Anlægsfonden lægger ud med at fortælle om LOA’s filantropiske arbejde og fondens tendensanalyse Fremtidens Kulturbyggeri, der identificerer fem trends, der præger de moderne danske kulturbyggerier, som brugerne oplever som mest velfungerende. Der bliver lagt fokus på, hvordan arkitekturen og rummet kan formes og samspillet mellem faciliteten, aktiviteten og brugeren kan sikre interessante og relevante rum, selv når rummet skal være flerfunktionelt og rumme både mange funktioner og forskellige brugere.

”Vi ser at bibliotekerne får flere og flere krav, som de har brug for hjælp til at løfte. Her ser vi, at vi kan hjælpe.” – Lokale og Anlægsfonden

 

LOA har sat ind med et øget fokus på bibliotekerne, hvor der med en bred brugerskare skal sættes forskellige arkitektoniske fokus i spil. Biblioteksrummet skal rumme mange forskellige typer brugere – f.eks. faste brugere, tilbagevendende og nye brugere, og brugere med særlige behov – og det vil være forskellige hensyn og rumlige greb der skal til, for at sikre biblioteksrummets sociale bæredygtighed med inkluderende faciliteter, der kan imødekomme de forskellige brugergrupper.

At tænke biblioteksrummet med udgangspunkt i brugerens behov

Til at se nærmere på en tilgang til, hvordan man kan tænke forskellige brugertyper ind i rumdesignet og imødekomme flest mulige behov, introducerer arkitekt og seniorforsker ved Aalborg Universitet og redaktør for platformen Rumsans Sidse Grangaard begrebet universelt design i en bibliotekskontekst. Oplægget fokuserer på, hvordan man får øje for, hvilke hensyn man skal tage til de brugere, der på den ene eller anden måde kan være hæmmet i deres hverdag.

Med udgangspunkt i Steinfeld & Maisels (2012) 8 mål for universelt design tager Sidse deltagerne igennem en række opmærksomhedspunkter og potentielle tilgængelighedsbarrierer, der kan opstå alt efter hvilke særlige behov en bruger kan have. Her er fokus på hele biblioteksbesøget fra hvordan man ankommer på biblioteket samt de fysiske rammer i hhv. bygningen og indretningen, når målet er at skabe biblioteksrum for alle. En central pointe er altid at tænke flere funktioner og sanser ind i alt fra indretning til wayfinding og kommunikation, så det der opstår valgfrihed hos brugeren, og brugeren kan navigere og interagere på den mest intuitive måde for vedkommende.

Efter at være tanket op på sandwich og sodavand er deltagerne klar til at diskutere deres egne biblioteksrum i lyset af oplæggene. Der er godt gang i samtalerne rundt om bordene, og der bliver delt flittigt ud af erfaringer og oplevelser med, hvordan man har arbejdet med at være mere tilgængelige for flere. Diskussioner går på hvordan og hvorvidt, man opnår universelt design, der favner mange brugere, herunder også dem, der har brug for andet end bare adgang til materialesamlingen. Workshoppens deltagere deler ligeledes erfaringer med, hvordan de allerede tænker tilgængelighed for brugerne ind i deres arbejde og indretningen af deres bibliotek, f.eks. ved mere visuel formidling eller gentænkning af inventar. 

"DK5-systemet er egentlig lavet til bibliotekarerne, men vi forventer på en måde at brugerne forstår det. Derfor er vi begyndt at udvikle et symbolsystem i stedet" – deltager

”Vi kunne godt lade os inspirere in-house. Særligt vores børneafdeling med de lavere reoler. Måske man også kunne bruge det i voksenafdelingen” – deltager

Universelt design som metode til at få blik for et biblioteksrum for alle

Dagens sidste oplæg står Marie Engberg Eiriksson fra Bevica Fonden for. Hun taler ligeledes med udgangspunkt i universelt design om Bevicas arbejde med at skabe og formidle viden om hensynsfuldt design. En pointe herfra er, at man kan gøre meget med de lokaler, man har, uden at alting behøves laves om. Nogle gange kan der findes én løsning, som alle kan bruge, mens der andre gange er behov for et bredere katalog af løsninger for at imødekomme flest mulige brugere.

Med dette in mente reflekterer deltagerne over deres egne praksisser, og særligt bliver det pointeret, at det er afgørende for de biblioteksansatte at have kendskab og kompetencer til at se de brugergrupper, der skal tages hensyn til, forstå deres behov og hvad man som bibliotek og biblioteksansat kan gøre for at sikre ligeværdighed og inklusion.

"Nogle gange handler det også om uvidenhed. Man tror, man har taget et hensyn, men det har man faktisk ikke. Og hvis man ikke bliver gjort opmærksom på det, så er det svært at opdage" - deltager

"Vi har snakket om, hvordan man henvender sig til én med solsikkesnor, og haft en dialog omkring det. Det væsentligste er at være klædt ordentligt på" – deltager

Dagens program nærmer sig en afslutning og deltagerne begynder at pakke sammen. Mange frø er sået, og en deltager pointerer opløftende, at ”Nogle forandringer er strukturelle, politiske og tager årevis og mange millioner at gennemføre, men at forandring altid er muligt – og at det er bedre at gøre noget end ingenting. Især når det drejer sig om inklusion og ligeværdighed” – deltager

Således rundes dagen af. Vi fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker siger vi mange tak for det store fremmøde og engagement på dagen, og vi glæder os til at byde jer velkommen til de næste arrangementer i forbindelse med segmenteringsundersøgelsen 2023.

Læs mere om universelt design her:

Om de otte mål: https://www.rumsans.dk/artikler/intro-otte-mal

Om de menneskelige behov, der bør indtænkes: https://www.rumsans.dk/mennesker

Om aspekter af det fysiske, som relaterer sig til de menneskelige behov: https://www.rumsans.dk/arkitektur

Om overvejelser til det inkluderende kulturhus: https://www.rumsans.dk/artikler/inkluderende-kulturhus

Kommende events - Segmenteringsundersøgelsen 2023

4. oktober: webinar ved Noemi Katznelson om et nyt udsathedsbegreb. Webinar: Ny udsathed ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning | Danmarks Biblioteksforening (nemtilmeld.dk)

 

8. november: Lancering af segmenteringsundersøgelsen 2023 ved konference i Vartov. Hovedtalere: Karen Grøn, direktør på Trapholt, og Kasper Holten, teaterchef ved Det Kongelige Teater. Program endnu ikke endeligt på plads. Lancering af segmenteringsundersøgelsen 2023 ”Biblioteksbrug i dag og i morgen” | Danmarks Biblioteksforening (nemtilmeld.dk)

 

22. november 2023 – 27. februar 2024: Inspirationsforløb om publikumsudvikling i Fremtidens Biblioteker ved Applaus. Publikumsudvikling i fremtidens biblioteker | Danmarks Biblioteksforening (nemtilmeld.dk)

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.