Møder og tematiske workshops

Som led i Danmarks Biblioteksforenings arbejde med at formulere et oplæg til en national læsestrategi for børn & unge, har vi afholdt en række møder og workshops for koalitionsgruppen og en bred kreds af interessenter omkring børns læsning

 

Børn læser mindre litteratur i deres fritid. Hvert tredje barn læser aldrig eller sjældent bøger uden for skolen - en udvikling som forældre, fagpersoner, beslutningstagere og politikere skal handle på. Derfor har Danmarks Biblioteksforening taget initiativ til at komme med oplæg til en national læsestrategi for børn og unge, som vil kaste lys på værdien af læsning i et bredt perspektiv og sætte gang i handlinger. Til at tage fat i opgaven, er der nedsat en koalitionsgruppe med bred samfundsmæssig repræsentation, som siden efteråret 2018, har arbejdet med de tre områder, der skal sættes ind på:
Forældres rolle, fagprofessionelles betydning for børns læselyst og det at gøre bøgerne og litteraturen tilgængelig overalt i børns liv.
Tænketanken gennemfører processen.

Koalitionsgruppen består af 10 relevante aktører omkring børns læsning og udgør strategiprocessens forankringspunkt. De 10 aktører er:
Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet, BUPL, Danske Skoleelever, Danske Forlag, Dansk Forfatterforening, Skole og Forældre, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, Boghandlerforeningen og Læremiddel.dk, UCL.

Koalitionsgruppens rolle er at:

·       Kvalificere processen og tidsplanen for arbejdet med strategien
·       Diskutere og træffe beslutning ang. format for det endelige produkt
·       Udarbejde den endelige tekst
·       Sikre forankring af strategien på længere sigt.

Koalitionsgruppen har mødtes fem gange i løbet af vinteren og foråret 2019 på disse datoer:
15. januar, 23. januar, 27. februar, 9. april og 29. maj.

Derudover er tre tematiske workshops blevet afholdt med en bred kreds af interessenter. Formålet var at få input til anbefalinger og konkrete initiativer, som koalitionsgruppen kan bearbejde og prioritere i det videre arbejde.

Workshop d. 25/3 om temaet 'Tilgængelighed'

Tilgængelighed er et af de strategiske indsatsområder som DB's oplæg til en national læsestrategi for børn og unge fokuserer på. På billedet ses et stærkt hold på Brønderslev Bibliotek, hvor der blev arbejdet med, hvad der skal til for at gøre bøgerne tilgængelige og sikre, at de også opleves som tilgængelige.

Workshop d. 26/3 om temaet 'Fagprofessionelles betydning for børns læselyst'
Fagprofessionelle spiller en stor rolle for børns læsning, og er derfor i fokus i DB's kommende oplæg til fælles national læsestrategi. På billedet ses det hold, der var samlet hos BF på Frederiksberg og som blandt andet arbejde med spørgsmålet: Hvordan får vi flere fagligheder med ind i arbejdet? Dagens hold bestod af læsevejledere, forskere, lærere. pædagoger, udviklingskonsulenter, forlæggere, bibliotekarer, medarbejdere fra skolernes pædagogiske læringscentre, børnekulturformidlere, bloggere og rådgivere.  

Workshop d. 5/4 om temaet 'Forældres rolle for børns læselyst'
Den tredje og sidste workshop i DB's arbejde med at formulere et oplæg til en national læsestrategi for børn og unge fandt sted i DB's lokaler på Vartov. Der blev arbejdet med forældres rolle - både mødre og fædre. Dagens hold bestod af biblioteksfolk, sociale iværksættere, kommunale aktører. foreninger, forlag og private firmaer, der arbejde sammen om at formulere anbefalinger og handlinger til at styrke børns læselyst.

Du kan hente vores publikation fra 2018

Strategiske trædesten: På vej mod en national læsestrategi for børn og unge

HENT