Det digitale bibliotek

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i samarbejde med analysevirksomheden Moos-Bjerre & Lange udarbejdet en undersøgelse af borgernes brug af de digitale bibliotekstilbud og en rapport, der både giver indsigter i borgernes brug og forventninger til det digitale bibliotek, digitale udviklingstendenser, segmentering af borgerne i otte digitale profiler og konkrete anbefalinger til at arbejde med digitale brugerprofiler.

LÆS DEN SAMLEDE RAPPORT HER

LÆS OM BIBLIOTEKET SOM DIGITAL LITTERATURFORMIDLER

LÆS OM DET FYSISKE OG DIGITALE BIBLIOTEK SOM ÉT FOLKEBIBLIOTEK

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen