Digital transformation

Vores liv er på alle måder påvirket af digitale teknologier. For de fleste af os er de en natrulig og vigtig del af vores arbejde, hverdag og sociale liv. Det er samtidig forudsætningen for den fortsatte udvikling af vores velfærdssamfund. Bibliotekerne har spillet og spiller en væsentlig rolle i den digitale udvikling, både når det handler om at give borgerne digitale kompetencer, digitale dannelse og handleevne og ikke mindst i forhold til at tilbyde borgerne et bredt tilbud af digitale tjenester, der sikre tilgængelighed og lige adgang. Tænketanken arbejder med biblioteker og borgere i den digitale transformatoin både gennem undersøgelser og projekter. 

Algoritmer demokrati data digital transformation

Algoritmer, data og demokrati

I 2021 blev et 100 millioner kroners kombineret forsknings- og oplysningsprojekt sat i søen under navnet 'Algoritmer, Data og Demokrati' (ADD-projektet). ADD-projektet vil sikre, at demokratiet ikke svækkes, men styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog. Som led i ADD-projektet lancerede Tænketanken Mandag Morgen i slutningen af 2021 en stor undersøgelse af danskernes digitale liv og holdninger til den teknologiske udvikling. Befolkningsundersøgelsen giver et aktuelt billede af, hvordan danskerne forholder sig til den digitale udvikling. Tænketanken deltager i ADD-projektet.

Befolkningsundersøgelsen Danskernes digitale liv

Webinar: Vores digitale fremtid?

Det er ikke alle borgere, der kan navigere i det digitale samfund eller er gearet til den hastighed, udviklingen drøner afsted med. Det handler derfor om at give alle borgere digitale kompetencer, digital dannelse og ikke mindst handleevne. Bibliotekerne og de biblioteksansatte har en særlig samfundsforpligtigelse til at oplyse og styrke borgerne i den digitale transformation. De skal være med til at modvirke en udvikling, hvor for mange bliver koblet af, og hvor selve fundamentet for vores demokrati risikerer at smuldre. 

Vi sætter rammerne om et fagligt inspirerende webinar, hvor du bliver præsenteret for Tænketanken Mandag Morgens projekt ’Algoritme, Data og Demokrati’ og får indsigter i dets nationale befolkningsundersøgelse Danskernes digitale liv Danskernes digitale liv. Og så stiller vi skarpt på, hvordan netop bibliotekets og de biblioteksansattes rolle og opgaver kommer til at se ud i en digitale virkelighed.

Se webinar

Tænketankens undersøgelser

DIGITALE BIBLIOTEKSSTRATEGIER
Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i samarbejde med analysevirksomheden Moos-Bjerre & Lange udarbejdet en undersøgelse af borgernes brug af de digitale bibliotekstilbud og en rapport, der både giver indsigter i borgernes brug og forventninger til det digitale bibliotek, digitale udviklingstendenser, segmentering af borgerne i otte digitale profiler og konkrete anbefalinger til at arbejde med digitale brugerprofiler.

LÆS DEN SAMLEDE RAPPORT HER

LÆS OM BIBLIOTEKET SOM DIGITAL LITTERATURFORMIDLER

LÆS OM DET FYSISKE OG DIGITALE BIBLIOTEK SOM ÉT FOLKEBIBLIOTEK

LÆSNINGENS DIGITALE POTENTIALE
Rapporten Digitalt Myteri: Læsnignens digitale potentialer er en kvalitative forundersøgelse, der går i dybden med børns digitale læsevaner med særlig fokus på at kortlægge den digitale litteraturs udfordringer og potentialer. I rapporten inddrages både børn, forældre og børnebibliotekarer, der har oplevelser og erfaringer med digital læsning.

Vi har identificere den digitale litteraturs potentialer sammen med en række digitale eksperter. Denne viden er blevet samlet i en udgivelse målrettet forældrene. Sigtet er dobbelt, da indsatsen skal afmontere mange af de myter, der er om digital læsning, og inspirere børnene til det digitale læseunivers gennem forældrene. Indsatsen er også indirekte målrettet biblioteksansattes viden, indsigter og motivation på det digitale læsefelt.

Læsningens digitale potentiale

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen