En generation af stærke læsere: Greb til læselyst

Flere undersøgelser viser, at læselyst ikke blot fremmer læseevnen, men også den generelle evne og lyst til læring. Som den største leverandør af litteratur til fritids- og lystlæsning har bibliotekerne potentiale for at gøre en stor samfundsmæssig forskel ved at fremme børns appetit på læsning. 

Tænketanken har i samarbejde med Københavns Biblioteker, videncentret Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning undersøgt børns læse- og medievaner anno 2017.

Projektets udformning

Det er Tænketanken Fremtidens Biblioteker, der sammen med Københavns Biblioteker, videncentret Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning står bag projektet 'En generation af stærke læsere: Greb til læselyst'. Denne undersøgelse af børns læse- og medievaner er en del af et større projekt, der skal gøre bibliotekerne klogere på, hvordan den nye generations læselyst stimuleres bedst muligt.

I alt har 8.721 børn medvirket i undersøgelsen, der dermed er den største undersøgelse af børns læse- og medievaner foretaget nogensinde i Danmark. Undersøgelsen er foretaget af Læremiddel.dk ved ph.d. Stine Reinholdt Hansen, lektor Stig Toke Gissel og adjunkt Morten Rasmus Puck. Undersøgelsen er kvantitativ og vil blive fulgt op af en kvalitativ undersøgelse, som gerne skal gøre os endnu klogere på de unges læse- og medievaner. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.  

FEM CENTRALE PUNKTER OM BØRNS LÆSNING OG BRUG AF BIBLIOTEKER

 1. Børn læser generelt mindre i fritiden, viser udviklingen fra 2010-2017 - samlet er der sket et fald på 5%, fra 61% til 56%, i forhold til børn, der læser mindst flere gange om ugen.
 2. Faldet i tid brugt på læsning skyldes primært piger - i 2010 læste 68% af pigerne mindst flere gange om ugen, mens det var 53% af drengene. I 2017 er disse tal faldet til henholdsvis 59% for pigernes vedkommende og 52% for drengene.
 3. Børn bruger generelt mere tid på sociale medier og web-tekster end på at læse bøger.
 4. Børns tre primære inspirationskilder til læsning er: Film, venner og deres mor.
 5. 71% af børnene låner bøger på biblioteket mindst en gang årligt mens 29% stort set aldrig låner bøger på biblioteket.

Målet med projektet

Der er i dag allerede en række nationale initiativer og målrettede lokale tiltag på bibliotekerne for at styrke læsning. Der mangler dog ny forskningsbaseret viden om, hvad der virker og hvorfor. Der er især behov for ny viden om, hvordan børns læselyst og medievaner hænger sammen.

Målet er aktivt at indsamle viden og udvikle værktøjer, som kan styrke bibliotekernes egen praksis på området og endeligt kvalificere grundlaget for de enkelte bibliotekers Åben Skole-strategi.

Konkret vil projektet:

 • Skabe et kvantitativt og kvalitativt vidensgrundlag om børns læsevaner, deres veje til at finde læsestof og deres fællesskaber omkring læsning i den nye medievirkelighed
 • Give anbefalinger til bibliotekernes praksis på området
 • Styrke den nationale vidensdeling på området gennem test af eksisterende praksisnær metode
 • Øge fokus på bibliotekernes betydning for børns læsekompetencer i den brede offentlighed og særligt i forhold til skoleområdet
 • Identificere og sætte fokus på bibliotekarens kernekompetencer på området og hermed styrke bibliotekernes sammearbejde og komplementære kompetencer i forhold til folkeskolen

Målgruppen

Projektets primære målgruppe er børn på mellemtrinnet. Det grunder blandt andet i, at der allerede er en lang række early literacy tiltag i forhold til førskole og indskolning. Herudover viser det sig, at der er et stor frafald på fritidslæsning netop i denne målgruppe.

Tilmeldingen til konferencen "En generation af stærke læsere" er lukket

Alle pladser til konferencen er desværre optaget, men man kan stadig nå at melde sig på en venteliste.
Kontak Lotte Hviid Dhyrbye (lhd@fremtidensbiblioteker.dk) for venteliste.

 • Konferenceprogram findes her

For mere information

Følg med på vores Facebookside her og hos National Videnscenter for læsning
Se andre relevante undersøgelser her
Læs generel information om bibliotekernes samfundsøkonomiske roller her

 

LÆS DEN KVANTITATIVE RAPPORT HER

LÆS BAGGRUNDSUNDERSØGELSEN HER

PROJEKTET ER STØTTET AF