Håndbogen og andre værktøjer

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i forbindelse med vores ældre projekt udarbejdet en håndbog, som har til formål, at gøre det let for bibliotekerne at implementere gode og langsigtet løsninger i forbindelse med at skabe fællesskaber for ældre på biblioteket. Her finder du også en masse håndgribelige værktøjer og skemaer, så det er let og tilgængeligt at komme igang.

På baggrund af projektets erfaringer og resultater er der udviklet en række produkter, konkrete guides og redskaber, som biblioteker, boligsociale medarbejdere og andre interesserede kan bruge til at afholde aktiviteter, der kan afhjælpe ensomhed.

Læs aktivitetsskelettet at kende – det er en rettesnor med 6 metodiske greb, vi anbefaler, men tager højde for, når man holder aktiviteter med en ambition om at afhjælpe ensomhed blandt ældre.

Print den korte udgave af aktivitetsskellettet og hæng den et synligt sted for dig og dine kollegaer.

 

Brug vores skemaer og værktøjer, så slipper du for at lave dine egne, når i skal i gang med aktiviteterne:

Evalueringsskema

 • Evalueringsskemaet er et redskab, som kan du kan bruge, når du tilpasser aktiviteterne undervejs.
 • Brug skemaet til på struktureret vis at finde ud af, hvad deltagerne kan lide og mindre godt kan lide ved aktiviteten, og hvordan man kan gøre aktivitetsforløbet endnu bedre. Se en introduktion til hvordan på skemaet.

Anonymt spørgsmål

 • Det anonyme spørgsmål er et redskab, som du kan bruge, når du vil have en pejling på deltagernes tilfredshed med aktivitetsrækken.
 • Brug det anonyme spørgsmål til at få de ældre, som er generte eller ikke har lys til at sige noget i plenum, i tale. Lad evt. deltagerne få spørgsmålet med hjem, og bed dem om at skrive en uddybning og kommentarer. Lad deltagerne aflevere det udfyldte spørgsmål, når de kommer igen den næste gang.

Deltageroverblik

 • Deltageroverblikket er et redskab, som skal hjælpe tovholderen til at holde styr på hvem, der har tilmeldt sig.
 • Brug skemaet, når du får tilmeldinger til aktiviteten i starten. Brug det undervejs og følg med i, hvem der måske falder fra og skal mindes om aktiviteterne

Oversigt over mulige lokale samarbejdspartnere

 • Oversigten over samarbejdspartnere er et redskab, som du kan bruge i planlægningen til at få kontakt til potentielle samarbejdspartnere.
 • Brug skemaet i planlægningen af aktivitetens indhold. Fyld selv flere lokale aktører på.

Rekrutteringsredskab

 • Rekrutteringsredskabet er et redskab, som kan bruges til at komme i kontakt med deltagere.
 • Brug redskabet, når du skal i kontakt med ældre ensomme, som måske vil deltage. Brug det, som du synes, er relevant, og tilpas sproget, så du kan se dig selv sige det.

Planlægningsskema

 • Planlægningsskemaet er et redskab, som du kan bruge i planlægningen af aktiviteter.
 • Brug skemaet til på struktureret vis at planlægge alle aktivitetsgange. Udvid gerne skemaet, hvis du har brug for flere elementer eller aktivitetsgange.